Støt

Regnskab

Det gik pengene til i 2015

Download regnskab

Årets indtægter

De samlede indtægter, inkl. de finansielle indtægter (netto), nåede i 2015 op på 650,1 mio.kr., den højeste omsætning nogensinde og 85,4 mio.kr. mere end i 2014. Indtægter til vores arbejde, der kommer fra danskerne gav 187,5 mio.kr. mens bevillinger fra Danida, EU og andre Internationale donorer gav i alt 454,7 mio.kr.

Udviklings- og katastrofearbejde (79%) 

Vores aktiviteter i arbejdet ude i 2015 kan henføres til alle indsatsområder og i forhold til 2014 er der en markant stigning i forhold til 2014 på 60,3 mio.kr. til i alt 504,8 mio.kr.

Udviklingsprojekterne blev i forhold til 2014 øget med 13,7 mio.kr. til 239,8 mio.kr., de humanitære katastrofe-projekter steg markant med 35,4 mio.kr. til 173,5 mio.kr., og aktiviteter til humanitær minerydning blev øget med 11,2 mio.kr. til 91,5 mio.kr. Samlet set har der været størst fokus på indsatsområder, som den humanitære katastrofe bistand, sikring af demokratiske værdier, katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed og klimaforandringer, samt aktiviteter under humanitær minerydning.

Geografisk er Afrika fortsat det kontinent, hvor Folkekirkens Nødhjælp har størst aktivitet, idet 240,4 mio.kr., svarende til 48% af udgifterne til vores samlede hjælpeindsats afholdes der.

Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter:

SydSudan, hvor der er anvendt i alt 94,1 mio.kr., og hvor der bl.a. har været fokus på katastrofehjælp og humanitære minerydnings-aktiviteter, samt i Etiopien, Malawi og Uganda, hvor der er anvendt henholdsvis 38,3, 25,4 og 18,6 mio.kr., og hvor aktiviteterne har været med fokus på katastrofeforebyggelse vedrørende fødevaresikkerhed, klimaforandringer, HIV & Aids forebyggelse m.m. og sikring af demokratiske værdier.

Asien har haft de næststørste aktiviteter med 122,1 mio.kr., svarende til 24%. Det er særligt følgende lande, hvor der har været større aktiviteter, Nepal, hvor der er anvendt 44,7 mio.kr., og hvor fokus har været humanitær bistand efter jordskælvet, samt i Myanmar og Cambodia, hvor der henholdsvis er anvendt 27,1 og 21,9 mio.kr., og hvor aktiviteterne primært har været med fokus på sikring af demokratiske værdier og humanitære minerydningsaktiviteter.

I Mellemøsten er der anvendt 72,7 mio.kr., svarende til 14%, og de største aktiviteter har foregået på Vestbredden/Gaza (22,3 mio.kr.), i Libanon (21,1 mio.kr.) og i Libyen (17 mio.kr.) og hvor aktiviteterne bl.a. har været sikring af demokratiske værdier, katastrofebistand og humanitære minerydningsaktiviteter.

I Europa er der anvendt 17,7 mio.kr. (4%), i Latinamerika er der anvendt 11,9 mio.kr. (2%). På de Globale aktiviteter er der anvendt knap 40 mio.kr. (8%).

I 2014 blev Learning Lab etableret og i 2015 blev konceptet videreudviklet med et fokus på innovation, effektivisering og udvikling af kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling i FKN og blandt søsterorganisationer i ACT Alliance.

Oplysning og indsamling (10%)

De samlede udgifter til oplysning og indsamling udgjorde i 2015 64,9 mio.kr., hvilket er 5,8 mio.kr. mere end i 2014. Stigningen skal ses i sammenhæng med en betydelig stigning i indsamlede midler.

På indsamlingsområdet er der afholdt udgifter til indsamlingsaktiviteter, som den årlige sogneindsamling, fortsat satsning på nye indsamlingsformer som f.eks. hvervning af givere, samt kampagnen ’Giv en ged’ (gavekatalog), drift af central logistik (lager) af genbrugstøj og nye genbrugsbutikker, samt etablering af  butikken Wefood – salg af overskudsmad, som åbnede i februar 2016.

Af de 64,9 mio.kr. er 9,3 mio.kr. eksternt finansieret bl.a. fra Danida med 1,7 mio.kr. til projekt-relateret oplysning og 3,7 mio.kr., der anvendes til NGO-Forum og Verdens Bedste Nyheder, hvor Folkekirkens Nødhjælp har været ansvarlig for den administrative håndtering.

Sekretariatsudgifter (11%)

De samlede udgifter til sekretariatsdrift inkl. drift af regional- og landekontorer udgjorde i 2015 70,9 mio.kr., hvilket er 10,8 mio.kr. mere end i 2014.

Administrationsprocenten

Administrationsprocenten blev i 2015 8,4%, et noget lavere niveau end i 2014, hvilket primært skyldes den noget højere omsætning uden tilsvarende stigning i omkostningerne. Administrationsprocenten beregnes ved at sætte de administrative udgifter, som FKN bruger i hovedkvarteret i forhold til de samlede indtægter.

I 2014, og i begyndelsen af 2015, indgik FKN et pro bono samarbejde medBoston Consulting Group med det formål at forbedre effektiviteten generelt i organisationen. Det omfattende arbejde, som er udført, har bidraget til at skabe mulighed for at gennemføre de nødvendige omstruktureringer, der i slutningen af 2015 blev nødvendige, som en konsekvens af en reduktion i Danida udviklingsmidlerne med effekt fra 2016.

Årets resultat

Årets resultat udgør 7 mio.kr., som tilføres egenkapitalen og dermed bidrager til at øge den økonomiske robusthed af Folkekirkens Nødhjælp som organisation og samarbejdspartner.

Få mere at vide om os

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Om os
Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

Det gør vi
Vi redder liv, opbygger samfund og bekæmper ulighed