© Jakob Dall

Bliv klimapartner

Jeres virksomhed kan blive klimapartner med Folkekirkens Nødhjælp, hvis I ønsker at bidrage til kampen mod klimaforandringerne på global og ansvarlig vis.

Som klimapartner bidrager jeres virksomhed til tre indsatser, der alle er livsvigtige i kampen mod klimaforandringerne.

Som klimapartner bidrager jeres virksomhed til:


Sådan bliver din virksomhed Klimapartner

Vælg det beløb, I ønsker at støtte med, enten som en enkeltdonation eller et fast årligt donationsbeløb.

Ved et donationsbeløb på fx 9.000 kroner planter vi 60 træer årligt samtidig med, at I bidrager med støtte til klimaarbejde og akuthjælp til katastrofer.

Det får I som Klimapartner:

Som Klimapartner med Folkekirkens Nødhjælp er din virksomhed med til at plante træer, der optager CO2, og samtidig støtter I klimaarbejdet i verdens fattigste lande. Til gengæld leverer vi:

  • Diplom, støttelogo og tak til firma på vores hjemmeside afhængig af donationsstørrelse
  • Automatisk indberetning af virksomhedens skattefradrag på det oplyste CVR-nr.
  • Løbende afrapportering på træplantningen og klimatilpasningsindsatser
  • Løbende viden om klimaforandringernes udfordringer og løsninger fra vores klimaeksperter

Vil du støtte Folkekirkens Nødhjælp fast hvert år? Så kan du oprette en betalingsservice for din virksomhed.

Brug din klimaaftale til CO2-kompensation

Er din virksomhed interesseret i at kompensere den CO2, I ikke har mulighed for at reducere på kort sigt, kan I lave en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp om CO2-kompensation: CO2-kompensation for virksomheder

Vær med til at plante klimatræer i Uganda

En del af løsningen i kampen mod klimaforandringer er træplanting. Træer absorberer CO2 fra atmosfæren og lagrer det i årevis.

Træerne plantes i Uganda i samarbejde med blandt andet lokale landbrugsforeninger, skoler og kirker. Udover CO2-optaget bidrager træerne til lokalbefolkningen iform af frugter, som kan spises eller sælges. Desuden er træerne med til at modvirke jordskred og oversvømmelser og skabe skygge i de områder, hvor de plantes.

Læs mere om, hvordan trærne plantes: Træer giver skolebørn vigtig skygge og mad

Vær med til at opbygge klimarobuste samfund

Temperaturstigninger og skiftende vejrforhold har alvorlige konsekvenser landbrug og adgangen til fødevarer, særligt i verdens fattigste lande, hvor mange lever som småbønder.

Som klimapartner bidrager jeres virksomhed til arbejdet med opbygningen af robuste samfund. Det indebærer bl.a. introduktion til tørkeresistene afgrøder, opbygning af vejrvarslingssystemer, diger og kanaler, der kan modvirke oversvømmelser som skader bebyggelse og landbrug.

Desuden arbejder vi med introduktion af alternative energikilder som solceller og biobriketter.

Læs mere om hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder med klima.

Vær med til at sikre akut hjælp, når klimakatastrofer rammer

Flere oversvømmelser, mere tørke og uforudsigeligt vejr betyder, at flere og flere mennesker ender i fattigdom – og ekstremt vejr tvinger familier til at flygte for at overleve.

Folkekirkens Nødhjælp sørger for akut hjælp, når katastrofen rammer.

Tak!

Tak til nedenstående virksomheder for at bidrage til kampen mod klimaforandringerne:

Desuden tak til:


Få skattefradrag for jeres klimastøtte

Når der i forbindelse med et støttebeløb eller donation indgår et element af reklameydelse som fx støttelogo, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift).

Læs mere om reglerne på Skats hjemmeside
Læs specifikt om fradrag som en reklameudgift