Støt

Monitorering og evaluering

Vi kvalitetssikrer, så vi bruger pengene bedst mulig

Læs mere
©Peter Høvring

Sammen med vores partnere i Syd monitorerer Folkekirkens Nødhjælp de fremskridt, der skaber resultater for vores programmer samt de udfordringer, der forhindre målopfyldelse af projekter og programmer. I sidstnævnte situation finder Folkekirkens Nødhjælp og partneren i samarbejde en løsning for den fremadrettede implementering af projektet.

Monitoreringen foregår løbende i projekt- og programarbejdet og består af projektbesøg, diskussioner, rapportering og opfølgning. På den måde sikrer vi erfaringsopsamling og skaber læring både hos os selv og hos vores partnere.

Folkekirkens Nødhjælp har udviklet retningslinjer og redskaber til at støtte dette arbejde for at indhøstede erfaringer bruges i fremtidig projekt- og programplanlægning.

Derudover sikres dokumentation i forhold til Folkekirkens Nødhjælps bagland, modtagerne af støtten samt danske og internationale donorer.

Som supplement til den løbende monitorering gennemfører Folkekirkens Nødhjælp uafhængige evalueringer, der er tilgængelige på vores hjemmeside.

Evalueringerne er en grundig vurdering af resultater ved udløbet af et projekt eller et program. Formålet med evalueringerne er at lære af både gode og dårlige erfaringer med henblik på at forbedre arbejdet og dermed opnå bedre resultater

Evalueringerne sikrer, at erfaringerne dokumenteres, og at læring bliver en del af Folkekirkens Nødhjælps ”hukommelse”. Folkekirkens Nødhjælps politik for evaluering beskriver hvorfor og hvad vi evaluerer samt de kriterier og principper der følges.

I takt med at programmerne evalueres, offentliggøres evalueringerne på vores hjemmeside. Da der laves et stort antal evalueringer på projektniveau kan de ikke findes her. De kan i stedet rekvireres ved direkte henvendelse til Folkekirkens Nødhjælp.

Kontakt

Karen Birgitte Rasmussen
[email protected]
33 18 77 46

Sådan arbejder vi

Vores Resultater
Vi dokumenterer vores resultater for verdens fattigste

Anti-korruption
Vi bekæmper aktivt korruption. For os er det en del af udviklingsarbejdet

Internationale standarder
Vi arbejder efter internationale Sphere standarder og er certificeret efter Core Humanitarian Standard.