Støt

Syriens befolkning har brug for hjælp

Kollekter og kirkekoncerter

©Scanpix/KARAM AL-MASRI

Millioner af syriske børn og voksne er igennem de sidste syv år flygtet – både internt i landet og ud af Syrien. De er fanget i en blodig konflikt, der har hærget landet i over seks år. Nogle banker på vores dør i Europa, men langt de fleste er i nærområderne eller stadig i Syrien. Ifølge FN er over 5,5 millioner syrere flygtet til nabolandene, mens 6,5 millioner er på flugt i deres eget land. Det betyder, at over halvdelen af landets befolkning er på flugt. De har alle brug for hjælp.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder hovedsageligt inde i selve Syrien og i nabolandende, Libanon og Jordan gennem vores partnere.

I Syrien arbejder vi bl.a. med at undervise børn om sikkerhed og yder krisehjælp til de traumatiserede børn, og giver dem redskaber til at håndtere en hverdag fyldt med stress og sorg. Desuden uddeler vi nødhjælpsudstyr ligesom vi også uddeler kontanter. Det er med til at give familierne en følelse af værdighed, når de selv kan bestemme, hvad de skal købe for pengene.

I Jordan, i Za’ateri-lejren, arbejder vi blandt familier. Her prøver vi at udruste de syriske flygtninge psykisk og kompetencemæssigt, så de kan tage del i det jordanske arbejdsmarked.

I Libanon uddeler Folkekirkens Nødhjælp og partnere madkuponer og hygiejnepakker ud i tre af de tolv store lejre. Derudover tilbydes familier psykosocial hjælp.

I Folkekirkens Nødhjælp lægger vi alle vores kræfter i hjælpearbejdet og har tillid til, at I vil tage Syriens nødlidende med i forbøn, kirkekoncerter og kollekter, og vil hjælpe med at redde liv.

Tak!

Læs mere om vores arbejde i Syrien her

Kollekt til Syrien

Reg.: 4183 Konto: 605 2800
Giro: 605 2800
Mærket: Syrien 500 292
MobilePay: 2020
SmsHÅB50 til 1911 og giv 50 kr. eller HÅB100 til 1911 og giv 100 kr.

Kontakt

Birthe Juel Christensen, chefkonsulent
[email protected] 
33 18 77 23 / 29 70 06 32