Støt

Regnskab

Det gik pengene til i 2017

Download regnskab

Årets indtægter

De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2017 op på 691,5 mio. kr., hvilket er 105,1 mio. kr. mere end i 2016 og 41,4 mio. kr. mere end i rekordåret 2015. Indtægter til vores arbejde, der kommer fra danskerne gav 170,3 mio.kr., mens bevillinger fra Danida, EU og andre Internationale donorer gav i alt 513,4 mio.kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (85,1%)

Vores aktiviteter i arbejdet ude i 2017 kan henføres til alle indsatsområder og i forhold til 2016 er der en betydelig stigning aktiviteterne på 122,3 mio.kr. til 577,7 mio.kr.

Udviklingsprojekterne er øget med 63,8 mio.kr. til 272,2 mio.kr., de humanitære katastrofe-projekter er øget med 43,6 mio.kr. til 180,4 mio.kr. og aktiviteter til humanitær minerydning blev øget med 14,8 mio.kr. til 125,1 mio.kr. Samlet set har der været størst fokus på indsats-områder, som aktiviteter under den humanitære katastrofe bistand, humanitær minerydning, samt katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed, endvidere har der været aktiviteter på sikring af demokratiske værdier, HIV og AIDS, samt diverse andre internationale aktiviteter.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har størst aktivitet, idet 336,8 mio.kr., svarende til 58,3% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats afholdes der. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, SydSudan, hvor der er anvendt i alt 114,7 mio.kr. og hvor der bl.a. har været fokus på katastrofehjælp og humanitære minerydnings-aktiviteter og i Etiopien, hvor der er anvendt 75,9 mio.kr. og hvor fokus har været katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer. Endvidere er der anvendt henholdsvis 34,9, 25,2 og 25,1 mio.kr. i Uganda, Malawi og Zimbabwe, hvor aktiviteterne har haft fokus på katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer, sikring af demokratiske værdier og HIV/AIDS.

Mellemøsten har haft de næststørste aktiviteter med 101,1 mio.kr., svarende til 17,5%. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Vestbredden/Gaza, hvor der er anvendt 27,2 mio.kr. og hvor fokus bl.a. har været aktiviteter som sikring af demokratiske værdier. Endvidere har der været anvendt henholdsvis 25,8 mio.kr. og 19,4 mio.kr. i Syrien og Libyen, hvor aktiviteterne har været katastrofebistand og humanitære minerydningsaktiviteter.

I Asien er der anvendt 89,1 mio.kr., svarende til 15,4% og der er anvendt henholdsvis 26,7 mio.kr, 22,9 mio.kr. og 17,4 mio.kr. i Myanmar, Nepal og Cambodia med fokus på aktiviteter, som sikring af demokratiske værdier, katastrofebistand, humanitære minerydningsaktiviteter og katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer. På de Globale aktiviteter er der anvendt 44,8 mio.kr. (7,8%).

Oplysning og indsamling (9,0%)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2017 62 mio.kr., hvilket er 1 mio. kr. mindre end i 2016.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter for 50,1 mio.kr. til indsamlingsaktiviteter, som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, Face2Face, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) af genbrugstøj og drift af genbrugsbutikker, samt drift af Wefood butikkerne – salg af overskudsmad.

På oplysningsarbejdet er der anvendt 11,9 mio.kr. bl.a. til udsendelse af Magasinet, kampagnen ’Det er dansk at dele’ og det generelle pressearbejde. Af de 11,9 mio.kr. er 3,3 mio.kr. eksternt finansieret bl.a. fra Danida med 1,7 mio.kr. til projektrelateret oplysning og 0,5 mio.kr. fra Timbuktufonden.

Sekretariatsudgifter (5,9%)

De samlede udgifter til sekretariatsdrift, inkl. drift af landekontorer udgjorde, efter at den del der relaterer sig til program- og projektrelaterede udgifter via tidsregistrering er flyttet til de relevante aktiviteter, i 2017 40,5 mio.kr., hvilket er 13,4 mio.kr. mindre end i 2016. Faldet i de samlede omkostninger kan i al væsentlighed henføres til, at der i højere grad via tidsregistrering er flyttet omkostninger til de relevante aktiviteter, hvilket har kunne mere end opveje en ca. 7% stigning i omkostningerne, der relaterer sig til det betydeligt stigende aktivitetsniveau.

Administrationsprocenten

Administrationsprocenten blev i 2017 8,2%, lidt lavere end i 2016 (8,3%), og den laveste de seneste 10 år. Administrationsprocenten beregnes ved at sætte de administrative udgifter, som Folkekirkens Nødhjælp bruger i hovedkvarteret i forhold til de samlede indtægter. Administrationsprocenten er højere end netto procenten for sekretariatsudgifter, da det har været muligt at få nogle af de administrative omkostninger, der er inkluderet i sekretariatsudgifterne, dækket af og overført til de relevante aktiviteter.

Årets resultat

Årets resultat udgør 5,7 mio.kr., som tilføres egenkapitalen og dermed bidrager til at øge den økonomiske robusthed af Folkekirkens Nødhjælp som organisation og samarbejdspartner.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, SMS, Direct Mail, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling via egen-indsamling, øvrige egen-indsamlinger via BetterNow, Aidbuider, direct respons TV, udsendelse af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay til Danmarks Indsamlingen. Derudover foretages indsamling ved salg af bæredygtig el, hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp, salg af varer til virksomheder via Buy Aid, der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier samt kontakt til virksomheder. (Journalnummer: 14-921-00047).

Kontakt

Anders Adrian
Økonomidirektør
[email protected]
33 18 78 50

Få mere at vide om os

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Om os
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Det gør vi
Vi redder liv, opbygger samfund og bekæmper ulighed