Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Kvalitetsikring af projekter og programmer er vigtigt. I Folkekirkens Nødhjælp har vi systemer for monitorering, rapportering og evaluering.

Vi har fokus på at sikre kontinuerlig forbedring og vi er forpligtet til at leve op til internationale kvalitetssikringsstandarder.

Kvalitetssikring

Folkekirkens Nødhjælps støtter sine samarbejdspartnere i syd i kampen mod fattigdom og ulighed og i deres arbejde for at forbedre levevilkårene og sikre respekt for menneskerettighederne.

 • dotMen hvordan ved vi, om vi når vores mål?
 • dotHvordan ved vi, at den støtte vi yder er af høj kvalitet. og at vi rent faktisk gør en forskel?
 • dotOg hvordan bliver vi bedre til at gøre vores arbejde?

Kvalitetssikring af vores arbejde sker gennem en række forskellige initiativer.

Hvad gør vi for at kvalitetssikre?

For at kunne dokumentere de resultater vi skaber monitorerer vi systematisk projekt og program aktiviteter. Samtidig evaluerer vi vores projekter og programmer for at lære af vores gode erfaringer og rette op på fejl og mangler. Resultater, erfaringer og udfordringer bliver opsummeret i vores Globale Rapport.

Global Report 2011-2013 (2,84 MB)

Vi har forpligtet sig til at leve op til de kvalitetskrav, som de internationale kvalitetssikringsstandarder Humanitarian Accountability Project (HAP) og Sphere Project sætter. En HAP certificering gives kun til organisationer, som viser, at de konstant arbejder med at forbedre kvaliteten af projekter og programmer. Ligesom Sphere sætter helt konkrete minimumsstandarder for nødhjælpsarbejdet.

En anden meget vigtig dimension i vores kvalitetssikring er bekæmpelse af korruption, og som en vigtig del af dette arbejde sørger vores logistik og indkøbsafdeling, at vi er ansvarlige, når vi køber varer til projekter ude såvel som i Danmark. Folkekirkens Nødhjælps antikorruptionspolitik beskriver, hvordan vi hele tiden arbejder for, at pengene går til de rigtige mennesker, men også hvordan vi forpligter os til at være helt åbne i de situationer, hvor vi opdager korruption.

Som en integreret del af vores kvalitetssikringssystem monitorerer, evaluerer og rapporterer vi systematisk på disse standarder og politikker.

Vi har skrevet under på Code of Conduct , som er retningslinjer for god opførsel, som Røde Kors-selskaberne og flere andre hjælpeorganisationer har skrevet under på.

Læs den originale tekst på engelsk med uddybende forklaring

 1. dotDen humanitære forpligtelse kommer i første række
 2. dotHjælpen skal givers uden hensyn til race, tro og nationalitet – og uden nogen form for diskrimination. Hjælpebehovene gøres op alene på baggrund af nødens art
 3. dotHjælpen skal ikke bruges til at fremme politiske eller religiøse interesser
 4. dotVi skal som organisationer bestræbe os på ikke at blive brugt som et redskab for regeringers udenrigspolitik
 5. dotVi skal respektere lokal skik og brug
 6. dotVi skal forsøge at bygge på de lokales evner og muligheder i nødhjælpsarbejdet
 7. dotVi skal forsøge at inddrage dem, vi skal hjælpe, i at styre hjælpearbejdet lokalt
 8. dotNødhjælpen skal både dække de akutte behov og søge at mindske sårbarheden over for kommende katastrofer
 9. dotVi står til regnskab, både overfor dem, der giver os penge og overfor dem, vi skal hjælpe
 10. dotI vores informations- og kampagnearbejde skal vi vise katastrofeofre som mennesker med værdighed frem for noget, der kun skal vække medynk