Persondatapolitik

Oplysninger om kunder, bidragsydere og frivillige

Folkekirkens Nødhjælp passer på dine oplysninger, når du støtter os i kampen for at give verdens fattige og mennesker i nød et værdigt liv

Når du bidrager til vores kamp mod ekstrem ulighed og bedre vilkår for verdens fattige og mennesker i nød, behandler vi en række oplysninger om dig.

Dette gælder eksempelvis, når du:

 • bidrager med et fast månedligt beløb eller et enkeltbeløb,
 • tegner et gavebrev,
 • betænker Folkekirkens Nødhjælp i et testamente,
 • benytter og køber varer på vores webshop,
 • hvor du i øvrigt har givet et eller flere bidrag,
 • når du bliver frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp, eller
 • hvis du besøger vores hjemmeside

Fordi vi i en række tilfælde behandler dine oplysninger som en forudsætning for, at vi kan modtage bidrag fra dig eller i øvrigt have et aftaleforhold med dig, har vi lavet denne privatlivspolitik for at oplyse dig om, hvordan vi beskytter dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning og den øvrige databeskyttelseslovgivning.  

Dataansvar og kontaktoplysninger

Folkekirkens Nødhjælp er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du som privatperson eller indehaver af en enkeltmandsvirksomhed bidrager til os, når du køber varer i vores webshop, når du ønsker at blive frivillig hos Folkekirkens Nødhjælp, eller når vi i øvrigt er i kontakt med dig – f.eks. i forbindelse med, at du måske kunne tænke dig at blive bidragsyder.

At vi er dataansvarlig for oplysninger om dig, betyder, at vi som organisation fastsætter formålene og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør rigtig meget for at passe på dine oplysninger, og vi har bl.a. interne organisatoriske og tekniske procedurer for at beskytte dine personoplysninger.

Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:

Adresse: Meldahlsgade 3, 1613 København V

Kontakt: mail: dataprotection@dca.dk, tlf.: 70228080

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du bidrager til os eller køber varer i vores webshop, behandler vi bl.a. følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Kortoplysninger (kører via en krypteret linje hos NETS)
 • Bankforbindelse, hvis du benytter muligheden for at foretage en bankoverførsel
 • Bankoplysninger, herunder konto- og registreringsnummer, i forbindelse med bankoverførsler
 • Oplysninger om bidrag, herunder beløb, antal og hvad du har bidraget med
 • Oplysninger om, hvorvidt du ønsker at bidrage eller ej
 • Oplysninger om betalinger, herunder manglende betalinger
 • Køb af produkter i vores webshop
 • Oplysninger fra dit testamente, herunder eventuelt beløb eller andel i den samlede arv
 • Eventuelle forespørgsler, henvendelser, reklamationer og klager
 • Data beriget fra samarbejdspartnere med henblik på kvalitetssikring og markedsføring
 • Eventuelle billeder på hjemmesiden, hvis du har givet samtykke hertil
 • Medlemsstatistik

Når du er frivillig, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Fornavn og efternavn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Mobilnummer
 • Adresse, postnummer, by og land
 • E-mailadresse
 • Ansøgning og eventuelt CV

Når du er eksisterende kundebidragsyder eller frivillig:

Når du er bruger af vores hjemmeside, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Aktivitet på hjemmesiden (på IP-adresseniveau) – se i øvrigt vores cookie-politik her

Vi registrerer ikke følsomme/særlige kategorier af oplysninger eller strafbare forhold om dig.  

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger for, at vi kan:

 • modtage, registrere og administrere bidrag fra dig
 • eventuelt indberette dine bidrag til SKAT med henblik på, at du kan gøre brug af skattefradrag
 • levere varer, som du har købt i vores webshop, herunder administrere dine ordrer og betalinger
 • sende dig nyhedsbreve, hvis du er tilmeldt disse
 • sende dig personlige nyhedsbreve baseret på dine identitetsoplysninger
 • sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette er i overensstemmelse med markedsføringsloven
 • udarbejde en profil med henblik på at skabe den bedst mulige relation, herunder i forhold til kvalitetssikring og markedsføring. Profilen gør os i stand til at målrette vores kommunikation til netop dig, baseret på dine identitetsoplysninger, interesser m.m.
 • behandle oplysninger om korrespondancen med dig, herunder dine forespørgsler eller eventuelle klager 
 • udarbejde statistikker af hensyn til at få indblik i bl.a. antallet af bidragsydere, alders- og kønsfordeling, gennemsnitlig størrelse på bidrag mv.
 • behandle din ansøgning som frivillig
 • uddanne vores Telemarketing medarbejdere
 • forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside og udarbejde statistikker over brugen af hjemmesiden

På hvilke lovgrundlag behandler vi dine oplysninger?

Når du giver et bidrag eller køber varer i webshoppen, kan vi behandle dine almindelige identitetsoplysninger, bidrag, ordrer mv., fordi det er nødvendigt for, at vi i henhold til en aftale kan levere dine varer og administrere dine bidrag, ligesom vi forud for modtagelsen af dit bidrag eller dit køb i webshoppen kan behandle dine oplysninger som led i foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale med dig. Når du testamenterer et beløb til os, kan vi ligeledes behandle dine oplysninger af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en aftale med dig. Dette gælder i øvrigt også i forhold til din ansøgning som frivillig.

I forhold til dit CPR-nummer kan vi behandle dette i forbindelse med dine bidrag, fordi indberetninger om fradrag til SKAT skal angives med CPR-nummer i medfør af skattekontrolloven. Ligeledes bruges dit CPR-nummer til oprettelse af PBS aftale og kan i nogle tilfælde bruges til personlige nyhedsbreve.

I medfør af bogføringsloven er vi i øvrigt retligt forpligtet til at behandle bl.a. transaktionsspor med henblik på vores finansielle regnskab.

Hvis du har forespørgsler eller klager, kan vi behandle oplysninger herom, fordi vi har en legitim interesse i at give dig den bedst mulige oplevelse, besvare eventuelle spørgsmål eller fastlægge et eventuelt retskrav.

Vi har en legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger med henblik på profilering og markedsføring, så vi bedre og mere præcist kan tilpasse vores information og markedsføring til dig. Endvidere har vi en legitim interesse i at behandle oplysninger om trafik på vores hjemmeside på IP-adresseniveau med henblik på at forbedre funktionaliteten af hjemmesiden og udarbejde statistikker.

Vi har som en velgørende organisation i medfør af indsamlingsloven ret til at rette henvendelse til dig med henblik på modtagelse af bidrag.

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi i fastlæggelsen af opbevaringsperioder lægger vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger
 • Om der er etableret en særlig tilknytning til dig som bidragsyder eller potentiel bidragsyder
 • Om vi har været i kontakt med dig inden for de seneste 2 år
 • Om vi har modtaget bidrag fra dig inden for de seneste 5 år
 • Hvis du har været frivillig; hvorvidt det er sandsynligt, at vi kan hverve dig igen inden for den nærmeste fremtid

I forhold til cookies kan du læse mere om bl.a. udløbet af cookies i vores cookie-politik, som kan findes foroven.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvor indsamler vi dine data fra?

Vi deler kun dine oplysninger med parter, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Hvis du har givet os dit CPR-nummer, fordi du ønsker skattefradrag for dine bidrag, videregiver vi dette til SKAT. 

Vi benytter desuden eksterne databehandlere, som vi indgår databehandleraftaler med. Der er endvidere tilfælde, hvor vi indsamler data fra eksterne samarbejdspartnere. Du kan læse mere herom under ”Profilering” nedenfor.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Fordi Folkekirkens Nødhjælp er én overordnet dataansvarlig, gælder EU’s databeskyttelsesforordning for den behandling vi foretager af dine personoplysninger, uanset hvor i verden behandlingen sker.

Hvis du er frivillig i udlandet, er der tilfælde, hvor dine oplysninger bliver overført til Folkekirkens Nødhjælps lokale kontorer uden for EU/EØS.

Vi sørger for at have passende garantier på plads i forhold til at beskytte dine oplysninger, når de bliver behandlet på kontorer uden for EU/EØS. Dette betyder bl.a., at:

 • Vi overfører kun oplysninger til kontorer uden for EU/EØS, når der helt konkret er et behov i forbindelse med ophold som frivillig uden for EU/EØS
 • Vi overfører oplysningerne, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale
 • Selvom oplysningerne bliver behandlet i vores lokalafdelinger i udlandet, sker selve behandlingen udelukkende fra servere placeret i EU og på Folkekirkens Nødhjælps lukkede netværk.

Vi anvender desuden Google Analytics, hvor der overføres personoplysninger til USA på baggrund af en Privacy Shield certificering.

Sikkerhed

Folkekirkens Nødhjælp har interne organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Konsekvenser ved ikke at afgive oplysninger

Det er nødvendigt, at vi behandler dine oplysninger for, at vi i henhold til vores aftale kan administrere dine bidrag og behandle dine købsordre.

Hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger til os, kan det have den konsekvens, at vi ikke kan administrere dine bidrag, levere varer købt i webshoppen eller indberette eventuelle skattefradrag til SKAT.

Profilering

Af hensyn til at vi kan have den mest meningsfulde relation med dig samt i forhold til at foretage målgruppeanalyser, anvender vi almindelige personoplysninger som f.eks. hyppighed og type af bidrag til at tegne en profil af dig. Vi indsamler disse data bl.a. på baggrund af de bidrag, du har ydet.

Med henblik på kvalitetssikring af de data vi anvender samt i forhold til markedsføring, er der også tilfælde, hvor vi beriger de eksisterende data vi har om dig, med data indsamlet fra samarbejdspartnere. 

På baggrund af de data vi har indsamlet om dig, vil vi også i nogle tilfælde anvende almindelige personoplysninger – f.eks. i relation til segmentering – med henblik på markedsføring på Facebook, Instagram og lignende sociale medier.

Hvad er mine rettigheder?

Efter EU’s databeskyttelsesforordning har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

 • Du har ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Du har desuden en ret til at få unøjagtige persondata rettet.
 • Du har ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.
 • Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.
 • I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af personoplysninger om dig baserer sig på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udelukkende foregår automatisk, har du med visse undtagelser også ret til dataportabilitet.
 • Du kan desuden gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Hvis vores behandling af personoplysninger baserer sig på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage.  
 • Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen gældende, skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.  

Hvor kan jeg klage til?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk