Støt

Pinseindsamling 2019

©David Høgsholt

Vi håber, at I som kirker og privatpersoner vil støtte pinseindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps arbejde – også i de lande, hvor kirker under svære vilkår spiller en vigtig rolle.

Når vi fejrer pinse, er det med et stærkt fredsbudskab: ’Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst’ (Johs.14.27). Det er det løfte, som Jesus Kristus har efterladt os, og som kirken med Helligånden har fået til opgave at bringe ud i verden i ord og handling. Fredsbudskabet virker ekstra stærkt i en tid, hvor kristne som religiøse minoriteter flere steder i verden møder forfølgelse og modstand, som vi har set det i terrorens afskyelige form.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i nogle af de lande, hvor kirker og kristne har vanskelige kår. Men netop i lande, hvor det civile rum indskrænkes, og folk ikke kan udtrykke sig og forsamles frit, er kirkerne – ligesom andre religiøse samlingssteder – måske de sidste og eneste ’heller’, hvor man kan mødes, hente håb og mod til hverdagen. Og hvor det er allersværest, kan kirker sammen med andre være med til at kalde stridende parter sammen. Det har vi set i lande som Sydsudan, i Zimbabwe og i Myanmar.

Det er en rolle, som vi måske ikke altid husker på, at kirken kan påtage sig, fordi vi lever i et samfund, hvor vores rettigheder er garanteret af lovgivning og andre samfundsinstitutioner. Men det er en rolle, som fortjener forbøn og støtte.

 

I rækken af FN’s Verdensmål handler det 16. mål om fred, retfærdighed og opbygning af stærke institutioner – genkendeligt symboliseret ved en due med et blad i sit næb og stående på en dommers hammer. Verdensmål 16 drejer sig om støtte til fredelige og inkluderende samfund. For, som det hedder, ”uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”.

Tak fordi I støtter dette arbejde gennem Folkekirkens Nødhjælp.

Glædelig pinse!

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær

Pinsekollekt
  • SMS håb50 til 1911 og giv 50kr. (plus alm. sms-takst)
  • MobilePay: 646464
  • Netbank: Reg: 4183 Konto/giro: 605 2800 mrk. Pinsekollekt

 

Bønner om fred og retfærdighed fra Myanmar

Hent print-selv plakat

Kirken & Verdensmålene - et nyt flersogns- eller provstiprojekt

Folkekirkens Nødhjælp inviterer til et programforløb, der inspirerer og engagerer til at arbejde med tro og bæredygtig udvikling – bl.a. Mål 16. Hvordan kan vi – og skal vi – som kirke tage del i arbejdet for Verdensmålene lokalt og i verden? Sæt Kirken & Verdensmålene på programmet i dit provsti, på en højskoledag, til samtalecafé eller i samarbejde mellem flere sogne.

Læs mere om Kirken & Verdensmålene

Yderligere oplysninger:

Birthe Juel Christensen, chefkonsulent, [email protected] mobil 29 70 06 32