Støt

Regnskab

Det gik pengene til i 2019

Download regnskab

Årets indtægter

De samlede indtægter inkl. de finansielle indtægter (netto) i Folkekirkens Nødhjælp nåede i 2019 op på 779,9 mio. kr., en stigende omsætning på 105 mio. kr. set i forhold til år 2018. Indtægter til vores arbejder, der kom fra danskerne gav 157,2 mio. kr., mens bevillinger fra Danida, EU og andre internationale donorer gav i alt 615,3 mio. kr. Øvrige indtægter (netto) gav 7 mio. kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (83,5%)

Vores aktiviteter i arbejde ude i 2019 kan henføres til alle indsatsområder, og i forhold til 2018 er der en stigning på 90,6 mio. kr. til 648,6 mio. kr.

Udviklingsprojekterne er faldet med 7,3 mio. kr. til 243,8 mio. kr. og de humanitære katastrofe-projekter er steget med 97,9 mio. kr. til 404,8 mio. kr.

Samlet set har der været størst fokus på aktiviteterne indenfor indsatsområderne ’redde liv’, der i 2019 anvendte 288,7 mio. kr., ’opbygge robuste samfund’, der i 2019 anvendte 214,6 mio. kr. og ’bekæmpe ekstrem ulighed’, der i 2019 anvendte 80,9 mio. kr.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor der er størst aktivitet, idet 347,7 mio. kr., svarende til 53,0% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats afholdes der. Den største fokus i Afrika har været på indsatsområderne ’redde liv’ og ’opbygge robuste samfund’. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Sydsudan, hvor der er anvendt i alt 98,2 mio. kr. Desuden er der anvendt hhv. 67,9 mio. kr. og 42,3 mio. kr. i Etiopien, Zimbabwe og Uganda.

Mellemøsten har haft de næststørste aktiviteter med 146,4 mio. kr., svarende til 22,6%. Den største fokus i Mellemøsten har været på indsatsområderne ’redde liv’ og ’opbygge robuste samfund’. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Libyen hvor der er anvendt 47,7 mio. kr., desuden har der været anvendt hhv. 39,1 mio. kr. og 17,9 mio. kr. i Syrien, Palæstina og Lebanon.

I Asien er der anvendt 103,3 mio. kr., svarende til 15,9% og den største fokus i Asien har været på indsatsområderne ’opbygge robuste samfund’ og ’bekæmpe ekstrem ulighed’. De lande hvor der er anvendt mest er Myanmar, hvor der er anvendt 32,5 mio. kr., Bangladesh hvor der er anvendt 23,6 mio. kr., Nepal hvor der er anvendt 21,9 mio. kr. og Cambodia hvor der er anvendt 20,5 mio. kr.

På de Globale aktiviteter er der anvendt 53,4 mio. kr., svarende til 8,2% og i Europa er der anvendt 1,7 mio. kr., svarende til 0,3%.

Oplysning og indsamling (9,1%)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2019 70,7 mio. kr., hvilket er 12,7 mio.kr. mindre end i 2018. At de samlede udgifter er faldet væsentlig, skyldes bl.a. at der er lukket for indsamlingsaktiviteten Face2Face.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter for 55,4 mio. kr. til indsamlingsaktiviteter som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) til genbrugstøj og drift af genbrugsbutikker samt drift af Wefood butikkerne, som sælger overskudsmad.

På oplysningsarbejdet er der anvendt 15,3 mio. kr. bl.a. til udsendelse af Magasinet, oplysningsrejser for frivillige, partnerskabsaktiviteter, uddeling af Timbuktu-prisen og det generelle pressearbejde.

Af de 15,3 mio. kr. er 2,6 mio. kr. eksternt finansieret, bl.a. fra Danida med knap 2 mio. kr. til projektrelateret oplysning, 0,3 mio. kr. fra Timbuktufonden og 0,3 mio.kr. fra Go Global.

Sekretariatsudgifter (6,7%)

De samlede udgifter til sekretariatsdrift, inkl. drift af landekontorer, udgjorde i 2019, efter at den del, der relaterer sig til program- og projektrelaterede udgifter, via tidsregistrering og omkostningsfordeling er flyttet til de relevante aktiviteter, 51,7 mio. kr., hvilket er 8,6 mio.kr. mere end i 2018. Stigningen i driften kan bl.a. henføres til øgede investeringer i IT i forbindelse med øget selvimplementering af projekter og GDPR aktiviteter, øgede lønomkostninger samt de generelle prisstigninger.

Administrationsprocenten

Administrationsprocenten er 5,3%, hvilket er 0,3% lavere end i 2018 (5,6%). Det lidt laver niveau, skyldes primært at omsætningen i 2019 er noget højere end i 2018 set i forhold til at sekretariatsomkostninger forholdsmæssigt ikke er øget tilsvarende.

Der er indført en ny beregningsmetode af administrationsprocenten, hvor en større andel af omkostninger til lønninger, personale- og driftsomkostninger allokeres til de enkelte aktivitets-områder.

Årets resultat

Årets resultat udgør – 8,7 mio. kr., som tilføres egenkapitalen og dermed bidrager til at øge den økonomiske robusthed af Folkekirkens Nødhjælp som organisation og samarbejdspartner. Det positive resultat, skyldes bl.a., at der har været lavere udgifter til indsamlings-aktiviteter i Danmark. Desuden har det være muligt at få en større del af driftsudgifterne finansieret af eksterne donor midler.

Egenkapitalen udgør 111,5 mio. kr. pr. 31.12.2019.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmesiden www.noedhjaelp.dk, Facebook, SMS, Direct Mail, MobilePay, opstilling af indsamlingsbøsser, indstik i aviser og blade, velgørenhedsbeløb med indsamling via egen-indsamling, øvrige egen-indsamlinger via BetterNow, Aidbuider, direct respons TV, udsendelse af girokort, bankoverførsler, 90-numre samt MobilePay til Danmarks Indsamlingen. Derudover foretages indsamling ved salg af bæredygtig el, hvor kunderne donerer 10 kr. om måneden til Folkekirkens Nødhjælp, salg af varer til virksomheder via Buy Aid, der støtter Folkekirkens Nødhjælp ved at donere 10% af omsætningen på salg af udvalgte varer. Annoncering og indsamling via sociale medier samt kontakt til virksomheder. (Journalnummer: 14-921-00047).

Kontakt

Pia Larsen
Regnskabschef
Mail: [email protected]
Telefon: 3315 2800

Få mere at vide om os

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Om os
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Det gør vi
Vi redder liv, opbygger samfund og bekæmper ulighed