Mand holder en mappe med titlen "Anti corruption policy"

Mistanke om korruption

Har du en mistanke om korruption?

Ved at indsende en klage, accepterer du, at klagen behandles i henhold til processen i Folkekirkens Nødhjælps klagesystem.

Kun to personer i vores hovedkontor har adgang til at åbne de klager vi får ind gennem klagesystemet.
Vores rådgiver for Accountability og Klager, Isabella Hjorth-Falsted, samt vores internationale direktør, Jonas Vejsager Nøddekær. 

International Direktør
Jonas Vejsager Nøddekær
Mobil: +45 2969 9121

På baggrund af klagens indhold vil det blive afgjort, om der skal nedsættes en undersøgelseskomite, og derefter vil en eventuel undersøgelse blive sat i gang.

Klagen vil blive behandlet i fuld fortrolighed og med stor respekt over for den person, der har indgivet klagen samt de personer/organisationer, som klagen omhandler.

Folkekirkens Nødhjælp accepterer ikke anonyme klager.

Vejledning for klagere og beskrivelse af klageprocessen

Sådan opdager vi korruption

Korruptionssager opdages typisk gennem:

 • Vores procedurer, kontrolmekanismer, evalueringer og revision
 • Tips fra medarbejdere, partnere eller søsterorganisationer.

De metoder, som ofte er med til at afdække korruptionen, omfatter:

 • Program- og projektevalueringer
 • Monitoreringsbesøg og rapporter
 • Finansiel afrapportering og revision af projekterne

Klar praksis ved mistanke

Tilsvarende har vi, ved begrundet mistanke om korruption, en klar praksis:

 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU, danske/udenlandske partnere eller andre) orienteres straks om mistanken (normalt inden for 48 timer)
 • Der iværksættes en undersøgelse og i mange tilfælde en tilbundsgående revision
 • Der træffes foranstaltninger i forhold til retningslinjer og procedurer for at stoppe og forhindre yderligere korruption

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, tages en række yderligere skridt:

 • Er der tale om Folkekirkens Nødhjælps egne ansatte, træffes der disciplinære foranstaltninger, og pengene kræves tilbagebetalt
 • Er der tale om partnerorganisationer, kræves det, at partneren tager de fornødne forholdsregler for at stoppe, afdække og udbedre de forhold, som korruptionen har affødt ligesom eventuelle pengebeløb kræves tilbagebetalt.
 • Der politianmeldes med mindre særlige forhold taler imod det (sikkerhed, heldbred/liv, afvejninger omkring retssystemets effektivitet, omkostninger ved en retssag)
 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU eller andre) tilsendes en samlet redegørelse for omfang, forløb og foranstaltninger – derudover orienteres relevante søsterorganisationer
 • Sagen offentliggøres. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis en offentliggørelse er i konflikt med vores ”non-disclosure” politik, der beskriver de særtilfælde, hvor Folkekirkens Nødhjælp af hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed ikke ønsker at offentliggøre konkrete oplysninger

Læs mere