Støt

Klimaet under forandring

Rammer alle - især de fattigste lande

Dit bidrag kan fx give
1 mennesker husly
1 høns til en fattig familie
3 sundhedsydelser

Klimaet er under forandring

Tørke i Danmark, skovbrande i Sverige og Grækenland, en dødbringende varmebølge i Japan. De rige lande har i de seneste måneder fornemmet nogle af de alvorlige konsekvenser, som forskerne taler om i deres klimastudier.

Ekstreme temperaturer og naturkatastrofer er desværre allerede hverdag for mange fattige lande. Lande, hvor de ofte ikke har adgang til ismaskiner, kølingssystemer og vifter, som vi, i de rige lande, er så glade for i varmen.

Vi skal forberede os på, at klimaet fortsat er i forandring. I klimasprog kaldes det ”tilpasning”, og det er noget ulandene også har fokus på. Hvis man ikke tilpasser sig klimaforandringernes effekter, kan mennesker drives på flugt, og risikoen for konflikter øges. Men fattige lande kan ikke løfte den opgave alene. De har brug for vores hjælp og støtte. Og det har vi lovet dem. Desværre har mange rige lande generelt svært ved at leve op til de løfter. Det er et problem, som politikerne i de rige lande er nødt til at tage alvorligt.

Klimaforandringer kan få samfund til at bryde sammen, og der kan være brug for en hjælpende hånd til at komme videre. Hvor meget danske landmænd mister på grund af tørken er stadig uklar, men Landbrug & Fødevarer vurderer et tab på 4,5 milliarder. Tallene viser, at det giver mening at tage klimaforandringerne alvorligt.

Investeringer i vedvarende energi, initiativ for at reducere vores udslip, flere penge til klimatilpasning i både rige og fattige lande, og hjælp til de mennesker rundt om i verden, der mister eller taber på grund af klimaforandringernes effekter, er værd at bruge penge på.

©Anna Kåri

Hvad gør vi? 

Vores klimaarbejde er fokuseret på tre områder: 

  1. Katastrofehjælp og katastrofeforebyggelse
  2. Langsigtet udvikling og ny teknologi
  3. Advocacy

Vi redder liv, når katastrofen rammer ved at få hjælpen frem hurtigst mulig. 

Vi hjælper til med at minimere omfanget af skaderne efter naturkatastrofer ved f.eks. at opbygge varslingssystemer eller anlæg til opsamling af drikkevand.

I vores langsigtede arbejde introducerer vi f.eks. nye tørkeresistente afgrøder såsom quinoa og amarant eller installerer solcelledrevne vandforsyningssystemer, der giver adgang til rent drikkevand og vand til husdyr og landbrug.

Vores advocacy-arbejde er den usynlige del af arbejdet, hvor vi prøver at øge politikernes viden om og forståelse for de klimaskabte forhold i den fattige del af verden.

Læs mere

Den globale klimatrussel
Intet vand eller alt for meget vand er et af verdens største problemer lige nu. Og det bliver kun værre.

Da tørken tog fat i Tedesh
Ved du, hvordan man klarer den værste tørke i 50 år uden rindende vand og elektricitet?