Støt

Sultkatastrofe truer

Støt via SMS Send 'AKUT150' til 1911 og støt med 150 kroner

Vi skal handle nu, hvis vi skal undgå en sultkatastrofe

I februar blev der erklæret hungersnød i dele af Sydsudan, og FN advarer om, at 20 millioner mennesker i Afrika risikerer at dø af sult i 2017.

Sulten skyldes en giftig kombination af konflikt og lange tørkeperioder. De hårdest ramte lande er Sydsudan, Yemen, Somalia og Nigeria, men også andre lande er hårdt ramt af tørke.

Sulten skyldes imidlertid også, at det globale samfund har svigtet. En sultkatastrofe dukker ikke pludselig helt uventet op af ingenting.

I månedsvis har FN-systemet og de humanitære organisationer bedt om flere penge til at afbøde de værste konsekvenser. Men medlemslandene holder på pengene, og støtten kommer kun langsomt og halvhjertet.

Det gør Folkekirkens Nødhjælp

Vi er for længst i gang med at hjælpe, så flere kan klare sig helskindede gennem tørken. En hurtig indsats er vigtig for at undgå yderligere kriser og konflikter.

Når vandhullerne tørrer ud, begynder hyrdefolkene at vandre med deres dyr. Når hyrdefolkene flytter sig, dropper deres børn ud af skolen og der bliver ikke plantet til næste regntid. Samtidig skaber vandring ofte konflikter med fastboende bønder og andre hyrdefolk.

Al erfaring viser, at en hurtig indsats både er billigere og mere effektiv end at begynde at dele nødhjælp ud, når først mennesker er på dødens rand.

Se også: Vær med til at sikre bæredygtig udvikling gennem hjælp til selvhjælp.

©Anders Paulsen

Det gør vi i Sydsudan

 • Uddeler kontant nødhjælp til internt fordrevne, så de kan købe mad dér, hvor de lokale markeder stadig fungerer
 • Uddeler fiskenet til familier, som har mistet deres fiskeudstyr under flugt fra krigen, så de kan brødføde sig selv
 • Uddeler såsæd og simple landbrugsredskaber, så familier kan dyrke afgrøder i den kommende regntid.
©NCA

Det gør vi i Somalia

 • Forsyner omkring 60.000 mennesker med rent drikkevand ved hjælp af tankbiler
 • Giver kontant nødhjælp til mennesker, som tørken har fordrevet fra deres hjem, så de kan købe mad
 • Borer brønde med solcelledrevne pumper
 • Renoverer og forbedrer eksisterende vandhuller
 • Lønner folk for at grave latriner og vandopsamlingsbassiner, der kan opsamle regnvandet, når der – en gang - kommer regn
 • Forebygger udbrud af kolera og diarré ved at uddele rengøringsartikler på centrale steder
©Kaspar Wenstrup

Det gør vi i Etiopien

 • Opstiller nye vandtanke på skoler for at sikre rent drikkevand
 • Behandler eksisterende vandtanke og vandbeholdere, som forsyner ca. 30.000 mennesker med vandrensningsmidler for at forhindre epidemier blandt både dyr og mennesker
 • Sørger for dyrefoder og medicin til områdets bedste avlsdyr, så folk kan komme hurtigere på fode, når regnen kommer igen
 • Uddeler kontant nødhjælp til særligt sårbare familier, så de kan købe mad.
©Katja Levin

Det gør vi i Kenya

 • Etablerer, reparerer og vedligeholder vandboringshuller og pumper
 • Uddeler såsæd, grøntsagsfrø og små vandingssystemer, så folk er klar til at så, når regnen kommer
 • Støtter vaccination af kvæg
 • Underviser flygtninge i, hvordan de med særlige sække kan lave opretstående køkkenhaver, der bruger mindre vand og plads
 • Hjælper fattige fiskere med nyt fiskegrej, nye måder at forarbejde fisken på og at finde nye markeder for tørret fisk 
©Yilmaz Polat

Det gør vi i Uganda

 • Støtter nogle af de 1,5 mio. sydsudanesiske flygtninge i Ugandas store flygtninge-bosættelser
 • Konstruerer hytter til de svageste flygtninge
 • Uddeler kontant nødhjælp på sms til gravide og ammende kvinder
 • Uddeler såsæd og underviser i etablering af køkkenhaver
 • Tilbyder grundlæggende håndværkeruddannelse; frisør, tømrer, syerske osv.