© Mohammed Massoud Morsi Børn i flygtningelejren Shatila

Lav et gavebrev

Et gavebrev hos Folkekirkens Nødhjælp er en aftale om, at du donerer et fast årligt beløb til vores arbejde for mennesker i nød. Med et gavebrev hjælper du de mennesker verden over, der har størst behov.

Med gavebrevet indbetaler du et fast beløb i mindst 10 år. Du bestemmer selv, hvad donationsbeløbet skal være (dog mindst 500 kr. om året), og du bestemmer selv hvor ofte og hvordan, du vil indbetale beløbet.

Fordelene ved at oprette et gavebrev
  1. Din støtte er med til at give nødhjælp til mennesker i sårbare situationer langt ude i fremtiden.
  2. Du giver Folkekirkens Nødhjælp mulighed for at lave langsigtede- og bæredygtige udviklingsplaner.
  3. Du får som hovedregel fuldt fradrag for din gavebrevsaftale.

Skattefradrag på gavebreve

Når du opretter et gavebrev, får du fuldt skattefradrag for det beløb, du tegner gavebrevet på. Ved normale donationer kan du maksimalt få fradrag på 18.300 kroner i 2024. Det kan derfor være en særlig fordel at tegne et gavebrev for dig, der ønsker at bidrage med et beløb, der overstiger 18.300 kr. om året.

Vi indberetter automatisk din gavebrevsydelse til SKAT.

Opret dit gavebrev her

Ønsker du en gavebrevsaftale hos Folkekirkens Nødhjælp? Så skal du downloade og udfylde skabelonen nedenfor og sende den til os via mail på gavebrev@dca.dk eller pr. post.

Hvis du gerne vil høre mere om mulighederne eller har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at tage fat i vores Kontaktcenter på kontakt@dca.dk eller 33 15 28 00.

FAQ

Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er en aftale mellem dig og Folkekirkens Nødhjælp om, at du donerer et fast årligt beløb til vores arbejde de næste 10 år.

Hvorfor er det smart at lave et gavebrev?

For dig som donor giver gavebrevet dig den særlige fordel, at du som hovedregel får fuldt skattefradrag for det beløb, du tegner gavebrevet på. Normalt kan man kun få fradrag for op til 18.300 kr. årligt (i 2024), så hvis du donerer over 18.300 kr. om året til forskellige NGO’er, så kan du altså med gavebrevet få fradrag for det fulde beløb.

Fos os i Folkekirkens Nødhjælp er det smarte ved et gavebrev, at vi ved, hvad vi har at gøre godt med den næste lange periode, og derfor kan lave en langsigtet plan for vores arbejde.

Hvem kan oprette et gavebrev?

Alle personer over 18 år kan oprette et gavebrev.

Hvor længe gælder et gavebrev?

Et gavebrev tegnes for minimum 10 år. I Folkekirkens Nødhjælp har vi valgt, at gavebrevene automatisk ophører efter 10 år, og herefter kontakter vi dig igen for at høre, om du vil fortsætte.

Hvad skal donationsbeløbet være på?

Du bestemmer selv, hvor meget du vil tegne dit gavebrev på. Men der er dog en minimumsgrænse på 500 kr. årligt, da der er en del administration forbundet med oprette et gavebrev.

Hvordan opretter jeg et gavebrev?

Hvis du ønsker at oprette et gavebrev, så skal du udfylde den skabelon, der er på vores hjemmeside.

Når skabelonen er udfyldt, så skal du sende den til os via mail eller som med brev.

Via mail: gavebrev@dca.dk

Via post:
Folkekirkens Nødhjælp
Att.: Anders Daugbjerg Friis
Klostertorvet 6, 3. th
8000 Århus C

Hvordan fungerer betalingen til gavebrevet?

Når du har oprettet dit gavebrev, bestemmer du selv, hvordan du vil overføre gavebrevsbeløbet til os. Det kan fx være via en fast aftale hver måned, med en bankoverførsel én gang om året eller at du betaler til forskellige løbende kampagner på giro. Alle indbetalinger – uanset måden du indbetaler på – tæller altså med til gavebrevet.

Det vigtigste er, at du overholder aftalen om det årlige beløb.

Hvad hvis jeg donerer mere end mit gavebrev lyder på?

Hvis dit gavebrev fx lyder på 15.000 kr. årligt, og du reelt donerer 20.000 kr. til os, så skal vi sikre, at du får fradrag efter reglerne om gavebreve på 15.000 kr. (ligningslovens §12) og også sikre, at du får fradrag for de yderligere 5.000 kr. (ligningslovens §8a).

Hvad hvis jeg laver gavebrevet i slutningen af året?

Hvis du først opretter dit gavebrev i midten- eller slutningen af året, så hører alle donationer, du har givet i løbet af det år, med til gavebrevet.

Hvem indberetter informationerne til SKAT?

Det er Folkekirkens Nødhjælp som skal indberette informationerne om gavebrevet til SKAT. Gavebrevets beløb indberetter vi efter ligningslovens §12. Alle donationer derudover indberettes på ligningslovens §8a.

Kan jeg ændre beløbet på gavebrevet i løbet af de 10 år?

Som udgangspunkt kan du ikke ændre beløbet på dit gavebrev. Det er dog muligt at ændre beløbet, hvis der sker væsentlige ændringer i dine sociale forhold. Gavebrevet ophører i tilfælde af død, og derefter vil alle forpligtigelser bortfalde.

Skal jeg selv holde øje med, hvornår mit gavebrev udløber?

Vi informerer dig, når dit gavebrev er ved at udløbe, og giver dig muligheden for at tegne et nyt gavebrev, hvis du ønsker det.

Hvilke typer gavebreve findes der?

Der findes to typer af gavebreve:

1. Gavebrev på et fast årlig kronebeløb, som du selv vælger.

2. Gavebrev på en fast procent af det enkelte års personlige indkomst (brutto) med tillæg af positiv (netto-)kapitalindkomst. Hvis donor er et selskab eller en fond, beregnes procenten af den skattepligtige indkomst.

Hvad er reglerne for procent-gavebreve?

Skattemyndighederne kræver, at vi (Folkekirkens Nødhjælp) kontrollerer, at de donationer der gives som en procentdel af indkomsten, er i overensstemmelse med gavebrevet. Det betyder, at du som donor hvert år skal indsende årsopgørelsen fra skattevæsenet eller en erklæring fra revisor til Folkekirkens Nødhjælp.