Globalt og lokalt
No flash image

Samarbejde på tværs

I Folkekirkens Nødhjælp sætter vi ind på flere fronter i arbejdet med at hjælpe verdens fattigste. Det gælder både i Danmark og ude i verden. 

I videoen til venstre præsenteres vores internationale partnergruppe, som er med til at sikre, at vores arbejde er så effektivt som muligt.

Arbejdet ude og hjemme

Grundstenen i Folkekirkens Nødhjælps arbejde er rettighedsbaseret udvikling. Vi hjælper verdens fattigste med selv at kæmpe for deres rettigheder og ændrer de strukturer og barrierer, der fastholder dem i fattigdom, sult og undertrykkelse. Derfor arbejder vi både med:

  • dotNødhjælpsarbejde
  • dotUdviklingsarbejde
  • dotFortalerarbejde

Populært sagt svarer nødhjælp til at give en mand en fisk, hvis han sulter. At give ham et net og lære ham at fiske svarer til udviklingshjælp. Men at sætte manden i stand til at få sine fiskerettigheder respekteret er en del af fortalerarbejdet.

For at løfte disse opgaver kræver det, at vi arbejder både lokalt og globalt.

I Danmark

Arbejdet hjemme er at styrke den folkelige opbakning og skabe handlemuligheder for alle, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom. Det sker konkret gennem oplysning, indsamling og fortalerarbejde.

For at løfte denne opgave er vi dybt afhængige af den solide, folkelige støtte og opbakning fra de mange frivillige. Vi indsamler penge og oplyser om vores arbejde på forskellige måder gennem forskellige mennesker.

  • dot Frivillige er med til at sætte fokus på vores arbejde både gennem oplysning og indsamling af midler til vores arbejde ude
  • dot Sogneindsamling er en årlig begivenhed, hvor vi indsamler penge til vores arbejde
  • dot Virksomheder er med til at sætte fokus på vores arbejde ude gennem tætte samarbejder med os til gavn for verdens fattigste
  • dot Sogne og kirker er centrale medspillere i blandt andet sogneindsamlingen og støtter via fire årlige kollekter
  • dot Face2face - gadehververe eller facere skaffer nye medlemmer, der vil være med til at bekæmpe sult og fattigdom
  • dot Telemarketing - phonere varetager forskellige telemarketingkampagner

Ude i verden

Vi er medlem af det globale netværk ACT Alliance, der arbejder med udvikling, katastrofe og fortalerarbejde i over 120 lande. Gennem ACT Alliance-partnere har vi mulighed for at styrke samarbejdet gennem fælles kontorer og programudvikling samt tættere koordinering.

Folkekirkens Nødhjælp er en del af mere end 50 netværk og alliancer internationalt. Ved at arbejde sammen i internationale netværk sikrer vi, at vores nødhjælps- og udviklingsarbejde bliver målrettet de fattigste, og at vores projekter bliver lokalt forankret. Netværk giver også mulighed for at dele information og erfaringer med hinanden.

Folkekirkens Nødhjælp har desuden en partnergruppe med repræsentanter fra vores samarbejdspartnere verden over. Gruppen skal rådgive Styrelsen og ledelsen om vores internationale arbejde og består af medlemmer fra Kirgisistan, Burma, Syd Sudan, Uganda, Cambodja, Etiopien, Malawi, Honduras og Gaza.