Støt

Miner fastholder mennesker i fattigdom

Folkekirkens Nødhjælp sætter i år fokus på det vigtige arbejde med at rydde miner. 

Hvert år dør flere end 2000 mennesker på grund af miner og ueksploderet ammunition. 

Men miner slår ikke kun folk ihjel. Miner fastholder millioner af mennesker i fattigdom og forhindrer genopbygning og udvikling.

Miner gør det umuligt at dyrke jorden og dermed skaffe mad til tusindvis af familier. Miner forhindrer børn i at gå sikkert til og fra skole. De forhindrer børn i at lege frit – og bare være børn.

Derfor arbejder vi med minerydning, arbejdet med ofrene og undervisningen i hvordan man undgår miner.

Du kan også hjælpe

Skriv under nu
Skriv under på, at Rusland skal stoppe produktion, salg og brug af miner og klyngebomber. 

Giv et ben
En benprotese hjælper et mineoffer til at kunne få arbejde eller gå i skole.

Giv sikker grund
Et stykke minefrit jord giver sikker adgang til landbrugsjord, hospitaler og skoler.