© Martin Schubert Annual Meeting

Landsmøde program + workshops
29. April 2023

Program for lørdag den 29. april kl. 10.00-18.00

Program
10:00Ankomst og morgenmad
10:30Rådsforperson Peter Skov Jakobsen velkomst og homili
10:55Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen ser tilbage på årets der gik og fortæller om det kommende år 
11:20Landechef i Zimbabwe Mads Schack Lindegård fortæller om vores projekter i Zimbabwe
PAUSE
12:10Bestyrelsesforperson Søren Christian Madsens beretning 
Kasserer Jonas Kolby Laub Kristiansens fremlægger regnskabet
12:50Overrækkelse af den Humanitære pris 
Folkekirkens Nødhjælps projekter kan indstilles til en pris på 25.000 kr.  
13:00Fællesspisning og aktiviteter i foyer
14:00Valg af repræsentant i Rådet for frivillige fra Genbrug og Wefood 
 Frivillige fra Genbrug og Wefood kan deltage i valghandling
14:30Workshop – 1.runde
15:25Eftermiddagskaffe og aktiviteter i foyer
15:45Workshop – 2.runde
16:40Kort pause og tilbage til Plenumsal
16:55Folkekirkens Nødhjælps ambassadør skuespiller Jakob Fauerby inviterer til fællessang 
17:30Næstforperson for bestyrelsen Solvej Gasseholm Bang og generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen takker Søren Christian Madsen, der stopper som forperson for bestyrelsen.
17:40Opsamling på dialog og konkurrence i foyer
17:50Resultat af valg til Rådet og tak for i dag
18:00Mad til at tage med på hjemrejsen i foyer
18:15Bus til Nyborg Station


Workshops

Workshop – Klimahåb og -handling

Vi står midt i en klimakrise – selv om vi ikke altid kan se det her hjemme i Danmark, så er det noget som mange af Folkekirkens Nødhjælps partnere lever med hver dag. Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at blive grøn, og kompenserer blandt andet for udledninger fra de internationale rejser. Som en del af 100-års jubilæet blev det også besluttet at tage historisk ansvar og plante træer for at kompensere for de historiske udledninger. Klimakompensation er én af vores muligheder for at hjælpe klimaet. Hvad kan og bør vi ellers gøre? Deltag i en workshop om klimahåb og -handling, hvor chefrådgiver for klima, Mattias Söderberg og pressechef, Poul Kjær inviterer til dialog om, hvad vi allerede gør, og hvordan vi kan gøre endnu mere for vores fælles klima.

Workshop – Fremtidens frivillighed

Frivilligheden er en afgørende del af Folkekirkens Nødhjælps DNA, og den frivillige opbakning må ikke tages for givet.

Meget ser ud til at ændre sig i disse år – frivillige bliver sværere at rekruttere, mange ønsker mere fleksible tilbud, og efterspørgslen på de frivillige hænder stiger.

Vær med til at sætte retningen for fremtidens frivillighed i Folkekirkens Nødhjælp, og lad dine erfaringer, håb og idéer styrke vores arbejde som frivilligorganisation. Leder for Partnerskab & Frivillighed, Ane Kolby Kristiansen og udviklingskonsulent, Casper Just inviterer til en kreativ workshop om, hvad der driver frivillige – og hvordan vi holder fast i dem?

I fællesskab sætter vi ord på vores fælles frivilligkultur – og spørger i samme ombæring, om den overhovedet findes?

Workshop – Myanmar – nye måder at arbejde på i en glemt katastrofe

To år efter militærkuppet i Myanmar er situationen desperat. Mere end 1.5 mio. mennesker er fordrevet fra deres hjem, og halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænse. Som i Ukraine – vurderer FN – at mere end 17 mio. mennesker har brug for akut nødhjælp. Militæret undertrykker brutalt sin egen befolkning, mere end 14.000 mennesker er smidt i fængsel og totur er udbredt. I denne ekstremt vanskelige situation har Folkekirkens Nødhjælp udvidet sin humanitære indsats og støtten til de kræfter i civilsamfundet, der modigt kæmper for en tilbagevenden til demokrati. Vi har udviklet nye måder at arbejde på, der udfordrer og udvider de mere traditionelle modeller for humanitært arbejde. Landechef Peter Bo Larsen fortæller om vores i indsats i Myanmar og hvordan erfaringerne bruges bade i Myanmar og andre dele af verden. 

Workshop – Unges rejser til Palæstina

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med en række skoler, der kombinerer elevers skoleophold i Danmark med besøg ud i verden. En række danske efterskoleelever rejser hvert år til Palæstina. Få indblik i de unges oplevelser og motivation, når viceforstander på Nr. Nissum Efterskole, Solvej Gasseholm og landechef Mads Frilander sammen med unge fortæller om, hvordan samarbejdet opleves af danske skoleelever og vores samarbejdspartnere i Palæstina.

Workshop – Ukraine – vi skal gå efter freden

Bemærk udbydes udelukkende i første workshoprunde

Folkekirkens Nødhjælp har i alt hjulpet mere end 120.000 ukrainere i krigens første år – og vores engagement fortsætter med endnu større kraft i hele Ukraine.

Det væsentlige i en krig er ikke, hvem der vinder eller taber. For krigen har kun tabere, mens alle vinder freden. Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen inviterer til en samtale om det at hjælpe krigens ofre, og samtidig fastholde et blik på fred og forsoning.

Workshop – Grønt håb – kirker i Kenya og Danmark

Bemærk udbydes udelukkende i anden workshoprunde

I februar var fire danske biskopper med Folkekirkens Nødhjælp i Kenya og oplevede, hvor hårdt livet er i store dele af landet efter flere års tørke. Men de besøgte også lokale ’grønne’ kirker og så projekter, der gør en mærkbar forskel. Biskop Peter Skov-Jakobsen og chefkonsulent Birthe Juel Christensen inviterer til dialog om, hvordan kirker i Danmark og internationalt kan handle og bidrage til den grønne omstilling.