Støt

Skab en bedre fremtid

Giv verdens fattigste håb for fremtiden

©Yilmaz Polat

Vi hjælper, hvor nøden er størst
Vi er en del af ACT Alliance, der sikrer, at vi kan reagere hurtigt og effektivt, når katastrofen rammer. På den måde redder vi liv. 

Vi bliver, når kameraerne slukkes
Vi arbejder med bæredygtig udviklingshjælp efter princippet ’hjælp til selvhjælp’. På den måde opbygger vi robuste lokalsamfund. 

Vi tror på retten til at værdigt liv
Vi arbejder uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Vi missionerer ikke, men fokuserer på at bekæmpe ulighed. 

Siden 1922 har vi arbejdet for at skabe en mere ligeværdig og bæredygtig verden. Det bliver vi ved med, fordi vi mener, at alle har ret til et trygt liv dér, hvor de vokser op.

Vil du redde liv?

Vores indsats ude i verden afhænger af støtte som din. Donerer du 30 kr. om måneden, er du med til at sikre, at vi kan rykke ud, når katastrofen rammer – og at vi kan blive, selv om kameraerne slukkes. Alt sammen for at skabe en bedre fremtid for verdens fattigste.

Du kan til enhver tid afmelde dig.

Hjælp til ofre for krig og naturkatastrofer

Danskernes støtte gør det muligt for os at handle aktivt og modigt, så snart katastrofen rammer. Når oversvømmelser forårsager død og ødelæggelser, når krig og konflikter driver folk på flugt, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, er vi klar med nødhjælp, logistik og ekspertviden. Med din støtte kan du være med til at sikre: 

  • uddeling basal nødhjælp ved akutte kriser
  • forbedring varslingssystemer og lokal evne til at forebygge katastrofer
  • undervisning i førstehjælp
  • indgriben, når rettigheder bliver krænket

#Autoplay:#

Vi bekæmper sult og fattigdom

Vi fortsætter 100 års tradition for handlekraft og innovation ved at afprøve nye løsninger til bekæmpelse af sult, fattigdom og undertrykkelse i verdens fattigste lande. Gennem langsigtet udviklingsarbejde opbygger vi robuste lokalsamfund. Du kan være med til at: 

  • renovere huse
  • rydde jord for miner
  • introducere nye afgrøder og anlægge køkkenhaver
  • undervise i rettigheder og ligestilling