Støt

Ny klimalov nu

Skriv under: Klimaet har brug for dig

Skriv under nu

MERE END 65.000 SKREV UNDER PÅ BORGERFORSLAG

Det er på tide, at Danmark får en ambitiøs og handlekraftig klimalov, der skal sikre din, min og vores børns fremtid. Derfor gik Folkekirkens Nødhjælp og ti andre miljø- og civilsamfundsorganisationer for nylig sammen og stillede et borgerforslag om en ny klimalov.

Opbakningen fra danskerne har været overvældende. Forslaget rundede på rekordtid de 50.000 underskrifter, der skal til for at sende det videre til behandling i Folketinget. I skrivende stund har over 66.000 danskere skrevet under.

Den 26. februar var borgerforslaget så til førstebehandling i Folketinget. Der var både godt og dårligt nyt. Partierne var enige om, at Danmark har brug for en ny klimalov, og de kunne se mange gode idéer i borgerforslaget. Men forslaget fik ikke flertal i denne omgang, og beslutningen om en ny klimalov blev udskudt til efter folketingsvalget.

For os stopper kampen ikke her. Selvom borgerforslaget har nået målet, kan du stadig skrive under, hvis du ikke har gjort det endnu. Jo mere opbakning forslaget får, jo tydeligere et signal sender vi til politikerne: Danskerne vil have en ny klimalov. Og de vil have den nu.

Tusind tak for jeres opbakning!

Klimaforandringerne er her

Temperaturen stiger og stiger, og det har voldsomme konsekvenser. De seneste år har vi oplevet, hvordan klimaforandringerne skaber ekstremt og ødelæggende vejr, som går hårdest ud over verdens fattigste. Vi skal derfor handle nu, før det er for sent. Verdens førende klimaeksperter er ikke i tvivl: Hvis vi skal forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne for mennesker og natur, skal det være nu.

Der er behov for en ny klimalov.

6 gode grunde til at skrive under på borgerforslaget

  1. Klimaforandringer er ikke længere noget, vi tror, vil ramme os en dag. De har ramt os. Nu handler det om at begrænse temperaturstigningerne så meget som muligt – og det kræver en langt mere ambitiøs indsats.
  2. Hvis vi skal undgå, at klimaproblemet kommer helt ud af kontrol, må vi prøve at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader. Stiger temperaturen yderligere, får vi en usikker verden med endnu flere hedebølger, mere tørke, flere oversvømmelser, kraftigere orkaner, øget vandmangel, døde koralrev, ligesom vi risikerer at sætte gang i en ustoppelig afsmeltning af Grønlands indlandsis.
  3. Lige nu er Danmark ikke den klimaduks, vi ofte bryster os af. Men vi har alle muligheder for at gå forrest og vise verden, at det er muligt at have et stærkt velfærdssamfund, som ikke er afhængigt af fossile brændsler.
  4. Regeringen har sat et vigtigt mål: Det danske udslip af drivhusgasser skal gå i nul i 2050. Men regeringens planer for klimaindsatsen i 2020’erne er ikke ambitiøse nok til at sætte os på kurs mod målet. Det vil betyde, at der skal skrues kraftigt op for indsatsen i 2030’erne og 2040’erne. Men kan vi tillade os at skubbe problemerne foran os – og videre til de næste generationer?
  5. En klimalov skal sikre, at alle tager ansvar. Også de sektorer og politikområder, hvor indsatsen lige nu er meget lille - f.eks. i transport- og landbrugssektoren.
  6. Verdens fattigste og mest sårbare lande har sværest ved at tilpasse sig klimaforandringerne. Derfor har de rige lande et ansvar for at hjælpe. I Danmark belaster vi klimaet med det, der svarer til knap 10 ton CO2 per indbygger om året. I verdens fattige lande er tallet lavere end 1 ton CO2.

Når du skriver under, skal du bruger nem ID for at identificere dig. Det er inde på Folketingets hjemmeside, og du skal være over 18 år. 

Se også: CO2-kompensation for virksomheder gennem klimaaftaler

De 11 organisationer bag borgerforslaget 

11 organisationer er gået sammen om at stille et borgerforslag om ny klimalov i Danmark

Meld dig ind i klimakampen

Bliv indsamler
Læs mere om indsamlingen og tilmeld dig

Jesper Theilgaard om klimakampen
"Det er mig en gåde, at nogen bare ikke vil tro på det"


Indsamlingstips
Gode råd til turen