Katastrofe

Hjælp Syriens flygtninge

Flere end 200.000 døde og over 10 millioner på flugt. 5,7 millioner af dem er børn, og halvdelen af børnene går ikke i skole.

Vi hjælper hundredvis af syriske familier på flugt med alt fra mad, tæpper til psykosocial hjælp. 

 

Når katastrofen rammer

Kvalitetssikring

Folkekirkens Nødhjælps katastrofe-
arbejde bygger på SPHERE, de internationale NGO’ers minimum-
standard for katastrofearbejde.

Desuden er vi HAP-certificeret, hvilket betyder, at vi i vores arbejde skal leve op til de højeste standarder inden for ansvarlighed og kvalitets-
styring i forhold til de mennesker, vi vil hjælpe.

Folkekirkens Nødhjælp har mange års erfaringer med at hjælpe mennesker, som rammes af katastrofer, humanitære kriser og pludselig nød. Desuden støtter vi forebyggende katastrofearbejde – og genopbygning efter katastrofen.

Folkekirkens Nødhjælp er som del af ACT Alliance - et af verdens største internationale katastrofenetværk – med til at yde en hurtig og effektiv indsats i alle lande, hvor ACT Alliance har lokale samarbejdspartnere og netværk. Det har ACT Alliance i 140 lande verden over.

Vi hjælper i katastrofer, som opstår pludseligt som f.eks. jordskælv, cykloner og oversvømmelser. Vi arbejder med hjælp i de mere 'snigende' katastrofer som langvarig tørke og sult, og vi hjælper mennesker, der kastes ud i kriser og på flugt.

Før, under og efter katastrofen – vi er der

Når katastrofen rammer, har de berørte ret til hjælp så hurtigt som muligt. Afhængigt af den konkrete situation kan det være fødevarer, nødhjælpspakker eller kontante midler til indkøb lokalt – ’cash programming’. Det er en ny måde at nå hurtigere ud på samtidig med, at de katastroferamte selv kan bestemme, hvad de har mest brug. Der kan også være behov for beskyttelse af særligt udsatte grupper.

Folkekirkens Nødhjælp vurderer det konkrete behov for hjælp og koordinerer indsatsen i samarbejde med lokale myndigheder, FN og de øvrige humanitære organisationer, som er til stede.

De fattigste er generelt mest sårbare, når katastrofen indtræffer.  De bor ofte i områder, som er særligt udsatte for f.eks. oversvømmelser og tørke, og de har samtidigt mindst overskud til at stå imod med.

Derfor arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at styrke de fattiges modstandsdygtighed over for katastrofer og styrke lokale katastrofeberedskab i områder, der er særligt udsatte f.eks. i forhold til klimaforandringer.

Efter katastrofen eller krisen hjælper vi med genopbygning eller genbosætning. Vi støtter de berørte befolkninger med udgangspunkt i deres situation og behov, og vi arbejder sammen med lokale partnere og organisationer, der kender de lokale sociale, økonomiske og kulturelle forhold, og derfor ofte kan komme med alternative løsninger til, hvordan situationen skal tackles.

Vi hjælper også mennesker, der er ofre for komplekse kriser, hvor krig og konflikt indgår i en ond cirkel med fattigdom, klimaudsving og begrænset kapacitet hos nationale myndigheder.

210 kr
Katastrofepakke
Katastrofe- pakke
Kan betyde forskellen mellem liv og død
© Folkekirkens Nødhjælp
No flash image
 
© Mikkel Østergaard


LÆS OGSÅ

Når det det internationale samfund ikke lever op til løfterne om at genopbygge Gaza og få ophævet blokaden, gør det sig medskyldig i befolkningens lidelser, siger 46 nødhjælpsorganisationer, her iblandt Folkekirkens Nødhjælp, i en ny rapport.
Erfarne eksperter vil med støtte fra udenrigsministeriet fjerne miner og bombefælder, som dræber civile, der vender tilbage til deres hjem i Kobane. Flygtninge i Libanon får også humanitær hjælp
Sidste weekends cyklonkatastrofe skal være en politisk påmindelse om, at fremtidens udfordringer allerede viser sig og skal tages meget alvorligt
Tyfoner, jordskælv og oversvømmelser behøver ikke nødvendigvis koste mange menneskeliv og millioner af kroner i katastrofehjælp, hvis der investeres mere i forebyggelse, mener Folkekirkens Nødhjælps katastrofechef
Det internationale samfund kigger væk, mens syriske børn, forældre og gamle på fjerde år kæmper for at overleve i den største humanitære katastrofe siden 2. Verdenskrig.
I oktober 2013 blev Cambodja ramt af voldsomme oversvømmelser. Folkekirkens Nødhjælp delte efterfølgende kontanter ud til de familier, som blev hårdest ramt. For dem betød pengene en ny begyndelse.
I 17 dage sad 22-årige Raj Kumari Chaudhary og hendes familie på en oksekærre afskåret af oversvømmelser og slanger. Uden mad og uden udsigt til hjælp. I dag kan de komme i sikkerhed på hemsen i deres hus, hvor de også opbevarer mad og vand.
Medarbejder fra Folkekirkens Nødhjælp i Malawi viser, hvor voldsomme oversvømmelserne i landet er, ved at optage en video af sig selv midt i vandmasserne
For første gang i Malawis historie igangsættes en stor indsamling lokalt til fordel for katastroferamte
Året i glimt
2014 var et år med vedholdende opbakning og støtte fra givere, frivillige, sogne og samarbejdspartnere til Folkekirkens Nødhjælps langsigtede udviklings- og katastrofearbejde blandt verdens fattigste. Her er et glimt af året der gik.
Indrømmet: Jordskælv og andre naturkatastrofer kan ikke forhindres. Men man kan mindske de værste eftervirkninger af en katastrofe med uddannelse, praktisk forberedelse og gode varslingssystemer.
For fem år siden blev Haiti ramt af et voldsomt jordskælv. Det efterfølgende nødhjælps- og genopbygningsarbejde viste med al ønskelig tydelighed, at jo svagere et samfund er og jo dårligere myndighederne fungerer, jo større bliver en katastrofe.
Når oversvømmelser, jordskælv eller cykloner forårsager død og ødelæggelse, eller når langvarig tørke fører til sultkatastrofe, står Folkekirkens Nødhjælp klar med hjælp. Her er et overblik over Folkekirkens Nødhjælps indsats før, under og efter de seneste 10 års naturkatastrofer.
Den 26. december 2004 udløste et undersøisk jordskælv en tsunami i Det Indiske Ocean. Tsunamien dræbte flere end 255.000 mennesker i 11 lande og oversvømmede kystområder med bølger op til 30 meter høje. Cecilie Winther var i Sri Lanka og fortæller her om katastrofen.
Sidste år vendte tyfonen Haiyan op og ned på Benitas liv. Hun mistede dengang alt, hun ejede, men i dag takker hun tyfonen for alt, den bragte med sig. Folkekirkens Nødhjælp har mødt hende igen et år efter Haiyan.
Rebecca fra Sydudan måtte flygte med sin familie en tidlig morgen for snart et år siden, og hun venter som så mange andre stadig på fred, så hun kan vende hjem
Et år med krig i Sydsudan: I en krise fokuseres ofte på den akutte nødhjælp, men det er vigtigt ikke at glemme den langsigtede udviklingshjælp
Når alt, hvad man ejer, forsvinder for øjnene af en, og man ikke længere har mulighed for at fortsætte sit liv på samme sted som hidtil, er tabet himmelråbende tungt, blogger Mattias Söderberg, Folkekirkens Nødhjælps klimaekspert, fra forhandlingerne i Lima.
Folkekirkens Nødhjælp har været aktivt involveret i en international udvikling af en ny og bedre standard for humanitært arbejde
Et år efter volden brød ud i hovedstaden, Juba, og bredte sig til det meste af Sydsudan, er næsten 2 millioner mennesker stadig fordrevne og frygter at vende hjem. De fleste lever i bushen under presenninger, mens andre lever i forladte, kollapsede huse – ofte flere familier i én stråtækt mudderhytte
Det er endnu svært at vurdere konsekvenserne af tyfonen Hagupit, men det ser bedre ud end frygtet, siger Folkekirkens Nødhjælps udsendte
Folkekirkens Nødhjælp forbereder sig på tyfonen Hagupit, der efter alt at dømme går i land i Filippinerne lørdag
Fra 1. til 12. december samles verdens lande til klimaforhandlinger i Lima, Peru. Det årlige klimatopmøde fokuserer på at skabe rammer for den globale aftale, som skal vedtages ved næste års topmøde. Selv om Danmark formelt ikke har nogle opgaver ved mødet, kan regeringens delegation komme til at spille en vigtig rolle.
Onsdag eftermiddag foran Finansministeriet markerede en gruppe unge deres modstand mod regeringens planlagte nedskæringer på udviklingsbistanden.
Over 30 store og små nødhjælps-, udviklings- og miljøorganisationer går sammen for at sige stop til regeringens planlagte milliardbesparelse på udviklingshjælpen.
Med de bebudede nedskæringer, ser det ud til at en æra, hvor Danmark tog ansvar for verden er forbi. Det bliver dyrt for Danmark, fastslår Folkekirkens Nødhjælp og en række andre organisationer i dagens kronik i Politiken.
Tirsdag den 28. oktober kl. 20.00 inviterer Folkekirkens Nødhjælp, Grøn Kirke og Domkirken til gudstjeneste for håb og handling for jordens fremtid.
Selvom den væbnede konflikt er overstået, er Gaza langt fra på fode igen efter seneste konflikt, og Folkekirkens Nødhjælps arbejde fortsætter
Flere end 170.000 kurdiske flygtninge har de seneste dage krydset grænsen til Tyrkiet. Den store tilstrømning skyldes den yderligtgående milits Islamisk Stats fremmarch i Syrien.
Regeringen har besluttet at omlægge en del af udviklingsbistanden til akut nødhjælp. Folkekirkens Nødhjælp hilser det velkommen
Samtidig med at flere danske kirker er gået i aktion for at samle ind til de internt fordrevne i Irak, indsætter FN en af sine største og mest omfangsrige nødhjælpsaktioner i nyere tid i Irak.
Folkekirkens Nødhjælp bakker fuldt op om handels- og udviklingsminister Mogens Jensens (S) beslutning om at fastholde det nuværende niveau for udviklingsbistanden og samtidig koncentrere indsatsen. Det skriver generalsekretær Henrik Stubkjær i en kommentar til udviklingsministerens kronik i Berlingske onsdag.
Folkekirkens Nødhjælp og vores partnere arbejder i flere af de områder i verden, hvor der lige nu er hårdt brug for hjælp og støtte til civilbefolkningen.
Flere biskopper opfordrer danske kirker til at samle ind til at hjælpe de hundredtusinder af fordrevne i det nordlige Irak
Folkekirkens Nødhjælps søsterorganisation i Irak, Christian Aid, appellerer om beskyttelse af de titusinder af civile irakere, som er drevet på flugt i det nordlige Irak - også de religiøse mindretal som kristne og yezidier, der er flygtet i hundretusinder efter Islamisk Stats fremmarch
Folkekirkens Nødhjælp uddeler madrationer og hygeiejnepakker til yderligere 20.000 mennesker under våbenhvilen i Gaza. Mange familierer er komplet afhængige af de madrationerne
Sorgen og desperationen står malet i ansigtet på de internt fordrevne i Gaza, der får madrationer af Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp, Red Barnet og Dansk Røde Kors appellerer til parterne i konflikten i Gaza om at genoptage den våbenhvile, der skulle have varet fra klokken syv fredag morgen
Uafhængigt palæstinensisk dokumentationscenter trodser bomber og beskydninger for at fremskaffe troværdig dokumentation til blandt andre FN-systemet.
FN udpeger en særlig udsending til Sydsudan. Valget falder på Ellen Margrethe Løj, der tidligere har beklædt en tilsvarende post i Liberia.
Folkekirkens Nødhjælp beklager, at en af organisationens ansatte har benyttet ordet "folkemord" i forbindelse med israelske angreb i Gaza. Folkekirkens Nødhjælp er en humanitær organisation, som ikke har mandat til at vurdere folkeretslige spørgsmål.
Stine Leth-Nissen bor i Østjerusalem og arbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Her kan du læse om hendes personlige oplevelser de seneste dage i Jerusalem, som hun har beskrevet dem til Kristeligt Dagblad.
Befolkningen i Gaza er i stort omfang fanget i deres hjem, fortæller en af Folkekirkens Nødhjælps ansatte i Gaza, der selv er fanget indendøre med sin skræmte familie
Maria Ligisis er 65 år gammel. En passioneret dame, der midt i flodbølgen efter Haiyan reddede livet med hjælp fra en bambusbænk. Der var masser af tak og tårer, da Folkekirkens Nødhjælp var på besøg hos hende på Filippinerne.
Tusindvis af frivillige meldte sig på banen umiddelbart efter supertyfonen, Haiyans hærgen i november sidste år. Zenaida A. Calzada på 27 år er en af dem.
Der er forstemt og trøstesløst i Tacloban. Som i et kriminelt område i en dårlig amerikansk film, hvor selv solen ikke skinner så klart som andre steder i Filippinerne.
Folkekirkens Nødhjælp giver 250.000 kroner til at hjælpe irakiske flygtninge, der er blevet fordrevet fra deres hjem og byer.
Det er nu et halvt år siden, at landet blev ramt af tyfonen Haiyan og dens altødelæggende hærgen. Siden da har hverdagen ikke været den samme for tusindvis af familier. Folkekirkens Nødhjælp opfordrer til at årets pinsekollekt går til Filippinerne.
Onsdag 28. maj døde seks børn og deres mor af alvorlige brandskader. Teltet, de boede i, brændte i løbet af få minutter, og de havde ingen chance for at undvige flammerne. Sådan skriver det lokale filippinske medie The Rappler.
Vandmasserne har fordrevet knapt en million fra hus og hjem i Bosnien og Serbien. Behovet for mad og nødhjælp er presserende. Folkekirkens Nødhjælp støtter samarbejdspartnerne i landene med katastrofemidler.
Flere artikler