© Peter Høvring To kvinder med papkasser balancerende på hovedet smiler mod kameraet, mens de er ude og handle

Indkøb og logistik

En del af det praktiske katastrofe- og udviklingsarbejde

Indkøb i Folkekirkens Nødhjælp er en integreret del af det praktiske katastrofe- og udviklingsarbejde, og derfor et vigtigt led i vores generelle mål om at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. 

I Folkekirkens Nødhjælp lægger vi stor vægt på, at de økonomiske ressourcer vi modtager bliver brugt ansvarligt, og her er vores indkøbs-og logistikmanualer vigtige redskaber.

Indkøbspolitikkens principper skal sikre lige muligheder og fair behandling af vores leverandører, herunder gennemsigtighed, integritet, bedste kvalitet og værdi for pengene samt systematisk dokumentation. Indkøbspolitikken bygger på internationale regler og standarder og er i overensstemmelse med EU’s indkøbskrav.

Indkøbsprincipper og Adfærdskodeks

Vi bestræber os samtidig på at inkludere sociale og miljømæssige betragtninger. Til at guide os og vores partnere, har vi udviklet etiske indkøbsprincipper og et Adfærdskodeks for Leverandører.

Disse er begge baseret på Dansk Initiativ for Etisk Handels retningslinjer, FN’s Global Compact Initiativ samt FN´s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv.

Varetagelse af indkøb 

Vi anerkender at udvikling bør baseres på lokal viden, behov og ressourcer. Dette princip er også gennemgående for indkøbspolitikken, hvorfor vi prioriterer at støtte opbygningen af lokale og regionale markeder.
For at implementere denne politik er størstedelen af alle indkøb decentraliseret til vores landekontorer og samarbejdspartnere.

Indkøb- og Logistik afdelingen i Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor i København yder først og fremmest råd og vejledning til vores ansatte og partnere. Afdelingen varetager derudover diverse indkøb, herunder indkøb til Folkekirkens Nødhjælps humanitære minerydningsprogrammer.

Bliv leverandør i Folkekirkens Nødhjælp

I Folkekirkens Nødhjælp er vi altid interesserede i at udvide vores leverandørdatabase. Vi forventer, at vores leverandører er professionelle, etisk ansvarlige og kan levere kvalitet til tiden. Leverandører der opfylder disse krav, hører vi gerne fra.

Se vores aktuelle udbud her
Se allerede indgåede kontrakter her

Kontakt

Folkekirkens Nødhjælp
Indkøb og Logistik

Meldahlsgade 3
1113 København V
Mail: procurement@dca.dk
Telefon: 33 15 28 00


Sådan arbejder vi