Støt

Bestyrelse og råd

Folkekirkens Nødhjælps Bestyrelse

Folkekirkens Nødhjælp ledes af en bestyrelse, som varetager den løbende politiske og økonomiske ledelse med ansvar overfor Rådet.

Bestyrelsen er sammensat som følger, jf. vedtægternes § 13.

Bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlemmer af Rådet, jf. §  10, stk. 16.

Søren Christian Madsen, formand
Adm. direktør, JPS Clemens A/S

Solvej Gasseholm Bang, næstformand
Projektleder med stedfortrædende funktion, Nørre Nissum Efterskole

Kirsten Smedegaard Andersen, kasserer
Cand.oecon.
Medlem af bestyrelsen for United World Colleges
Medlem af bestyrelsen for Danes Worldwide
Medlem af bestyrelsen for Dansk Børne Astma Center

Birthe Juel Christensen
Chefkonsulent, Folkelige og Kirkelige relationer

Henning Thomsen
Chefkonsulent, Rambøll Management

Jesper Lindholm
Adjunkt, Juridisk Institut, Aalborg Universitet
Medlem af Flygtningenævnet
Næstformand, bestyrelsen i Institut for Menneskerettigheder

Mogens S. Mogensen
Formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Freelance konsulent, Intercultural.dk

Amalie Kongsted Cordes
Stud.scient.pol., formand for Nødhjælpens Ungdom

Anne Mette Kjær
Lektor, Institut for Statskundskab på Århus Universitet

Folkekirkens Nødhjælps Råd

Folkekirkens Nødhjælp ledes af Rådet, som er den højeste myndighed. Rådet træffer beslutning om principielle spørgsmål vedrørende organisationens udvikling. Rådet udpeger syv medlemmer til Bestyrelsen.

Rådsmedlemmer, som også er valgt til Bestyrelsen, jf. § 12, stk. 3, er markeret med *.

Alle medlemmer af Bestyrelsen er automatisk medlem­mer af Rådet, jf. § 10, stk. 16.

Formand for Rådet
Peter Skov-Jakobsen
Biskop, Københavns Stift

Næstformand for Rådet
Hannelise Tvedt
Hærchef, Frelsens Hær

Valgt af Folkekirkens mellemkirkelige Råd (§10 stk. 2)
Marianne Christiansen
Biskop, Haderslev Stift

Valgt af de mellemkirkelige stiftsudvalg (§10 stk. 3)
Fyns Stiftsudvalg: 
Erik Witten

Haderslev Stiftsudvalg: 
Jette Groth
Sognepræst

Helsingør Stiftsudvalg: 
Otto Rühl
Lektor

Københavns Stiftsudvalg: 
Lars Karmark Obel
Sognepræst

Lolland-Falster Stiftsudvalg: 
May-Brit Holst

Ribe Stiftsudvalg: 
Karen-Lena Randrup

Roskilde Stiftsudvalg:
Lone Balle Olesen

Viborg Stiftsudvalg:
Grete Bækgaard Thomsen
Sundhedschef

Aalborg Stiftsudvalg: 
Henning Thomsen*
Chefkonsulent

Aarhus Stiftsudvalg: 
Søren William Christensen

Valgt af Dansk Missionsråd (§10 stk. 4)
Peter Blum Samuelsen
Sekretariatsleder, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Valgt af Danske Kirkers Råd (§10 stk. 5)
Maria Andersen
Frelsens Hær

Ulla Pinborg
Den Katolske Kirke

Pia Duebjerg Andersen
Baptistkirken i Danmark

Valgt blandt medarbejdere (§10 stk. 6)
Birthe Juel Christensen
Seniorrådgiver, Kirkelige og folkelige relationer, Folkekirkens Nødhjælp

Valgt af danske samarbejdspartnere (§10 stk. 7)
Nørre Nissum Efterskole
Solvej Gasseholm Bang*
Lærer

FDF
Rasmus Agergaard Pedersen
Generalsekretær

KFUM & K
Gritt Rhinstrøm 
Udviklingskonsulent

Silkeborg Højskole
Jacob Zakarias Eyermann
Forstander

Valgt blandt givere (§10 stk. 8)
Anders Palstrøm

Jørgen Bengtsson

Valgt blandt erhvervspartnere (§10 stk. 9)
Knud Mogensen
CEO, buy aid group A/S

Valgt blandt genbrugsmedarbejdere (§10 stk. 10)
Gunnar Toftlund Jensen
Lærer

Karl-Gustav Kruckenberg
Kontorchef

Valgt blandt indsamlingsledere (§10 stk. 11)
Hans Jørgen Hansen
Redaktionssekretær

Karin Horsted Berg

Valgt af volontører og Nødhjælpens Ungdom (§10 stk. 12)
Amalie Cordes

Mads Kruse

Valgt af medlemsklubben (§10 stk. 13)
Andreas Dybkjær Andersson

Valgt af seniorfrivillige (§10 stk. 14)
Poul Møller Petersen

Valg af rådet (§10 stk. 15)
Vakant