Støt

Om os

Vi styrker verdens fattigste i kampen for et værdigt liv

Det gør vi Resultater
©Mikkel Østergaard

Folkekirkens Nødhjælp støtter verdens fattigste i deres kamp for et værdigt liv og hjælper mennesker i nød. Vi giver akut nødhjælp i katastroferamte områder og langsigtet udviklingshjælp i fattige egne for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden.

Vores arbejde udspringer af kristne værdier. Derfor udviser vi næstekærlighed, deler med verdens fattigste og hjælper mennesker i nød. Vi handler aktivt og modigt, når der begås uretfærdighed mod folk og når menneskers rettigheder bliver krænket.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes situation og arbejder med respekt for menneskers rettigheder og ligeværd. Vi engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre forholdene for verdens fattigste. Vi arbejder tæt sammen med kirkelige og andre partnere, ligesom vi eksperimenterer med alternative samarbejdsformer for at gøre den størst mulige forskel i verden.

Vi viser lederskab og fortsætter 100 års tradition for handlekraft og innovation. Ved at udvikle og afprøve nye løsninger sammen med frivillige, donorer og partnere, hjælper vi mennesker i fattigdom og nød til selv at skabe et bedre liv og håb om en bedre verden.

Hvor kommer vi fra?

Folkekirkens Nødhjælp blev skabt i 1922 af en lille gruppe danske præster i kølvandet på 1. verdenskrig. Danmark var ikke så hårdt ramt af krigen, men der var brug for hjælp i Europa, og derfor hjalp kirken krigens ofre – uanset, hvilken side af kampen, de var på. Man følte sig kaldet til at hjælpe mennesker i nød.

At kunne sætte sig ind i andre menneskers nød og føle sig fordret til at hjælpe ud af kærlighed til næsten og uden hensyntagen til, hvem mennesket er – foruden et menneske – udgør stadig kernen i Folkekirkens Nødhjælps arbejde.

Folkekirkens Nødhjælp startede sin nødhjælp uden for landets grænser, og vores fokus på mennesker i den yderste nød fører os i dag stadig ud i verden – og er senest cementeret gennem det globale netværk, ACT Alliance.

Folkekirkens Nødhjælps historie er vidnesbyrd om en organisation, som evner at tilpasse sig verdenssamfundets behov og agendaer, uden at miste fokus på sin kerne: At støtte mennesker i yderste nød i deres kamp for et værdigt liv.

Vores værdier

Medmenneskelig: Vi er forpligtede til at hjælpe vores medmennesker, og yder en ekstra indsats for mennesker i nød. Vi respekterer og hylder forskelle, og opfordrer til dialog. Vi arbejder hårdt for at sikre, at mennesker har lige rettigheder og behandles ligeværdigt.

Handlekraftig: Vi skaber positiv forandring ved at handle aktivt, når vi ser et behov herfor. Vi giver plads til innovation og er nysgerrige på nye måder at arbejde på. Vi engagerer os i samarbejde med andre for at udforske nye veje til at opnå resultater.

Ansvarlig: Vi er gennemsigtige og ansvarlige i alt, hvad vi foretager os, og udvikler bæredygtige løsninger. Vi skaber tillid ved igennem vores handlinger at være et godt eksempel med høj integritet. Vi tager altid helheden i betragtning og skaber bæredygtigt og effektivt hjælpearbejde.

Respektfuld: Vi respekterer ønsker og præferencer hos de mennesker, vi hjælper, og vi handler respektfuldt i alle aktiviteter. Vi lærer af vores kolleger og partnere for at styrke vores organisation.

Samarbejde

Folkekirkens Nødhjælp arbejder tæt sammen med en lang række kirkelige organisationer og lokale partnere verden over, ligesom vi eksperimenterer med alternative samarbejdsformer for at gøre den størst mulige forskel i verden.

Vi udvikler og afprøver hele tiden nye løsninger sammen med frivillige, virksomheder, donorer og partnere, som hjælper mennesker i nød til selv at skabe et bedre liv og håb om en bedre verden.

Vi er en del af ACT Alliance – en alliance af flere end 140 kirker og humanitære organisationer verden over. Sammen er vi én af verdens fem største NGO'er. ACT Alliance arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 140 lande.

Folkekirkens Nødhjælp er en selvstændig organisation. Arbejdet finansieres ved indsamling, bidrag fra private, virksomheder, fonde og med penge fra blandt andet Danida, EU, FN-organisationer og internationale fonde.