Giv et fast bidrag

Træer hjælper klimaet og verdens fattigste

© Mikkel Østergaard

Uganda udleder kun en forsvindende lille del af de drivhusgasser, der fører til klimaforandringer. Men alligevel er landet hårdt ramt af konsekvenserne af klimaforandringerne.

Her er nu lange tørkeperioder uden regn, hvor både befolkningen og dyrene sulter. Og når regnen endelig kommer, er den langt voldsommere end tidligere.

Det er dog ikke kun de rige landes CO2, der har forandret klimaet i Uganda. Der er blevet fældet alt for mange træer, og den massive afskovning har ført til endnu mere mangel på regn, jorderosion, manglende læ og stærkt reduceret dyreliv.

Benedikte Lokiru, projektkoordinator for Folkekirkens Nødhjælp i Karamoja-regionen i det nordøstlige Uganda fortæller, at der for tyve år siden var skov i hele området. Kvæghyrderne kunne så og høste efter regntiden og trække med kvæget i tørtiden. Nu er det svært at se hvilken årstid, det er. Og da høsten har slået fejl tre år i træk, sulter befolkningen.

Træer opsuger CO2

En del af løsningen i kampen mod klimaforandringer er træer. For træer suger simpelthen CO2 ud af atmosfæren, og lagrer det i årevis.

Ved at plante nok træer kan vi nedbringe den faretruende mængde af CO2 og mindske den globale opvarmning, vi allerede ser nu.

Samtidig kan træer være med til at stabilisere sårbare områder som Karamoja i det nordøstlige Uganda. Områder der kæmper med afskovning, tørke og sult.

I praksis kan vi næppe plante nok træer til, at klimakrisen er afblæst. Men lige nu er træplantning i de mest klimasårbare områder blandt de bedste løsninger, der giver en hurtig klimaeffekt.

Vær med til at plante klimatræer i Uganda

I Folkekirkens Nødhjælp samarbejder vi med organistionen Trofaco, der 1-2 gange om året udvælger de bedste områder for træerne, og herefter planter den type træer, der er størst behov for.

Det er typisk omkring skoler og landsbyer i det nordøstlige Uganda, at træerne plantes. Og her bidrager de hurtigt til det lokale liv:

  • Lokale uddannes i at plante og passe træerne, så de bedste betingelser for vækst skabes – det sikrer også arbejdspladser
  • Træerne giver mad og naturmedicin, mens de vokser. ​
  • Træerne er med til at modvirke jordskred og oversvømmelser, skaber skygge og binder varme.
  • Og træerne vil løbende opsuge CO2, og bidrage til et bedre klima i området

Trofaco garanterer træerne en levetid på 20 år. Så dør et ungt træ ud i det første leveår, vil det altid blive erstattet af et nyt, levedygtigt træ. Hvert træ opsuger mindst 3 tons CO2 på de 20 år – til sammenligning udleder hver dansker i gennemsnit 17 tons om året.

Sådan planter vi dine træer

Når du er klimahjælper i Folkekirkens Nødhjælp, så er du med til at plante træer i Uganda – i princippet hver eneste måned. Men da vi kun planter 1-2 gange om året (afhængigt af regntiden), planter vi i praksis flere af dine træer på samme tidspunkt.

Du kan løbende følge med i, hvor dine træer står, og hvordan de har det. Og et par gange om året kommer vi med nye billeder til dig og beretninger om, hvordan dine træer trives i Uganda, hvor stor gavn, de gør i lokalsamfundet, og hvor meget CO2, du har været med til at fjerne fra atmosfæren.

Se også: 5 klimavenlige gaver

Mængden af CO2 i vores atmosfære er steget kraftigt i de seneste 150 år – mest fordi vi i denne periode har brugt meget mere energi end tidligere. Vi producerer mange flere varer, kører i bil, flyver osv. El, produktion, varme, transport osv. er gjort muligt ved, at vi har brændt mere kul og olie af. Og når vi afbrænder kul og olie, sender vi samtidig CO2 ud i atmosfæren.

CO2 er med til at holde på varmen her på jorden, så vi har et behageligt klima. Men når der bliver udledt for meget CO2, så opstår der det, som forskerne kalder drivhuseffekten. Altså at jorden bliver varmere og varmere – så varm at det føles som om, vi bor i et drivhus.

Træer er en af vores mest effektive våben mod klimaforandringerne.

I kampen for klimaet er Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med FN’s flygtningeorganisation begyndt at plante 1 million træer.

Twitter LinkedIn Facebook