Coronaindsamling

Verdens fattigste er særligt udsatte

COVID-19 rammer verdens fattigste lande og mennesker hårdt og kræver en helt særlig hjælpeindsats.

Tak for din hjælpeindsats under coronapandemien

Folkekirkens Nødhjælp er med til at forebygge corona i 12 lande og yder en særlig støtte til kirker og trosbaserede organisationer især i Afrika. Det gør dem i stand til at være med til at mindske coronaspredning, hjælpe særligt sårbare mennesker og beskytte dem, der er udsættes for overgreb i coronaisolationens skygge:

  • Krisehjælp, rådgivning og sjælesorg på mobil og digitale medier i Kenya
  • Organisering og udstyr til frivillig hjemmepleje fra kirker i Zimbabwe
  • Indsatser mod misinformation og social udstødelse i slumområder og flygtningelejre
  • Opsøgende arbejde til børn og kvinder, som er isoleret og uden kontakt til andre og bliver udsat for vold i hjemmet

I denne vanskelige tid med corona bliver vi i kirken mindet om, at vi hører sammen i et fællesskab  der rækker ud i hele verden – med omsorg for hinanden og for de svageste iblandt os.

Tak til alle, som gennem kollekter og andre indsamlinger er med til at støtte sårbare mennesker i verden, som lider hårdt under coronapandemien.

Tak for al støtte i en meget kritisk situation!

Se også: Om årets sogneindsamling


Kontakt

Chefkonsulent
Birthe Juel Christensen

Andre indsamlinger