Støt

Vi opbygger samfund

Vi hjælper med at sikre bæredygtig udvikling

Læs mere
©Mikkel Østergaard

Vores mål i verdens fattigste lande er at opbygge robuste lokalsamfund

Vi mener, at en verden uden fattigdom, undertrykkelse og sult kræver robuste lokalsamfund, hvor bæredygtig udvikling og inkluderende vækst kan gro

117.071 mennesker blev undervist i bedre landbrugsmetoder og kunne derefter høste mere og øge deres indkomst

I verdens fattigste egne sulter man måske ikke, men lever fra dag til dag – og fundamentet for tilværelsen er skrøbeligt. Det er svært at se muligheder, og det kan virke håbløst at turde drømme om en bedre fremtid for sig selv – og sine børn.

I Folkekirkens Nødhjælp arbejder vi for at nære håbet og dermed virkelysten hos lokalbefolkningen. Vi engagerer og samarbejder med lokalbefolkningen og indgår partnerskaber med lokale kræfter for at skabe bæredygtige løsninger, der understøtter mere robuste samfund

Flere millioner mennesker lever i samfund, hvor fundamentale rettigheder ikke respekteres. Hjælper vi verdens fattigste med at kæmpe for deres rettigheder, bekæmper vi også de væsentligste grunde til sult, fattigdom og undertrykkelse og opbygger robuste lokalsamfund.

Ved at støtte og oplyse mennesker om deres basale rettigheder gør vi det muligt for dem at gøre krav på dem. Det er et vigtigt første skridt på vejen ud af fattigdom.

Bæredygtige løsninger er også nødvendige for at skabe grobund for robuste lokalsamfund. Det gælder i forhold til at håndtering af klimaforandringerne, så skaderne både menneskelige og fysiske bliver begrænset. Produktion af fødevarer kræver også bæredygtige løsninger, så mennesker er sikret adgangen til mad f.eks. når regnen ikke falder.

Det hele handler om rettigheder - hvis vi vil opbygge robuste lokalsamfund, skal vi sørge for, at verdens fattigste er med til at tage de beslutninger, der påvirker deres liv.

Det gør vi

  • Styrker retten til mad for verdens fattigste ved at øge og forbedre produktionen af fødevarer, øge mulighederne for at tjene, opspare eller låne penge til at opstarte små virksomheder og forbedre adgangen til markeder og job.
  • Dyrker innovative partnerskaber og engagerer os i strategiske samarbejder med forskningsinstitutioner, virksomheder og netværk for at integrere nye teknologier og metoder i landbrugsproduktionen i verdens fattigste lande.
  • Reducerer sårbarhed, marginalisering, diskrimination og økonomisk eksklusion af verdens fattigste ved at opfordre enkeltpersoner og lokalsamfund til at holde regeringer og aktører i den private sektor ansvarlige, så investeringer og handelsaftaler kommer verdens fattigste til gode.
  • Styrker kvinder og mænd til at tackle kønsbestemte, ulige forhold og fokuserer på seksuelle, reproduktive sundhedsrettigheder, herunder forebyggelse af hiv og aids.
  • Forebygger konflikter ved at bekæmpe væbnet vold og udfører humanitær minerydning i konfliktramte områder samt fremmer dialog mellem stridende grupper med henblik på fredelig sameksistens og forsoning.

Longread
Hvordan bygger man et liv og et land på ny?

Quinoa klarer sig forrygende i Etiopien
Quinoa klarer sig forrygende i Etiopien
I fire år har vi arbejdet på at indføre den tørkeresistente og næringsrige quinoa.

Livet har ændret sig i stort og småt
Winfred modtog 2 geder og støtte til at etablere en køkkenhave og er nu med i den lokale låne- og sparegruppe