Støt

Indkøb og logistik

En del af det praktiske katastrofe og udviklingsarbejde

Læs mere
©Peter Høvring

Indkøb i Folkekirkens Nødhjælp er en integreret del af det praktiske katastrofe- og udviklingsarbejde, og derfor er det også et vigtigt led i vores generelle mål om at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv.

I Folkekirkens Nødhjælp lægger vi stor vægt på, at de økonomiske ressourcer vi modtager bliver brugt korrekt og gennemsigtigt og her er vores indkøbsmanual et vigtigt redskab.

Manualen skal sikre lige muligheder og fair behandling af vores leverandører, samt høje standarder for ansvarligt indkøb - herunder gennemsigtighed, integritet, bedste kvalitet og værdi for pengene, samt systematisk dokumentation.

Indkøbsmanualen og procedurer bygger på internationale regler og standarder og er i overensstemmelse med EU's indkøbskrav.

Vi bestræber os samtidig på at inkludere sociale og miljømæssige betragtninger når der købes ind til udviklings- og katastrofe arbejdet. Til at guide os og vores partnere, har vi udviklet etiske indkøbsprincipper og et Leverandør Kodeks (CoC). Disse er begge baseret på Dansk Initiativ for Etisk Handels retningslinjer, FN’s Global Compact Initiativ samt FN´s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv.

Se et udsnit af indkøbsmanualen
Se yderligere vores antikorruptionspolitik

Varetagelse af indkøb 

Vi anerkender, at udvikling bør baseres på lokal viden, behov og ressourcer. Dette princip er også gennemgående for indkøbspolitikken, hvorfor vi prioriterer at støtte opbygningen af lokale og regionale markeder gennem indkøb af varer og andre ydelser.

For at implementere denne politik er størstedelen af alle indkøb decentraliseret til vores regionale kontorer og samarbejdspartnere.

Indkøb og Logistik afdelingen ligger placeret i Folkekirkens Nødhjælps hovedkontor i København. Herfra yder de ansatte først og fremmest professionel råd og vejledning om indkøbsregler og procedurer til vores ansatte og partnere.

Afdelingen varetager derudover indkøb til Folkekirkens Nødhjælps humanitære minerydningsprogrammer.

Bliv leverandør i Folkekirkens Nødhjælp

I Folkekirkens Nødhjælp er vi altid interesseret i at udvide vores leverandørdatabase. Vi opfordrer derfor leverandører, der kan levere kvalitetsvarer til nødhjælps og udviklings projekter, til at maile os omkring deres virksomhed og produkter.

Vi går ikke på kompromis med kvalitet, etik, pris og leveringstid. Ligeledes forventer vi, at vores leverandører er professionelle, etisk ansvarlige og kan levere kvalitet til tiden.

Se vores aktuelle udbud her
Se allerede indgåede kontrakter her

Kontakt

Indkøb og Logistik
Nørregade 13
1165 KBH K
[email protected]
33 15 28 00

Sådan arbejder vi

Monitorering og evaluering
For at kvalitetssikre monitorerer og evaluerer vi vores projekter løbende.

Anti-korruption
Vi bekæmper aktivt korruption. For os er det en del af udviklingsarbejdet

Internationale standarder
Vi arbejder efter internationale Sphere standarder og er certificeret efter Core Humanitarian Standard.