Man buying fish from a fish stall in Kakuma

Fiskebod i Kakuma giver håb for unge flygtninge

26-årige Mulonda og 23-årige Armele er flygtet fra krig i hjemlandet DR Congo. I dag driver de en fiskebod i Kenya, der giver håb for fremtiden.

© Mark Njoroge

På hver sin side af en bred grusvej står små butikker tæt side om side. Butikkerne er beskedne, og de fleste er sparsomt bygget af slidte bliktagsplader i forskellige farver. Det er her, beboerne i Kakuma-flygtningelejren og omkringliggende bosættelser køber mange af deres varer.

Kakuma-flygtningelejren ligger i den nordvestlige del af Kenya og blev etableret i 1992. I dag bor der flere end 15 forskellige nationaliteter i lejren, hvoraf størstedelen er flygtninge fra borgerkrigen i Sydsudan.

Armele Ngakani og Mulonda Benjamins lille butik skiller sig ud med sin lyseblå facade og rødmalede bogstaver, der skriver ’FRESH FISH STALL’. Her kan kunderne købe fisk fanget i kystbyen Mombasa, som ligger 1.200 kilometer sydøst for Kakuma.

Da Armele og Mulonda først åbnede deres fiskebod i januar 2021, solgte de tilapia-fisk fanget lokalt i Turkana-søen. Et par måneder senere udvidede de sortimentet med stegte fisk, og i dag kan de altså som nogle af de eneste i Kakuma sælge de populære fisk fra Mombasa.

Det startede med en god idé

Da Mulonda Benjamin kom til Kenya i november 2016, lagde han mærke til, at mange af beboerne i Kakuma-flygtningelejren ikke havde adgang til fisk. Det besluttede han sig for at lave om på. Derfor gik han sammen med fire andre unge flygtninge – heriblandt Armele Ngakani – og startede en lille fiskevirksomhed.

De fik hurtigt stablet en aftale på benene med lokale fiskere, der fangede fiskene i Turkanasøen. Mulonda og de fire andre unge ville herefter gå rundt i gaderne med fisk under armen og forsøge at sælge dem til beboerne i Kakuma-flygtningelejren.

Idéen var god, men knap så holdbar i længden. Det krævede for mange ressourcer at opsøge eventuelle kunder i landsbyen. Og de fisk, de ikke fik solgt, gik til spilde, fordi de havde ikke noget sted at opbevare dem.

Mulonda og Armele vidste, at de havde brug for en hjælpende hånd for at forsætte.

Young women preparing to sell fish in her fish stall.

Støtte, viden og nye muligheder

I januar 2020 deltog de fem unge mennesker i et kursus i entreprenørskab hos Folkekirkens Nødhjælp, hvor de blev uddannet i at drive virksomhed. Kort efter søgte de om et økonomisk tilskud i håbet om at få bedre vilkår for at drive deres fiskeforretning. Og dette økonomiske skub viste sig at være netop dét, der skulle til for at realisere deres drømme.

Med lidt flere penge på lommen, fik de etableret en fysisk forretning med permanent adresse. Deres kunder kommer fra mange forskellige steder, så det betyder meget for dem at have en bod med fysisk adresse, fortæller Mulonda.

Med pengene fik de blandt andet råd til at købe en fryser, hvor de kan opbevare deres fisk. Det har givet dem nye og bedre muligheder for at drive deres forretning. I stedet for at smide de fisk ud, de ikke får solgt, kan de nu opbevare dem i fryseren. På den måde sikrer de en vigtig indkomst, og at god mad ikke går til spilde.

Vi ved ikke, hvad livet bringer i fremtiden. Men lige nu er vi her, og den viden og erfaring med at drive en forretning, vi har fået, vil hjælpe os meget i fremtiden.
Mulonda Benjamin

Vil inspirere andre unge

Både Mulonda og Armele bor i Kakuma-flygtningelejren med deres familie. Der bor omkring 240.000 flygtninge fra forskellige lande i flygtningelejren. Mange er flygtet af forskellige årsager, men fælles for dem alle, er et håb om sikkerhed, fred og et bedre liv.

“Vi unge i Kakuma-flygtningelejren har det rigtig svært. Mange ved ikke, hvordan de skal komme videre, eller hvor de skal starte. Vi bliver nødt til at gå sammen og støtte hinanden. Det har gjort mig stærkere at gå sammen med andre om et fælles projekt. Vi startede med ingenting, men nu står vi stærkt og har lidt kapital at arbejde med,” siger Armele.

Mulonda og Armele håber, at flere unge flygtninge vil tage del i deres forretningsfællesskab eller blive inspireret til at starte deres eget.

”Vi vil gerne inspirere andre unge. Vi har udviklet os virkelig meget, siden vi startede. Jeg tror, at folk kan lære af vores eksempel. Men det handler om at tage et valg om at gøre en forskel,” siger Mulonda.

Young man and young woman looking in the freezer in their fish stall
Bliv klogere på vores arbejde i Kakuma

Sammen med lokale partnere arbejder vi for at forbedre livsvilkårene for sårbare mennesker i Kakuma-flygtningelejren og beboerne i omkringliggende landsbyer.

Vi arbejder blandt andet med:

  • Klimaresistente løsninger på tørken: Det er for eksempel skyggenet til køkkenhaver og flere-etage haver, som gør det lettere at dyrke grøntsager på trods af det hårde klima.
  • Oprettelse af låne-spare-grupper: Lånene giver medlemmerne mulighed at investere i deres familier, starte egen virksomhed eller dække uforudsete omkostninger.
  • Træning i entreprenørskab: Unge mennesker får hjælp til at starte deres egne virksomheder gennem uddannelse, startkapital og sparring.
Twitter LinkedIn Facebook