Når katastrofen rammer

Hver dag arbejder vi i verdens brændpunkter for at hjælpe ofre for oversvømmelser, jordskælv og voldelige konflikter.

Støt vores arbejde

Vores indsats ude i verden afhænger af danskernes støtte. Det er bidrag som dine, der gør det muligt for os at rykke ud, så snart katastrofen rammer – og at blive, selv om kameraerne slukkes.
 

Opdateringer fra verdens brændpunkter

Sultkatastrofe i Afrika
I februar blev der erklæret hungersnød i dele af Sydsudan, og FN advarer om, at 20 millioner mennesker i Afrika risikerer at dø af sult i 2017.

Krigen i Syrien
Folkekirkens Nødhjælp er til stede i Syrien for at sikre hjælp til de mange familier, der befinder sig midt i den blodige borgerkrig.

Flygtninge i Sydsudan
Mere end 3.500 sydsudanesiske flygtninge krydser hver dag grænsen til Uganda. De er på flugt fra krig, vold og overgreb.

Vi rykker ud med nødhjælp, når katastrofen er så massiv, at det ramte land ikke selv kan komme befolkningen til undsætning.

Derudover inkluderer vores arbejde også forebyggelse og genopbygning – vi er altså til stede før, under og efter en katastrofe.

Hvad er en katastrofe?

En katastrofe er en voldsom ulykke, der forårsager store menneskelige og materielle tab, og er kendetegnet ved, at det ramte land er så hårdt belastet, at det ikke selv kan sikre effektiv og tilstrækkelig hjælp til de nødstedte.

Katastrofer kan overordnet opdeles i to typer.

Naturkatastrofer

Jordskælv, tyfoner, tørke og oversvømmelser, der gør mennesker hjemløse

Menneskeskabte konflikter

Politiske, etniske eller religiøse krige eller borgerkrige, der udløser store flygtningestrømme

Hvorfor støtte?

Vi ved ikke altid, hvor og hvornår den næste katastrofe rammer, men vi ved, at naturkatastrofer og menneskeskabte konflikter hvert år rammer nogle af verdens fattigste lande og efterlader millioner af mennesker i stor nød.

I katastrofesituationer er der brug for alle kræfter. Når vi kan regne med din og andre danskeres faste støtte, kan vi hurtigt og effektivt rykke ud til de nødlidende familier, før det er for sent.

Når du støtter vores arbejde hver måned, placerer du dig i hjertet af vores livsvigtige arbejde. Vi vil derfor løbende holde sig opdateret med nyhedsmails om det arbejde, som du er med til at gøre muligt.

Vores katastrofearbejde

Før

Vi hjælper med at bygge robuste lokalsamfund, f.eks. modstandsdygtige huse og dæmninger. Vi opretter også lokale katastrofeberedskaber, så alle ved, hvordan de skal handle, når katastrofen indtræffer.

Under

Vi hjælper de nødstedte med at finde midlertidigt husly og uddeler livsnødvendige fornødenheder i form af mad, vand, tæpper og sæbe, så de kan holde sult og sygdomme fra døren.

Efter

Vi hjælper med genopbygning af bl.a. hjem, skoler og landbrug. Vi yder også psykologisk førstehjælp til familier, så de også psykisk kan komme videre i deres liv.

Her arbejder vi

De røde krydser viser, hvor i verden Folkekirkens Nødhjælp har afhjulpet katastrofe de seneste 10 år.
Derudover kan Folkekirkens Nødhjælp rykke ud gennem sine samarbejdspartnere i ACT Alliance i 140 lande.