Støt

Vi redder liv

Vi hjælper akut, forebyggende og arbejder for lige adgang til hjælp

Læs mere

Vores mål er at beskytte og redde liv 

Vi mener erhvert liv er værdifuldt, og vi har et ansvar for at hjælpe, når liv og menneskers værdighed trues

Over 3.000.000 mennesker har modtaget hjælp og beskyttelse i 2019

Når mennesker rammes af krige og katastrofer, bliver fundamentet for deres liv med ét rykket væk under dem – og perspektivet på livet kan næste forsvinde i et uforudsigeligt her-og-nu kaos.

Når der er menneskeliv på spil griber vi ind, rykker ud og handler hurtigt, effektivt og altid i tæt samarbejde med lokale kræfter og globale spillere. Her, hvor håbløsheden truer, er Folkekirkens Nødhjælp en stærk og aktiv partner i arbejdet for med at redde liv, så håbet om en fremtid lever på trods af katastrofen.

For Folkekirkens Nødhjælp er beskyttelse af liv, menneskers værdighed og retten til ansvarlig, målrettet støtte selve grundstenen i al vores humanitære arbejde. Vi er forpligtet til at gribe ind, handle og rykke ud, når der er menneskeliv på spil. 

Vi er fortaler for lige adgang til hjælp – med det mener vi, at alle mennesker har ret til et værdigt liv, også midt i en katastrofe. Vi er også fortaler for, at regeringer forebygger og håndterer katastrofer lokalt.

Det gør vi

  • Giver ansvarlig, rettidig, koordineret og effektiv nødhjælp i akutte og længerevarende kriser – altid målrettet de katastroferamte befolkningers egne behov og prioriteringer.
  • Styrker lokalt katastrofeberedskab og øger uddeling af kontanter til katastroferamte. Forbedrer varslingssystemer og lokal evne til at mindske risikoen for katastrofer og tilpasse sig klimaforandringer.
  • Støtter partnere, lokalsamfund og civilsamfund, så de bedre kan beskytte sig mod trusler om vold og konflikt samt støtter lokale lederes evne til konfliktmægling og interreligiøs dialog.
  • Rydder miner og ueksploderet ammunition samt underviser lokalbefolkninger i, hvordan risikoen for katastrofer mindskes. Igangsætter aktiviteter, som reducerer væbnet konflikt, sikrer lige adgang til humanitær hjælp, og som giver indkomstmuligheder under længerevarende kriser.
  • Investerer i ny viden og teknologi, som kan gøre vores hjælp endnu mere robust og effektiv, og som kan komme de fattigste til gode.

Longread
Størstedelen af flygtningene fra Syrien, kæmper for overlevelse i nærområderne.

Folkekirkens Nødhjælp har nået 110.000 sydsudanesere
110.000 Sydsudanesere har fået hjælp
Rebecca fra Sydudan måtte flygte med sin familie en tidlig morgen for snart et år siden.

Sådan forebygger FKN jordskælv
Sådan forebygger vi jordskælv
Jordskælv kan ikke forhindres. Men man kan mindske de værste eftervirkninger.