Støt

Kæmpe genopbygningsopgave venter i Mosul

©AFP
Støt via SMS Send 'AKUT150' til 1911 og støt med 150 kroner

Efter næsten ni måneders voldsomme kampe har irakiske regeringsstyrker generobret Mosul fra Islamisk Stat.

Kamphandlingerne har lagt store dele af Mosul, især den vestlige del af byen, i grus.

FN skønner, at flere end 880.000 mennesker er flygtet under kamphandlingerne. Mange har søgt tilflugt i de lejre for fordrevne, som er anlagt rundt om byen.

Efter generobringen er indbyggerne i den østlige del af Mosul så småt begyndt at vende tilbage til deres hjem.

Men både i selve Mosul og i de mange lejre er de humanitære behov enorme. Store dele af vand- og elektricitetsforsyningen er ødelagt, og de lokale markeder er stort set brudt sammen.

Rent drikkevand, sikre sanitære forhold og hygiejne-undervisning

Folkekirkens Nødhjælp er, i samarbejde med Kirkens Nødhjelp i Norge, blandt de organisationer, der er med i indsatsen for at sikre rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold i både Mosul og en af flygtningelejrene.

Formålet med indsatsen
  • at sikre rent drikkevand til mindst 25.000 mennesker i det vestlige og østlige Mosul og i Qayyarah Jad’ah-lejren ved hjælp af tankbiler.
  • at sikre 20.000 mennesker ordentlige sanitære forhold gennem etablering af latriner (med handicap-faciliteter), særlige toiletforhold for kvinder og systematisk affaldshåndtering.
  • At finde og uddanne 36 flygtninge som hygiejne-ambassadører i Qayyarah Jad’ah lejren.
    Hygiejne-ambassadørerne skal undervise i og oplyse om, hvordan man undgår udbrud af epidemier pga. dårlig hygiejne i lejrens forskellige sektorer.

Oprydning efter ondsindede bombemagere

Selv om Mosul officielt er befriet, har Islamisk Stat efterladt ondsindede hilsener til de hjemvendende indbyggere.

Mange steder er der gemt hjemmelavede bomber i huse, på skoler og veje. Selv inde i folks hjem ligger der lureminer på børneværelser, i køleskabe og bag døre.

Ud over det akutte nødhjælpsarbejde er Folkekirkens Nødhjælp derfor i færd med at undersøge mulighederne for at etablere et kombineret mineoprydnings- og mineoplysningsprogram i det nordlige Irak.

©Hosam Salam

Hosam Salam på 8 år er fordrevet fra Mosul og bor nu i en lejr øst for byen.