Støt

Retten til at tale frit

Nødhjælp kan se ud på mange måder

©UNHCR Kenya

Nødhjælp kan se ud på mange måder - det kan være unge flygtninge, der etablerer et ungdomsparlament. 

Langt hovedparten af beboerne i Kakuma-flygtningelejren i Kenya er børn og unge. Men de unge er ofte blevet overset og underprioriteret i hjælpearbejdet.

Unge har sjældent haft en plads ved bordet, når lejrens forhold og problemer skal diskuteres, og de unge har kun få muligheder for at organisere sig.

Men sammen med Folkekirkens Nødhjælp har de unge i lejren oprettet et ungdomsparlament.

Målet er at klæde de unge på med viden om parlamentarisk arbejde, politikformulering og interessevaretagelse og hjælpe de unge med at blive bedre til at give deres anbefalinger tyngde og kapacitet til at udfolde potentialet i parlamentet fuldt ud.

De 85 parlamentsmedlemmerne er mellem 18 og 30 år og bliver indstillet til parlamentet af en ungdomsrepræsentant for den blok i lejren, de bor i. Parlamentet skal også afspejle de forskellige nationaliteter og etniciteter i lejren.

Ungdomsparlamentet giver de unge en aktiv stemme i beslutningsprocesser. Medlemmerne bliver undervist i demokrati, dialog og politisk fortalervirksomhed. En del af projektet går også ud på, at uddanne ungdomsledere og arbejde med forskellige grupper af unge herunder pigegrupper.

De unge parlamentarikere bliver gennem parlamentsarbejdet rustet til at tage ansvar for deres lokalsamfund, og de optræder ofte som mæglere og konfliktløsere i småkonflikter, der på grund af den etniske sammensætning og forholdene i lejren risikerer at løbe løbsk.

Nødhjælp kan se ud på mange måder

Nødhjælp kan være et kreditkort,
der kun kan bruges til frisk råvarer på det lokale marked

Nødhjælp kan være en fårekylling,
som er smækfuld af vigtig proteiner og kan dyrkes i en flygtningelejr

Nødhjælp kan være vertikale køkkenhaver,
der giver grøntsager og ikke optager særlig meget plads