© Nils Lund Pedersen

Bestyrelse og råd

Folkekirkens Nødhjælp ledes af en bestyrelse, som varetager den løbende politiske og økonomiske ledelse med ansvar overfor Rådet.

Folkekirkens Nødhjælps Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat som følger, jf. vedtægternes § 13.

Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af Rådet, jf. §  10, stk. 16.

Søren Christian Madsen, formand
Adm. direktør, JPS Clemens A/S

Birthe Juel Christensen
Chefkonsulent, Folkelige og Kirkelige relationer
Ansat i Folkekirkens Nødhjælp

Jesper Lindholm
Adjunkt, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Medlem af Flygtningenævnet
Næstformand, bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder

Marianne Hoff Andersen
Direktør i Faxe Kommune

Solvej Gasseholm Bang, næstformand
Projektleder med stedfortrædende funktion, Nørre Nissum Efterskole

Henning Thomsen
Chefkonsulent, Rambøll Management

Lærke Bruhn Elming
Stud. MSc i Global Development
Landsstyrelsesmedlem og kasser for Folkekirkens Nødhjælps Ungdom

Jeppe Hedaa
Formand for Bestyrelsen for 7N, Formand for Rådet I Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke

Jonas Kolby Laub Kristiansen, kasserer
Cand.oecon
Senior manager, Ørsted
Formand, Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Lone Riisgaard
Lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Lektor, International Development Research Group
Centre of African Economies, Roskilde Universitet

Torben Hjul Andersen
Domprovst, Haderslev

Folkekirkens Nødhjælps Råd

Folkekirkens Nødhjælp ledes af Rådet, som er den højeste myndighed. Rådet træffer beslutning om principielle spørgsmål vedrørende organisationens udvikling. Rådet udpeger syv medlemmer til Bestyrelsen.

Rådsmedlemmer, som også er valgt til Bestyrelsen, jf. § 12, stk. 3, er markeret med *.

Alle medlemmer af Bestyrelsen er automatisk medlem­mer af Rådet, jf. § 10, stk. 16.

Formand for Rådet
Peter Skov-Jakobsen
Biskop, Københavns Stift

Valgt af Folkekirkens mellemkirkelige Råd (§10 stk. 2)
Niels Iver Juul, sognepræst

Næstformand for Rådet
Anne Haldan
Metodistkirken Esbjerg

Valgt af de mellemkirkelige stiftsudvalg (§10 stk. 3)
Fyns Stiftsudvalg: 
Erik Witten

Haderslev Stiftsudvalg: 
Jette Groth
Sognepræst

Lolland-Falster Stiftsudvalg: 
May-Brit Horst

Viborg Stiftsudvalg:
Grete Bækgaard Thomsen
Sundhedschef

Helsingør Stiftsudvalg: 
Otto Rühl
Lektor

Ribe Stiftsudvalg: 
Karen-Lena Randrup

Aalborg Stiftsudvalg: 
Henning Thomsen*
Chefkonsulent

Københavns Stiftsudvalg: 
Lars Karmark Obel
Sognepræst

Roskilde Stiftsudvalg:
Lone Balle Olesen

Aarhus Stiftsudvalg: 
Søren William Christensen

Valgt af Dansk Missionsråd (§10 stk. 4)
Poul Erik Knudsen
Sekretariatsleder, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Valgt af Danske Kirkers Råd (§10 stk. 5)

Maria Andersen
Frelsens Hær

Ulla Pinborg
Den Katolske Kirke

Pia Duebjerg Andersen
Baptistkirken i Danmark

Valgt blandt medarbejdere (§10 stk. 6)
Birthe Juel Christensen
Seniorrådgiver, Kirkelige og folkelige relationer, Folkekirkens Nødhjælp

Valgt af danske samarbejdspartnere (§10 stk. 7)

Solvej Gasseholm Bang*
Lærer
Nørre Nissum Efterskole

Helene Juhl 
Udviklingskonsulent
KFUM & K

Rasmus Agergaard Pedersen
Generalsekretær
FDF

Jacob Zakarias Eyermann
Forstander
Silkeborg Højskole

Valgt blandt givere (§10 stk. 8)

Anders Palstrøm

Jørgen Bengtsson

Valgt blandt erhvervspartnere (§10 stk. 9)

Knud Mogensen
CEO, buy aid group A/S

Henrik Wollesen
Engsko

Valgt blandt genbrugsmedarbejdere (§10 stk. 10)

Gunnar Toftlund Jensen
Lærer

Karl-Gustav Kruckenberg
Kontorchef

Valgt blandt indsamlingsledere (§10 stk. 11)

Hans Jørgen Hansen
Redaktionssekretær

Karin Horsted Berg

Valgt af volontører og Nødhjælpens Ungdom (§10 stk. 12)

Kristian Ramskover

Mads Kruse

Valgt af medlemsklubben (§10 stk. 13)
Andreas Dybkjær Andersson

Valgt af seniorfrivillige (§10 stk. 14)
Poul Møller Petersen

Valg af rådet (§10 stk. 15)
Vakant

Se også