Vi støtter kampen for lighed

Piseth er modig aktivist og transmand

Uddannelse har givet Piseth mod til at bekæmpe diskrimination

Piseth og hans familie lever som mange andre familier i Cambodja. Far, mor og teenagesøn bor i et beskedent hus i en lille landsby. De går på arbejde, passer deres pligter, hilser på deres naboer og er vellidte i deres lille samfund.

Vi støtter kampen for lighed

Alligevel er familien ikke som majoriteten. Piseth er nemlig transkønnet. Og vejen til accept har ikke været let. LGBTQ-miljøet i Cambodja bliver rutinemæssigt udsat for diskrimination. Både fra deres omgivelser i hverdagen og fra staten.

”Alt har ændret sig”

Men Piseth er blevet en stærk LGBTQ-aktivist, der kæmper for sine egne og sine medmenneskers frihed, lighed og værdighed. Det er han blevet med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp.

Vi underviser nemlig LGBTQ-personer i deres rettigheder, så de kan være med til at ændre samfundets syn på dem.

”Alt har ændret sig, siden jeg deltog i det her uddannelsesforløb,” fortæller Piseth.

Vi støtter kampen for lighed
Piseth med sin hustru. ©Folkekirkens Nødhjælp

Nu demonstrerer han for og promoverer LGBTQ-rettigheder i Cambodja. Han er en samlende figur i et spirende miljø, der har brug for modige mennesker, der går forrest. Det er vigtigt, at mennesker kender deres rettigheder, så de kan kæmpe for dem.

Ifølge FN bliver LGBTQ-personer i Cambodja i høj grad diskrimineret og ekskluderet fra samfundet. Det kan både være hjemme, i skolen, på jobbet eller i sundhedssystemet.

Der er ingen love, der beskytter LGBTQ-personer mod diskrimination, ligesom der er brug for sociale ændringer i samfundet.

Af sikkerhedsmæssige årsager er den interviewede anonym og navnet, der bruges i artiklen, er fiktivt.

Sådan hjælper Folkekirkens Nødhjælp LGBTQ-miljøet i Cambodja:
  • Vi laver støttegrupper og netværk for LGBTQ-aktivister.
  • Vi uddanner lokale autoriteter i basale menneskerettigheder.
  • Vi promoverer ligestilling via mediekampagner (i radio, tv og på nettet) og debatevents.
  • Vi giver støtte til LGBTQ-personer i nødsituationer.
  • Vi arbejder med lokale NGO’er og græsrodsgrupper, som forsøger at ændre folks fordomme.
  • Vi hjælper med at publicere artikler fra lokale borgerjournalister om LGBTQ-rettigheder.
  • Vi støtter undervisning om rettigheder i de helt små skoleklasser.
Twitter LinkedIn Facebook