© Sofia Busk

Materialer fra dagen

Sammen har vi sat ord på fremtidens frivillighed

På landsmødet afholdt vi workshop om fremtidens frivillighed. Her dykkede vi ned i Folkekirkens Nødhjælps frivilligkultur, og bad alle jer sætte ord på, hvad der driver det frivillige engagement.

Særligt fællesskabet stod frem som en afgørende drivkraft, men også vores stærke værdisæt, næstekærligheden og det globale ansvar er med til at sætte retning for vores arbejde.

Der udsprang også over 150 idéer, til hvordan vi kan blive bedre til at understøtte og styrke frivilligheden. F.eks. et nyt korps af frivilligambassadører, der besøger Folkekirkens Nødhjælps landekontorer rundt i verden. Eller nye initiativer, der giver mere medbestemmelse i butikkerne og fremmer en åben frivilligkultur med plads til forskellighed.

Vi glæder os til at dykke ned i de mange input, som vi vil bruge til at udvikle fremtidens frivillighed i Folkekirkens Nødhjælp.

Hvad driver de frivilliges engagement i Folkekirkens Nødhjælp?

De frivilliges idébank fra Landsmødet

På landsmødet kom I med mange gode idéer til, hvilke konkrete initiativer, der kan være med til at styrke frivilligkulturen. Hent alle de gode idéer fra Landsmødet her.


Vinder af den humanitære pris


Welcome to Zimbabwe