Mand holder en mappe med titlen "Anti corruption policy"

Mistanke om korruption

Har du en mistanke om korruption?

Ved at indsende en klage, accepterer du, at klagen behandles i henhold til processen i Folkekirkens Nødhjælps klagesystem.

Kun to personer i vores hovedkontor har adgang til at åbne de klager vi får ind gennem klagesystemet.
Vores rådgiver for Accountability og Klager, Isabella Hjorth-Falsted, samt vores internationale direktør, Jonas Vejsager Nøddekær. 

Konstitueret International Direktør
Gitte Dyrhagen Husager

På baggrund af klagens indhold vil det blive afgjort, om der skal nedsættes en undersøgelseskomite, og derefter vil en eventuel undersøgelse blive sat i gang.

Klagen vil blive behandlet i fuld fortrolighed og med stor respekt over for den person, der har indgivet klagen samt de personer/organisationer, som klagen omhandler.

Folkekirkens Nødhjælp accepterer ikke anonyme klager.

Vejledning for klagere og beskrivelse af klageprocessen

Sådan opdager vi korruption

Korruptionssager opdages typisk gennem:

 • Vores procedurer, kontrolmekanismer, evalueringer og revision
 • Tips fra medarbejdere, partnere eller søsterorganisationer.

De metoder, som ofte er med til at afdække korruptionen, omfatter:

 • Program- og projektevalueringer
 • Monitoreringsbesøg og rapporter
 • Finansiel afrapportering og revision af projekterne

Klar praksis ved mistanke

Tilsvarende har vi, ved begrundet mistanke om korruption, en klar praksis:

 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU, danske/udenlandske partnere eller andre) orienteres straks om mistanken (normalt inden for 48 timer)
 • Der iværksættes en undersøgelse og i mange tilfælde en tilbundsgående revision
 • Der træffes foranstaltninger i forhold til retningslinjer og procedurer for at stoppe og forhindre yderligere korruption

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, tages en række yderligere skridt:

 • Er der tale om Folkekirkens Nødhjælps egne ansatte, træffes der disciplinære foranstaltninger, og pengene kræves tilbagebetalt
 • Er der tale om partnerorganisationer, kræves det, at partneren tager de fornødne forholdsregler for at stoppe, afdække og udbedre de forhold, som korruptionen har affødt ligesom eventuelle pengebeløb kræves tilbagebetalt.
 • Der politianmeldes med mindre særlige forhold taler imod det (sikkerhed, heldbred/liv, afvejninger omkring retssystemets effektivitet, omkostninger ved en retssag)
 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet, EU eller andre) tilsendes en samlet redegørelse for omfang, forløb og foranstaltninger – derudover orienteres relevante søsterorganisationer
 • Sagen offentliggøres. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis en offentliggørelse er i konflikt med vores ”non-disclosure” politik, der beskriver de særtilfælde, hvor Folkekirkens Nødhjælp af hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed ikke ønsker at offentliggøre konkrete oplysninger

Læs mere