Høstindsamling 2019

©Conor Wall

Alle gode gaver

Det er en god tradition at fejre høsten i fællesskab og taknemmelighed over årets afgrøder og naturens gavmildhed. Salmelinjen ’Alle gode gaver de kommer ovenned’ minder os om, at høsten ikke er en selvfølge, men en del af Guds gode skaberværk og skal værdsættes som sådan. Derfor fortjener afgrøderne, at vi sætter pris på dem – og ikke lader dem gå til spilde.

Hvor høsten er knap og ikke kan mætte alle munde i familien, må alt bruges med omtanke. Intet skal gå til spilde – alt har værdi. Det ved familier, hvad enten det er i Etiopien, Cambodia eller i flygtningelejre i Uganda, hvor man er nødt til at bruge hvert et korn, så maden kan række længere og til flere. Selv da er det ikke sikkert, at alle bliver mætte, og mange mennesker i verden må leve med daglig sult.

Intet skal gå til spilde

Har vi overskud, er det måske let at glemme denne dimension af høsten. Det er tilfældet i husholdninger i Danmark, hvor 260.000 ton mad hvert år ender i skraldespanden som udtryk for en skævhed mellem vores overskud og verdens sult. Derfor er nye initiativer og vaner nødvendige, og vi kan hver især bidrage til at undgå ubalancen mellem overflod og mangel.

I rækken af FN’s Verdensmål handler MÅL 2 om at udrydde sult og MÅL 12 om bæredygtig produktion og ansvarligt forbrug. Alle verdensmål hænger sammen, men særligt disse to er forbundne både konkret og etisk – og vi kan alle sammen gøre vores del.

Alt har værdi

Derfor vil vi gerne opfordre til sammen med høstkollekten at købe en folkeaktie til åbning af flere af Folkekirkens Nødhjælps Wefood-butikker herhjemme. I butikkerne modtager vi overskudsvarer fra virksomheder, som sælges og dermed er med til at mindske madspild.

Overskuddet af Wefood går som årets høstkollekt til mennesker i nød, der får hjælp til at skabe en indtægt og klare sig selv – bl.a. ved at dyrke afgrøder, der er modstandsdygtige over for klimaforandringer.

Vi håber, at I vil dele høsten og dens overskud med mennesker i nød gennem indsamling til Folkekirkens Nødhjælp og støtte dette arbejde.

Med ønsket om en god høst

Birgitte Qvist-Sørensen
Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Høstindsamling
  • Netbank/Giro:  Reg.: 4183 Konto: 605 2800 Mrk: Høst
  • MobilePay: 64 64 64
  • SMS høst50 til 1911 og giv 50 kroner; eller høst100 og giv 100 kroner
Halve ris - hel værdi

En vare, der er med til at modarbejde madspild, er de såkaldte knækris - ris, som under produktionen er blevet knækket af møllen, og derfor normalt ville blive frasorteret. De kan købes i Wefood-butikkerne og er et konkret eksempel på, at selv et halvt riskorn har værdi.

    

Print-selv plakat Høstsalme Verdensmål 12

Banner 1 Banner 2 Banner 3