Støt

Bio-briketter for bedre sikkerhed, miljø og økonomi

©Gitte Ballenstedt

Færre konflikter, mindre tid til det daglige husholdningsarbejde og mulighed for at tjene penge – plus klimaforbedringer og bæredygtighed. Lyder det som mere end et Kinder-æg? Måske, men det er effekterne af et projekt, som Folkekirkens Nødhjælp støtter i det nordlige Uganda.

Tekst og foto: Gitte Skotby-Young Ballenstedt

En tidlig morgen i december 2017 var Senija Jane Augustino som så mange gange før ude at samle brænde til den daglige madlavning. Hun gik sammen med nogle andre flygtningekvinder i et område, der ligger mellem flygtningelandsbyen og den nærmeste lokale beboelse.

©Gitte Ballenstedt
Kvinderne i Bidi Bidi bruger i gennemsnit tre timer om dagen på at samle brænde.

’Pludselig hørte vi nogen, der råbte ad os. De råbte at vi skulle lade brændet være. Først vidst vi ikke, hvad vi skulle gøre. Et øjeblik efter gik de og kom løbende tilbage med macheter og truede af os. Så lod vi brændet ligge og skyndte os at stikke af,’ fortæller Senija Jane Augustino.

Den dag besluttede hun, at det var sidste gang, hun havde samlet brænde. Det var ikke værd at risikere livet for, mente hun. Og den resolutte og viljestærke kvinde havde en ret exceptionel mulighed for at prioritere anderledes i sin privatøkonomi.

Vær med i kampen mod klimaforandringerne ved at:

Pension som starthjælp

Senija Jane Augustino, 35 og mor til fire, snart fem børn i alderen to til otte år, bor i en flygtningelandsby i det nordlige Uganda. Hun kommer oprindeligt fra Sydsudan, hvor borgerkrige har hærget de seneste mange år. Siden den 5. september 2016 har hun boet med sin familie; mand, børn og en bror i Bidi Bidi-området i Yumbe-distriktet, hvor der bor mere end 270.000 flygtninge fra Sydsudan.

©Gitte Ballenstedt
Senija Jane Augustino har investeret sin pension i en mølle, som giver hende en fast indtægt.

I Sydsudan havde Senija Jane Augustino arbejdet i en årrække som minerydder for en international organisation. Da hun sagde sit job op, fik hun udbetalt sin pension; et anseeligt beløb, svarende til 32.500 kroner.

En del af de penge investerede hun ved ankomsten til Uganda i en mølle, som de øvrige flygtninge og lokale indbyggere kan få malet deres korn til mel på – mod betaling. Og indtægten, som varierer fra cirka seks til 20 kroner om dagen, valgte den 35-årige forretningskvinde at bruge til at købe briketter i stedet for at samle brænde.

’Jeg sparer mange penge ved at bruge briketter. De penge, jeg før brugte til brænde, kan jeg nu bruge til at supplere madrationerne med løg, tomater og andre grøntsager samt kød og fisk, så min familie får mere næringsrigtig kost. En briket kan brænde i op til syv timer – det er praktisk. Og der er ingen røg, når man laver mad med briketter,’ fortæller hun.

©Gitte Ballenstedt
Briketterne holder i op til syv timer - og de giver ingen røg i køkkenet.

At det sidste hverken er en overdrivelse eller en påstand, ser vi ved selvsyn, da Senija Jane Augustino allerede har sat noget af aftensmaden over og går i gang med at tilberede resten. Madlavningen foregår inden døre, i det af familiens fire små huse, der fungerer som køkken. Uden røg. 

God klimasamvittighed

Briketter koster kun en tredjedel af, hvad brænde koster, så der er en del at spare. Besparelser i husholdningsbudgettet er dog kun en af årsagerne til den store begejstring for briketterne.

Briketterne er også en slags forsikring mod nogle af sikkerhedstruslerne i nærområdet. Nu undgår man de mulige sammenstød og trusler på livet i kampen om områdets ressourcer. Men Senija Jane Augustino ser endnu flere fordele ved det nye alternativ:

’Ved at bruge mindre brænde mindsker man skovrydning. Det er et stort problem her. For jo mere skov vi fælder, jo dårligere er det for klimaet. Det øger for eksempel risikoen for tørke.’

Ugandas skovdække er faldet fra 50 procent af landets samlede areal i starten af 1930’erne til under otte procent i slutningen af 2017. Uganda huser i alt knap 1,5 millioner flygtninge, og både de mange flygtninge og 90 procent af befolkningen er afhængige af brænde til husholdningen. Og selvom uganderne forsøger at kompensere for den fældede skov, er nettoresultatet i minus. Der fældes fire gange så megen skov, som der plantes.

Langsigtede fremtidsplaner

Besparelsen fra briketterne sammen med mølle-indtægten gør det muligt for Senija Jane Augustino at brødføde familien og samtidig holde skindet på næsen. Men det er ikke det hele. Briketterne rummer endnu flere muligheder for den driftige kvinde.

©Gitte Ballenstedt
Bio-briketterne laves af køkkenaffald, og Senija Jane Augustino glæder sig til at lære selv at producere dem.

I de kommende måneder lærer Folkekirkens Nødhjælps lokale partner, Raising Gabdho Foundation, grupper af flygtninge som Senija Jane Augustino om produktion, salg og markedsføring og senere distribution af briketterne, der fremstilles af husholdningsaffald som stængler, kolber, skaller mm. Og det er noget, der interesserer den kommende mor til fem. Hun har hørt om projektet og vil meget gerne være en del af det.

’Som alle andre drømmer jeg om den dag, jeg kan vende tilbage til Sydsudan. Men når den dag kommer, vil jeg ikke længere arbejde som minerydder – det er for hårdt, og man skal være væk fra sin familie i helt op til en måned. Men hvis jeg kan drive forretning med at producere og sælge briketter, kan jeg både være hos min familie, betale udgifterne og endda spare op,’ siger hun.

’Min plan er at bygge flere huse til mig og min familie på den jord, som vi ejer og dyrker, men derudover vil jeg også bruge eventuel opsparing til at købe mere land, som jeg kan leje ud til landbrug. Jorden, hvor vi kommer fra, er nemlig meget frugtbar,’ fortæller Senija Jane Augustino.

Fakta om projekt 'Ren Energi'

Projekt Clean Energy lærer grupper af flygtninge i det nordlige Uganda at bruge biobriketter i husholdningen som et klimavenligt alternativ til indsamlet brænde.
Projektet oplyser om de økonomiske, miljømæssige og sundhedsmæssige fordele ved at skifte brænde ud med briketter.

Flygtningene lærer at fremstille og markedsføre briketterne. Hele processen fra indsamling af råmateriale (bio-affald) til produktion, salg og distribution administreres via en mobil-app.

Projektets overordnede mål er både at reducere skovfældning og de miljø- og sundhedsskadelige CO2-udledninger fra afbrænding - og at give flygtninge, særligt kvinder, mulighed for økonomisk indtjening.

Folkekirkens Nødhjælps Innovationsfond støtter projektet Clean Energy med 187,217 kroner, mens den lokale partner while Raising Gabdho Foundation bidrager med 70,586 kroner. Projektet løber fra november 2018 til juli 2019.