Gør verden grønnere

- og din virksomheds CO2-aftryk mindre samtidig med, at I hjælper verdens fattigste

Bliv klimapartner
©Mikkel Østergaard

Bliv Klimapartner

Som klimapartner sammen med Folkekirkens Nødhjælp er din virksomhed med til at reducere CO2-aftrykket og samtidig støtter din virksomhed klimaarbejdet i verdens fattigste lande.

Året rundt kæmper Folkekirkens Nødhjælp imod den ulighed, der bliver endnu værre, når klimaforandringerne får hele samfund til at bryde sammen og driver mennesker på flugt.

Ekstremt vejr er ikke længere noget, der kommer og går. Det er blevet et grundvilkår, som rammer os alle, men særligt verdens fattigste.

Derfor har Folkekirkens Nødhjælp i dag endnu større fokus på at skabe en klimavenlig og robust udvikling i de lande, der har allermest brug for det.

Bliv Klimapartner

Når din virksomhed bliver Klimapartner, er I med til at...

Klimaaftale

...plante træer i Uganda gennem vores partner TROFACO. Træerne optager CO2 og mindsker dermed dit klimaaftryk.

Læs mere

... opbygge robuste samfund i verdens fattigste lande, så klimaforandringerne ikke tvinger familier væk fra deres hjem.

Læs mere

... sikre akut hjælp til verdens fattigste, når klimakatastrofer som tørke, oversvømmelser og hungersnød rammer.

Læs mere

Kun ved at investere i alle tre initiativer, skaber vi håb og en grønnere fremtid.

Sådan bliver din virksomhed Klimapartner

Vælg det beløb I ønsker at støtte med enten som en enkeltdonation eller et fast årligt donationsbeløb.

Ved et donationsbeløb på fx 9.000 kroner planter vi 60 træer årligt samtidig med, at I bidrager med hjælp til klimaarbejde og akuthjælp til katastrofer.

Det får I som Klimapartner:

  • Vi fortæller, hvor din virksomheds træer er plantet, og hvordan de har det
  • Løbende viden om klimaforandringernes udfordringer og løsninger fra vores klimaeksperter
  • Diplom, støttelogo og tak til firma på vores hjemmeside afhængig af donationsstørrelse
  • Automatisk indberetning af virksomhedens skattefradrag på det oplyste cvr-nr.

Bliv Fast Klimapartner

Vil du støtte Folkekirkens Nødhjælp fast hvert år? Så kan du oprette en betalingsservice for din virksomhed.

Fast Klimapartner: Støt årligt

Vær med til at plante klimatræer i Uganda

En del af løsningen i kampen mod klimaforandringer er træer. For træer suger simpelthen CO2 ud af atmosfæren og lagrer det i årevis.

Som klimapartner i Folkekirkens Nødhjælp planter vi din virksomheds træer i samarbejde med Trofaco, der 1-2 gange om året udvælger de bedste områder for træerne i Uganda afhængig af regntiden.

Det er typisk omkring skoler og landsbyer i det nordøstlige Uganda, at træerne plantes. Og her bidrager de hurtigt til det lokale liv:

  • Lokale uddannes i at plante og passe træerne, så de bedste betingelser for vækst skabes
  • Træerne giver mad og naturmedicin, mens de vokser
  • Træerne er med til at modvirke jordskred og oversvømmelser, skaber skygge og binder varme
  • Træerne vil løbende opsuge CO2, og bidrage til et bedre klima i området
©Mikkel Østergaard

Bliv Klimapartner

Vær med til at opbygge klimarobuste samfund

Tørke rammer mennesker i verdens fattigste lande hårdt. Når regnen ikke falder, slår høsten fejl, og der kommer ikke mad på bordet.

Men med en vandpumpe drevet af solceller kan bønder i for eksempel Malawi overrisle deres marker og på den måde sikre høsten. Vandingssystemet er endda så effektivt, at der kan høstes op til tre gange om året.

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med blandt andre Grundfos om at etablere solcelledrevne vandpumper i landsbyer i Malawi og Zimbabwe. Ved hjælp af et kanalsystem pumpes vand fra floder eller undergrunden ud til markerne.

Vi opbygger klimarobuste samfund, så verdens fattigste kan opretholde livet, der hvor de er. Det betyder hjælp til nye klimaresistente afgrøder, alternative energikilder som solceller og biobriketter, nye indtægtsmuligheder og adgang til drikkevand.

Solens energi bliver udnyttet og pumper vandet op til markerne, hvor det gavner afgrøderne, som bønderne lever af. 

Vær med til at sikre akut hjælp, når klimakatastrofer rammer

Flere oversvømmelser, mere tørke og uforudsigeligt vejr betyder, at flere og flere mennesker ender i fattigdom – og tvinger familier til at flygte for at overleve.

Folkekirkens Nødhjælp sørger for akut hjælp, når katastrofen rammer.

Vi gør det ved at samarbejde med lokale og globale partnere – og ved at bakke hinanden op i et solidt globalt netværk.

Vi ved, når nøden er stor, er grænsen mellem håb og håbløshed hårfin. Og vi ved, at vi kan være med til at gøre den lille forskel, der gør, at håbet holdes i live, næres eller tændes igen.

Bliv Klimapartner

Klimapartner

Tak til nedenstående virksomheder for at gøre verden grønnere
- samtidig med, at I hjælper verdens fattigste.

Gecko Booking

Holion

Skal din virksomhed også være Klimapartner?

Bliv klimapartner

Få skattefradrag for jeres klimastøtte

Når der i forbindelse med et støttebeløb eller donation indgår et element af reklameydelse som fx støttelogo, har virksomheden som hovedregel fradrag for beløbet som driftsudgift.

Det er op til virksomheden at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift).

Læs mere om reglerne på Skats hjemmeside her
Læs specifikt om fradrag som en reklameudgift her