Støt

Træer giver skolebørn vigtig skygge og mad

©Trofaco

I Uganda bidrager tusindvis af nye træer til at optage CO2 fra atmosfæren. Træplantningen er en del af Folkekirkens Nødhjælps klimaaftaler, og de spirende træer er allerede nu til stor gavn for de lokale og vil være det mange år fremover.

Af Caroline Ryberg Albæk

Iført klassiske skoleuniformer har en gruppe elever samlet sig i skyggen under en håndfuld unge træer på en lille græsskråning foran deres skole. Eleverne går på Kabaale Makondo Primary School, der ligger i det bakkede landskab i Makondo Village i Rakai i det sydlige Uganda.

Her nyder skolen godt af de mange træer, der i 2017 blev plantet for at sikre CO2-optag og lokal udvikling. 

Træerne plantes af vores partner TROFACO - Tropical Farmer Connect. Det er samme partner, der planter træer når virksomheder og organisationer CO2-kompenserer via Folkekirkens Nødhjælps klimaaftaler. Med en klimaaftale mindskes virksomhedens klimaaftryk, samtidig med at de nye træer skaber værdi for de samfund, som lider under klimaforandringerne.  

Træer kan udover at være med til at optage den CO2, som er årsagen til klimaforandringerne, også modvirke jordskred og bremse voldsomme oversvømmelser. De kan give skygge og binde varme. Og træerne giver også frugter, naturmedicin, dyrefoder og kan være en vigtig indtægtskilde for de lokale.

Skolen i Rakai er et godt eksempel på, hvordan træplantning kan have gevinster for lokalbefolkningen. 

©Trofaco

På blot fire år er der blevet plantet 650 træer i samarbejde med skolen, som både nu og i fremtiden vil gavne lærere og elever.

Nakibira Lydia er en af de 12 lærere, der underviser skolens 450 børn. Hun er glad for de mange fordele, som træerne giver.

”Træerne skaber skygge, så børnene har et køligt sted at gå hen, når de har frikvarter og frokostpause. Træerne giver os også mulighed for at rykke undervisningen uden for i skyggen,” siger Nakibira Lydia og fortsætter:

”På sigt kan eleverne også høste mangofrugter fra træerne,” fortæller hun.

Elever ser efter træerne

Både i forberedelsen af jorden, plantningen af træer, vanding og rutinemæssige tjek udgør de lokale i Uganda en vigtig del af projektet.

Folkekirkens Nødhjælps partner TROFACO planter og udpeger beplantningsområder i samarbejde med den lokale organisation CIDI - Community Integrated Development Initiative. De har et stort lokalt kendskab og kan derfor inddrage skoler, kirker og foreninger i træplantningen. 

Eksempler på træer vi planter:
  • Mangotræer (producerer frugter som kan spises eller sælges, og kan brugs til naturmedicin og farve til silkestof)
  • Jackfruittræer (giver frugter der kan spises eller sælges)
  • Silkeeg (kan bruges til skygge og tømmertræ)
  • Mvule teaktræer (kan bruges til skygge og tømmertræ samt naturmedicin)
  • Musizi-træer (giver skygge, tømmertræ og frø med spiselige olier)

På skolen i Rakai har børnene været inddraget allerede inden træerne slog rødder.

“Da vi plantede træer første gang for fire år siden, fik hver elev en træstikling i hånden, som de helt selv kunne vælge, hvor skulle plantes. Fra da af var det deres helt eget træ, som de nu ejer og skal hjælpe med at passe og pleje,” fortæller David Katende, der er programkoordinator hos den lokale partner CIDI.

Der plantes mange typer af træer ved skolen. Derfor er der god anledning til at undervise børnene om træsorter og de klimamæssige fordele, der er ved træplanting.

Klimakrisen kræver handling

Klimaforandringerne går hårdt ud over de fattigste lande. Det ekstreme vejr er ikke længere ekstraordinært. Det er blevet et grundvilkår, som rammer hyppigere og hyppigere. Derfor er der brug for tiltag, der rækker længere end CO2-kompensation, så der kan blive gjort en forskel for de samfund, der rammes hård af lange tørkeperioder og voldsom regn.

©Trofaco
Dokumentation:

CO2-optaget fra træerne dokumenteres løbende af vores partner og tredjepartsverificeres af professor i Etnobotanik og Naturressourcer ved Københavns Universitet, Ida Theilade. Hvis man som virksomhed indgår i en klimaaftale, modtager man udover dokumentation på CO2-optaget også løbende rapporter om træernes sociale fordele samt klimatilpasningsprojekterne.

Når danske virksomheder indgår en klimaaftale med Folkekirkens Nødhjælp, plantes der træer i Uganda svarende til det antal tons CO2, som virksomheden ønsker at kompensere for. Derudover bidrager virksomheder til arbejdet med klimatilpasning.

Det foregår blandt andet ved at introducere småbønder til nye landbrugsmetoder og afgrøder, som kan modstå klimaforandringerne. Derudover bidrager aftalen til en katastrofefond, som gør Folkekirkens Nødhjælp i stand til at yde akut hjælp, når naturkatastrofer rammer verdens fattigste.

Læs mere om klimaaftalerne her.

En ressource i kampen mod klimaforandringer  

Et eksempel på et andet sted i Uganda, hvor Folkekirkens Nødhjælp planter træer, er i området Kacheera. Her blev der plantet træer første gang i 2020.

Foreningen Kayonza Farmers Group Kacheera, der består af 32 kvinder og mænd, der til dagligt samarbejder om at fiske og dyrke landbrug, plantede sidste år 4000 træer.

En vigtig del af Folkekirkens Nødhjælps klimaaftale går ud på at lære de lokale, hvordan de tilpasser sig klimaforandringerne.

 ”Ved Kacheera har vi sammen med foreningen af lokale småbønder plantet en stor andel teaktræer, fordi vi har erfaret, at der er behov for træer, der kan modstå ekstreme tørkeperioder. Den erfaring får de lokale bønder, når de involveres i træplantningsprocessen, og det gavner dem i forhold til at modstå klimaforandringer,” siger Brian Nkuubi, projektansvarlig i CIDI.  

Foreningen af fiskere og landmænd i Kacheera er et eksempel på, hvordan det nytter at have ejerskab over træerne.

©Trofaco

Hvad kan du gøre?

  • Sms STIKLING til 1911 og giv et træ (30 kroner)
  • Send 30 kroner til 151019 og giv et træ (30 kroner)
  • Giv bæredygtige klimagaver
  • Støt genbrug
  • Bekæmp madspild