Støt

Resultater

Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv

Download hæfte med resultater
©Yilmaz Polat

577,6 mio. kroner sendt af sted til udviklings- og katastrofehjælp, og vi har hjulpet 3,3 mio. mennesker.

117.071 mennesker blev undervist i bedre landbrugsmetoder og kunne derefter høste mere og øge deres indkomst. 

402.414 mennesker fik undervisning i faren ved ueksploderet krigsaffald og i, hvordan man undgår at komme til skade.

I verdens fattigste lande redder Folkekirkens Nødhjælp liv, opbygger robuste lokalsamfund og bekæmper ekstrem ulighed.

Vi gør det sammen med hundredevis af lokale partnere verden over. I Danmark skaber vi engagement og tilbyder hver dag danskerne meningsfulde muligheder for at gøre en forskel.

  • Vi arbejder målrettet med at skabe resultater for verdens fattigste
  • Vi gennemfører løbende resultatmålinger
  • Vi evaluerer vores indsats globalt såvel som nationalt

Her er et udpluk af vores resultater for at vise Folkekirkens Nødhjælps vidtrækkende effekt og globale gennemslagskraft for verdens fattigste.

Læs i dybden

Hvert år skriver vi en engelsk afrapportering, hvor vi dokumenterer vores arbejde, og hvor du kan læse om resultater, erfaringer, udfordringer og anbefalinger. 

Læs International Report (engelsk)

I Sydsudan støttede vi oprettelse af freds- og udviklingsgrupper, hvor 300 gruppeledere underviste 9.000 mennesker i konfliktløsning og fredelig sameksistens, også i familien.

I fem distrikter i Malawi har vores fokus på kvinders ret til at eje jord øget antallet af kvindelige jordejere fra 8 i 2016 til 445 i 2017. Samme sted har 2.941 kvinder sparet 402.890kr op i spare-lånegrupper.

I tørkeramte egne af Etiopien etablerede vi centrale vanddepoter og støttede tørkeramte familier med foder og dyrelægebsøg, så de bedste avlsdyr kunne holdes i live. Flere end 100.000 mennesker fik hjælp af vores tørkeindsats.

Vi ryddede og frigav 612.402km2 jord (svarende til 86 fodboldbaner) som har givet forbedret adgang til jordbrug, vand og infrastruktur i DR Congo, Libanon, Libyen og Sydsudan.

Læs resten her