Støt

Regnskab

Det gik pengene til i 2016

Download regnskab

Årets indtægter

De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2016 op på 586,4 mio.kr., en faldende omsætning set i forhold til rekordåret 2015 med 650,1 mio.kr. Indtægter til vores arbejde, der kommer fra danskerne gav 187,9 mio.kr., mens bevillinger fra Danida, EU og andre Internationale donorer gav i alt knap 392 mio.kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (79,7%)

Vores aktiviteter i arbejdet ude i 2016 kan henføres til alle indsatsområder og i forhold til 2015 er der et fald i aktiviteterne på 49,4 mio.kr. til 455,4 mio.kr.

Udviklingsprojekterne faldt i forhold til 2015 med 31,5 mio.kr. til 208,4 mio.kr., de humanitære katastrofe-projekter faldt med 36,8 mio.kr. til 136,8 mio.kr. og aktiviteter til humanitær minerydning blev til gengæld øget med 18,8 mio.kr. til 110,3 mio.kr. Samlet set har der været størst fokus på indsatsområder, som aktiviteter under humanitær minerydning, den humanitære katastrofe bistand, katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer, samt sikring af demokratiske værdier.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har størst aktivitet, idet 218,1 mio.kr., svarende til 47,9% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats afholdes der. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, SydSudan, hvor der er anvendt i alt 74,6 mio.kr. og hvor der bl.a. har været fokus på katastrofehjælp og humanitære minerydnings-aktiviteter og i Etiopien, Malawi og Uganda, hvor der er anvendt hhv. 37,5, 23,2 og 20,7 mio.kr. og hvor aktiviteterne har været med fokus på katastrofeforebyggelse vedrør-ende fødevaresikkerhed, klimaforandringer, HIV & Aids forebyggelse m.m. og sikring af demokratiske værdier.

Asien har haft de næststørste aktiviteter med 94,6 mio.kr., svarende til 20,8%. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Nepal, hvor der er anvendt 25,1 mio.kr. og hvor fokus har været humanitær bistand efter jordskælvet og i Myanmar og Cambodia, hvor der hhv. er anvendt 22,6 og 20,3 mio.kr. og hvor aktiviteterne primært har været med fokus på sikring af demokratiske værdier og katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer.

I Mellemøsten er der anvendt 93,6 mio.kr., svarende til 20,5%, et øget aktivitetsniveau på 20,9 mio.kr. i forhold til 2015. De største aktiviteter har foregået på Vestbredden/Gaza, Libanon og Syrien, hvor der er anvendt hhv. 27 mio.kr., 26 mio.kr. og 24 mio.kr. og hvor aktiviteterne bl.a. har været sikring af demokratiske værdier, katastrofebistand og humanitære minerydningsaktiviteter.

I Europa er der anvendt 7,3 mio.kr. (1,6%), i Latinamerika er der anvendt 5,1 mio.kr. (1,1%). På de Globale aktiviteter er der anvendt 36,8 mio.kr. (8,1%).

Oplysning og indsamling (10,9%)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2016 62,9 mio.kr., hvilket er 1,9 mio.kr. mindre end i 2015.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter til indsamlingsaktiviteter, som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) af genbrugstøj og nye genbrugsbutikker og drift af butikken Wefood, herunder etablering af yderligere 2 Wefood butikker – salg af overskudsmad (3. butik åbner 2017).

Af de 62,9 mio.kr. er 3,8 mio.kr. eksternt finansieret bl.a. fra Danida med 1,8 mio.kr. til projekt-relateret oplysning og 0,9 mio.kr. fra Timbuktufonden.

Sekretariatsudgifter (9,4%)

De samlede udgifter til sekretariatsdrift inkl. drift af landekontorer udgjorde i 2016 53,9 mio.kr., hvilket er 17,0 mio.kr. mindre end i 2015. Faldet i de samlede omkostninger kan bl.a. henføres til effekten af de tiltag der blev taget i 2015 vedr. organisatoriske ændringer og konsekvensen af reduktionen af Danidaramme-bevillingen, som betød nedskæring af personale og lukning af landekontorerne i Kirgisistan, Honduras og Indien.

Administrationsprocenten

Administrationsprocenten bliv i 2016 8,3% næsten samme niveau som i 2015. Administrations-procenten beregnes ved at sætte de administrative udgifter, som Folkekirkens Nødhjælp bruger i hovedkvarteret i forhold til de samlede indtægter.

Årets resultat

Årets resultat udgør 11,1 mio.kr., som tilføres egenkapitalen og dermed bidrager til at øge den økonomiske robusthed af Folkekirkens Nødhjælp som organisation og samarbejdspartner.

Kontakt

Johnny Rasmussen
Økonomidirektør
[email protected]
33 18 78 50

Få mere at vide om os

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Om os
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Det gør vi
Vi redder liv, opbygger samfund og bekæmper ulighed