Støt

Indgiv en klage

Sensitiv klage

Opfatter du denne klage som en sensitiv klage?

En sensitiv klage er typisk en klage over korruption, seksuel udnyttelse eller en anden grov overtrædelse af vores personalepolitikker.

Fortrolighed

Ønsker du, at din klage skal behandles med fortrolighed, således at kun et yderst begrænset antal personer, som har brug for at kende til klagen, vil blive involveret i processen?

Beskrivelse af klagen

Beskriv venligst sted, dato, årsag, hvad der skete, hvem der var involveret og konsekvenserne så udførligt som muligt.

Resultat af klagen

Beskriv venligst dine forventninger til resultat eller svaret på klagen.

Accept

Ved at sende denne klage accepterer du samtidig den beskrevne proces i Folkekirkens Nødhjælps klagesystem jfr. beskrivelsen på vores hjemmeside.