Støt

Ny rapport slår fast: Mere klimastøtte og grønt diplomati til verdens fattigste

I Folkekirkens Nødhjælp ser vi hver eneste dag konsekvenserne af klimaforandringerne. En far til seks, der mister størstedelen af ​​sine afgrøder i en stormflod i Bangladesh. Han beslutter at migrere med sin familie ind i en usikker fremtid. En ung pige i Zimbabwe, der bliver inficeret med malaria efter at have overlevet en alvorlig oversvømmelse af hendes landsby. Og i Sydsudan, hvor mangel på vand på grund af længere tørkeperioder forværrer de lokale konflikter.

I de her uger venter vi i spænding på en ny dansk klimalov. Det er vigtigt, at klimaloven bliver ambitiøs og indeholder bindende mål. Men det er også vigtigt, at loven har en international dimension.

Derfor lancerer Folkekirkens Nødhjælp mandag den 25. november 2019 en rapport, hvor vi har samlet klimaforskernes forventninger og fremskrivninger i de lande, hvor vi arbejder. Det er desværre meget skræmmende læsning, og mange af de lande, hvor vi er til stede, kommer i de kommende årtier til at stå med store udfordringer.

Læs rapporten her

”Rapporten slår fast, at i de fattigste lande, hvor Folkekirkens Nødhjælp arbejder, bliver der brug for rigtigt meget klimastøtte og grønt diplomati. Ellers risikerer vi, at endnu flere mennesker vil sulte, at der vil opstå flere konflikter og at flere mennesker bliver sendt på flugt. Vi risikerer også, at mange års bæredygtig udviklingshjælp går tabt. Klimaloven er derfor nødt til at forholde sig til den internationale dimension af klimaproblemet,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Ulrich Bang, klima- og energichef i Dansk Erhverv, har læst rapporten og er enig i, at det er afgørende, at klimaloven har målsætninger for de klimaløsninger, som rækker ud over Danmarks grænser:

”Det er gennem udvikling og skalering af grønne løsninger og teknologier, vi kan tackle klimaproblemet. Hvis en dansk virksomhed f.eks. udvikler grønne løsninger, som også kan anvendes i de fattigste lande, vil det have enorm betydning for den globale CO2-udledening, men det tæller ikke med i det danske klimaregnskab. Det skaber de forkerte incitamenter for investeringer og innovation i danske virksomheder, hvis vi kun regner de nationale reduktioner med. Vi har brug for at tænke den globale del af Danmarks klimaindsats med, hvis vi skal nå i mål med at stoppe klimakrisen, før det er for sent.”

Læs rapporten her