Støt

CSR og bæredygtig udvikling

Ekspertise indenfor ansvarlig CSR, menneskerettigheder og klima

Ansvarlig virksomhedsadfærd/CSR og klimahensyn er en integreret del af Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at udvikle og fremme bæredygtige erhvervspartnerskaber.

Folkekirkens Nødhjælp støtter op om FNs nye verdensmål, hvor tværgående partnerskaber fremhæves som en af vejene til bæredygtig udvikling. Virksomheders sociale ansvar er en vigtig brik i at skabe denne udvikling.

Vi ser et stort potentiale i at integrere CSR og klimahensyn i udviklingen af partnerskaber imellem NGO’er og virksomheder, og oplever en positiv interesse fra erhvervslivet for at samarbejde om fælles løsninger.

Vores viden kan bringe værdi til udvikling af konkrete projekter i form af sparring om bæredygtige forretningsmodeller. Derudover bidrager vi som civilsamfundsorganisation konstruktivt til bredere politiske debatter om erhvervslivets rolle i at fremme bæredygtig udvikling, ansvarlige investeringer og klima.

Målet er at maksimere den lokale udviklingseffekt og fremme menneskerettighederne i tråd med FNs retningslinjer om menneskerettigheder og erhverv, samt at fremme den globale klimaindsats i tråd med Parisdeklarationen 2015.

Kontakt

Gitte Dyrhagen Husager
[email protected]
40 75 40 90

Roya Høvsgaard
[email protected]
33 18 78 99

Se også: Folkekirkens Nødhjælp på CSR.dk