En dame går på en chia mark og samler ind.

Et lille frø med et stort potentiale

Chiafrøet og en nyudviklet app udgør kernen i projektet Agri-Tech Solutions. Et partnerskab som skal sikre udvikling og investering i kenyanske bønner

© Davasha Photography

Gennem projektet Agri-Tech Solutions skal investeringskapital og digitale redskaber øge 3000 småbønders produktion i Kenya. Projektets succes hviler på ekspertisen fra både danske og kenyanske partnere, og skal sikre mulighed for klimatilpasning og derved bøndernes indkomster.

Det brede samarbejde sker imellem Folkekirkens Nødhjælp, den danske virksomhed Ingemann Group og organisationen Momentum Trust samt den kenyanske mikrofinans-institution Juhudi Kilimo. Det tørkeresistente chiafrø udgør sammen med en nyudviklet app kernen i projektet.

Kapacitetsopbygning af lokale kræfter

Via projektet rustes de mange småbønder i Kenya derfor til at dyrke chiafrø, som både er meget næringsrige og kan modstå tørke. Bønderne undervises i bæredygtige landbrugsmetoder, så de kan øge deres indtjening ved at producere klimaresistente afgrøder, og planter frøene efter økologiske principper. De tørkeresistente afgrøder er med til at skabe jobs og sikre indkomst og adgang til fødevarer.

Organisationen Momentum Trust bidrager med etableringen af kooperativer og træning i arbejdet med klimaresistente afgrøder. Mobiliseringen gør det muligt for bønderne at samarbejde i grupper og udveksle gode erfaringer. Derudover bidrager organisationen med frø og gødning til landbrugene.

Nyudviklet app om vejrforhold forbedrer småbøndernes finansieringsmuligheder

Særligt småbønder, hvis indkomst er direkte afhængig af få afgrøder, er sårbare overfor de ændrede vejrforhold klimaforandringerne forsager. I Kenya er 80 procent af befolkningen, som arbejder med landbrug, småbønder.

I partnerskabet arbejdes der med innovative løsninger, som sikrer småbønder adgang til information om ændrede vejrforhold. Ny teknologi, udviklet af Ingemann Group, giver småbønder information om vejrforhold, der kan bruges til at optimere deres landbrug.

BioClimatica-appen gør det muligt for bønderne at tilgå bl.a. vejrdata, vejrvarslingssystemer, oversigt over klimaets periodiske indflydelse på forskellige planter og afgrøder og data fra andre bønder. Derudover indeholder appen træning og manualer til bæredygtige landbrugsmetoder.

Chiabønder står i kø for at veje deres høst for dagen.

Data forudsiger vejrforhold

Dataene er afgørende nødvendigt, da skiftende regntider gør det umuligt for bønderne at planlægge deres landbrug og de risikerer at deres marker oversvømmes. Og drukner afgrøderne på grund af massive regnskyl, går det udover bøndernes indtægter. Dataene skal derfor bruges til direkte forbedringer af landbrugene, og på sigt forøge bøndernes indkomster.

Kun 33 procent af smålandbrug i Kenya har adgang til kredit. Via AgroClimatica-appen får banker desuden adgang til den nødvendige data om landbrugene, der gør det mere attraktivt for bankerne at investere den nødvendige kapital.

Den kenyanske mikrofinans-institution Juhudi Kilimo bidrager til at fremme adgangen til lån for småbønder, som i sidste ende skal sikre lokalt ejerskab og projektets bæredygtighed.

En investeringscase med stort potentiale

Fordi temperaturstigningerne allerede har alvorlige konsekvenser i mange af verdens lande, er der i stor grad behov for investeringer i klimatilpasning med fokus på fødevarer og landbrugsproduktion.

Formålet med projektet er at skabe konkrete forbedringer for småbønder i Kenya. I et bredere perspektiv er partnerskabet og chiaproduktionen samtidig et godt eksempel på hvordan arbejdet med klimatilpasning, innovative teknologier og adgang til finansiering kan udgøre en solid forretningsmodel.

Partnerskabet demonstrerer altså både kommerciel og social holdbar forretningsmodel for interessenter i hele værdikæden. Inden længe vil det også være muligt at købe chiafrø dyrket af kenyanske småbønder i danske supermarkeder.

Projektet er støttet af Udenrigsministeriet

Projektet er finansieret af det danske Udenrigsministerium via Danida Market Development Partnership puljen. Implementeringen sker fra 2020-2023. Læs mere her: Agri-Tech Solutions for Climate Resilience and Financial Inclusion of Smallholders in Kenya – DMDP

Twitter LinkedIn Facebook