Støt

Høstindsamling 2019

©Conor Wall

Alle gode gaver

Det er en god tradition at fejre høsten i fællesskab og taknemmelighed over årets afgrøder og naturens gavmildhed. Salmelinjen ’Alle gode gaver de kommer oven ned ’ minder os om, at høsten ikke er en selvfølge, men er del af Guds gode skaberværk og skal værdsættes som sådan. Derfor fortjener afgrøderne, at vi sætter pris på dem – og ikke lader dem gå til spilde. 

Hvor høsten er knap og ikke kan mætte alle munde i familien, må alt bruges med omtanke. Intet skal gå til spilde – alt har værdi. Det ved familier, hvad enten det måtte være i Etiopien, Cambodia eller i flygtningelejre i Uganda, hvor man er nødt til at bruge hvert et korn, så maden kan række længere og til flere. Selv da er det ikke sikkert, at alle bliver mætte, og hvert år må mange mennesker i verden leve med daglig sult.

Intet skal gå til spilde

Men har vi overskud, er det måske let at glemme denne dimension af høsten. Det er tilfældet i husholdninger i Danmark, hvor 260.000 ton mad hvert år ender i skraldespanden, og som skaber en uretfærdig skævhed mellem vores overskud og verdens sult. Her er nye initiativer og vaner nødvendige, og vi kan hver især bidrage til at undgå både madspild og ubalancen mellem overflod og mangel.

I rækken af FN’s Verdensmål handler MÅL 2 om at udrydde sult og MÅL 12 om bæredygtig produktion og ansvarligt forbrug. Alle verdensmål hænger sammen, men særligt disse to er forbundne både konkret og etisk. Og vi kan alle sammen gøre vores del.

Alt har værdi

Derfor vil vi gerne opfordre til sammen med høstkollekten at købe en folkeaktie til åbning af flere af Folkekirkens Nødhjælps Wefood-butikker herhjemme. I butikkerne modtager vi overskudsvarer fra virksomheder, som sælges og dermed er med til at mindske madspild.

En sådan vare er de såkaldte knækris – ris, som under produktionen er blevet knækket af møllen, og derfor normalt ville blive frasorteret, men som kan købes i Wefood-butikkerne. Det er et konkret eksempel på, at selv et halvt riskorn har værdi.

Overskuddet af Wefood går som årets høstkollekt til mennesker i nød, som får hjælp til at skabe en indtægt og klare sig selv – bl.a. ved at dyrke afgrøder, der er modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Vi håber, at I vil dele høsten og dens overskud med mennesker i nød gennem indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. 

Høstindsamling
  • Netbank/Giro:  Reg.: 4183 Konto: 605 2800 Mrk: Høst
  • MobilePay: 64 64 64