Stråhuse på stolper i vand

Støt en landsby

Vær med til at sikre bæredygtig udvikling

”Støt en landsby” er et koncept Folkekirkens Nødhjælp har udviklet over de seneste år, og det har vist sig at være en både effektiv og bæredygtig måde at støtte landsbysamfund i Myanmar, Cambodja, Nepal og Zimbabwe ud fra princippet om ’hjælp til selvhjælp’.

Det koster 50.000 kr. om året i tre år. Til gengæld gør du en unik forskel blandt nogle af verdens allerfattigste lokalsamfund, hvor der er stort behov for udvikling, uddannelse og fødevaresikkerhed.

Status på landsbyprojekterne

Landsbyprojekterne har været undervejs siden 2014 og 33 landsbyer i Myanmar er nu selvhjulpne. Landsbyerne er løftet ud af kategorien ”Meget fattig” og beboerne har fået en langt bedre levestandard og er meget mere robuste, når de skal modstå fremtidige udfordringer.

Vi trækker på vores erfaringer og arbejder videre for at løfte landsbyer ud af fattigdom gennem opkvalificering af landsbyboerne i Cambodia, Nepal og Zimbabwe. Vores samarbejdspartnere i landene hjælper os med at identificere landsbyerne med allerstørst behov for støtte og vi arbejder hårdt og håbefuldt for – med jeres støtte – at opstarte landsbyprojekter i så mange landsbyer som muligt.

Aktiviteterne består i:

 • Etablering af køkkenhaver og husdyrhold
 • Oprettelse af låne- og sparegrupper
 • Oprettelse af ris- og såsædsbanker
 • Støtte til opstart af små kooperativer (a la andelsbevægelsen)
 • Workshops om udsatte gruppers rettigheder
 • Støtte til kvinder der har været udsat for vold i hjemmet
 • Oplæring i forskellige håndværk
 • Forbedring af toilet- og hygiejneforhold
 • Uddannelse af sundhedshjælpere
 • Opstart af ormeopdræt til kompost og gødning
 • Oprettelse af aktivitetsgrupper for unge der er ude af skolesystemet

Gældende for de fleste aktiviteter er, at de sker gennem selvhjælpsgrupper som etableres, og at der dermed gives ejerskab fra starten, hvilket er en styrkende faktor i forhold til, at projekterne/aktiviteterne over tid bliver selvkørende. Dette er også baggrunden for, at ’støt en landsby’-konceptet er baseret på 3-årige forløb.

Alle aktiviteterne dækker først og fremmest det enkelte lokalsamfunds eget behov, men formålet er også at producere, så der er nok til et videresalg for at skabe et indtægtsgrundlag.

Erfaringerne viser, at de udsatte lokalsamfund styrkes på flere parametre:

 • Fødevaresikkerheden øges væsentligt, og samfundene er mere modstandsdygtige, hvis høsten skulle slå fejl.
 • Kvinder og LGBT-grupper opnår markant bedre position i lokalsamfundene, påtager sig lederskab og er med til at forme udviklingen i landsbyen.
 • Ved at gå sammen og lære om f.eks. mere effektive dyrkningsforhold og hvordan man får solgt sine produkter, får fattige familier mulighed for at øge deres indkomst, som eksempelvis gør det muligt at sende deres børn i skole, få sundhedshjælp eller starte en mindre virksomhed.
 • Meget fattige familier støttes med adgang til skoleundervisning for deres børn.
 • Landsbyerne har etableret Young Farmers Programs, der støtter unge landmænd i deres arbejde.
 • Låne- og sparegrupperne har betydet et væsentligt løft både i forhold til de enkelte familiers økonomiske sikkerhed og deres mulighed for at igangsætte iværksætter-virksomheder.
 • Det generelle ernærings- og sundhedsniveau er væsentligt løftet.

Hvad får du ud af det?

Som donor modtager du en halvårlig status, der dokumenterer den forskel, du er med til at gøre. Vi har arbejdet i Asien og Afrika gennem mange år og har stor erfaring, så du kan stole på, at dine penge bliver brugt, hvor de gør mest nytte.

Vi gør det enkelt at gøre en forskel

Som donor er der mange sympatiske initiativer at vælge imellem, hvad enten du er privatperson eller repræsenterer en virksomhed eller en fond. Vores nye koncept gør det enkelt at samle Corporate Social Responsibility- indsatsen på ét sted, hvor der er en reel mulighed for at gøre en synlig forskel for mange mennesker.


Det er fantastisk at se, hvor lidt der egentlig skal til, før hele landsbyen får et løft – bedre hygiejne, fødevaresikkerhed og kvinderne inddrages på lige fod med mændene. Det er bæredygtig udvikling.
Kirsten Smedegaard Andersen

Ansvar med indbygget bundlinje

CSR handler ikke kun om ansvarlighed, men også om forretning. Mange kunder lægger vægt på, at en virksomhed udviser omtanke for den verden, den er en del af. Det samme gælder potentielle medarbejdere.
Din støtte vil altså ikke kun gavne i Myanmar, Cambodja, Nepal og Zimbabwe.


Hvorfor støtte en landsby?


Kontakt

Senior Project Manager
Valgerdur Hvidt Larsen
Donorer, ambassadører, protektorater