Bangladesh
No flash image

Knusende klimaforandringer

Bangladeshs regering forudser, at den sydlige del af landet vil være oversvømmet i 2040 - og 40 mio. mennesker dermed vil miste deres hjem og jord.

Bangladesh - katastrofernes holdeplads

De fleste af Bangladeshs 150 millioner indbyggere lever af landbrug. Knap halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Hvert år bliver omkring en tredjedel af landet oversvømmet på grund af monsunregnen, og mange familier mister deres huse og ejendom.

Klimaforandringerne har ramt Bangladesh hårdt. Regeringen forudser, at det sydlige Bangladesh i 2040 vil være oversvømmet – og 40 millioner indbyggere dermed vil miste deres hjem og jord.

Det gør vi i Bangladesh

Folkekirkens Nødhjælp arbejder blandt de fattigste i Bangladeshs landdistrikter, og arbejdet koncentrerer sig om fire hovedområder:

Klimaforandringer og katastrofeberedskab

Bangladesh rammes stadig hyppigere af storme, cykloner og oversvømmelser.

I akutte katastrofesituationer uddeler Folkekirkens Nødhjælp og vores lokale samarbejdspartnere fødevarepakker og nødhjælpsudstyr til ofrene for katastrofen.

Mere langsigtet forsøger vi at ruste landsbyboere til kommende katastrofer, bl.a. ved at:

 • dotrejse plateauer, som nye huse bygges på
 • dotbygge evakueringscentre, hvor folk kan søge sikkerhed ved oversvømmelser
 • dotbygge latriner for at undgå sygdomme
 • dotetablere sikre brønde, så der er rent vand under katastrofer

Læs også

Demokrati og rettigheder

Korruptionen i Bangladesh er et enormt problem, og de fattigste oplever ofte, at deres problemer og klager ikke bliver hørt.

Kvinders rettigheder er næsten ikke eksisterende. Kvinder må ikke eje jord eller optage lån, de har ringere adgang til sundhed og uddannelse og pålægges hovedparten af de huslige pligter.

I det nordlige Bangladesh er Folkekirkens Nødhjælp med til at oprette borgerforeninger, hvor de fattigste finder styrke, stemme og kraft til at fremsætte deres problemer og krav til de lokale myndigheder.

Halvdelen af pladserne i en borgerforening er reserveret til kvinder.

Borgerforeningerne underviser både børn, unge og voksne i samfundsforhold og

 • dotarbejder for fattiges ret til at eje jord
 • dotunderviser bønder i at kommunikere med myndighederne
 • dotforsøger at reducere vold mod og seksuel udnyttelse af kvinder
 • dotåbner små kontorer med computer og internet, som alle har adgang til
 • dotmotiverer forældre til at undgå børneægteskaber.

Læs også

Sikker migration

Hvert år rejser hundredetusinder af ufaglærte asiater til udlandet for at finde arbejde. Mange er nødt til at forgælde sig for at få pas og billet til at rejse til især Mellemøsten eller Malaysia.

Men for mange tusinder ender drømmen om et vellønnet arbejde i slavelignende forhold, hvor migrantarbejderne hverken får den lovede løn, fridage, ferie eller mulighed for at rejse hjem.

Folkekirkens Nødhjælp samarbejder med lokale partnere om

 • dotoplysningsarbejde blandt fattige, der overvejer at rejse ud
 • dotoplysningsarbejde overfor embedsmænd og regeringsfolk
 • dotnetværksarbejde med arbejderorganisationer i modtagerlandene, som kan beskytte migranterne mod arbejdsgivernes misbrug.

Læs også

Se vores samarbejdspartnere i Bangladesh på vores engelske hjemmeside

Bangladesh

Sult, oversvømmelser og demokratiudvikling

© Jakob Carlsen
© Lene Jarbøl
No flash image
 


LÆS OGSÅ

Slum, smukke landskaber og to gutter på cykel med en megafon. DR's vejrvært Mikkel Fønsskov oplevede klimaforandringer på tæt hold gennem sin rejse gennem Bangladesh.
1134 tekstilarbejdere blev knust til døde, da en tekstilfabrik styrtede i grus i Bangladesh. Arbejdsforholdene i Vestens systue udløste heftig debat, men et år senere er situationen stort set uændret, viser ny rapport.
International chef i Folkekirkens Nødhjælp, Birgitte Qvist-Sørensen, tager posten som bestyrelsesformand i Dansk Initiativ for Etisk Handel.
Enkel, men effektiv teknologi kan mindske omfanget af de katastrofale fremtidsudsigter, som FNs Klimapanel tegner i ny rapport. Folkekirkens Nødhjælp arbejder allerede i dag med flere af redskaberne i verdens brændpunkter.
Cykloner og andre katastrofer udløser statslig kompensation i mange asiatiske lande – men der er stor forskel på, hvor meget hjælp man kan få.
Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartner gennem flere år, RDRS Bangladesh, modtog i går en klimapris for deres katastrofeforebyggende projekt.
Selvom cyklonen Mahasen ikke blev så slem som frygtet, viste situationen med al tydelighed, at regeringernes og ngo’ernes katastrofeforberedende arbejde virker.
Mens cyklonen Bhola i 1970 tog over 500.000 menneskeliv, er der langt bedre forhold nu, hvor cyklonen Mahasen rammer Bangladesh.
Fejer-kolonien
”De holder byen ren, og så er de nødt til at leve så beskidt.” Forargelsen lyser i øjnene på Md. Abul Basar over vilkårene for de kasteløse fejemænd, toilet- og kloakrensere i Gonoktuli-ghettoen i udkanten af Dhaka, hvor Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartner Nagorik Uddyo arbejder.
”For 3 minutter siden blev jeg ringet op af en kvinde fra Jordan, som bliver mishandlet,” fortæller Sumaiya Islam fra Folkekirkens Nødhjælps samarbejdspartner BOMSA i Bangladesh, som hjælper kvindelige migrantarbejdere i udlandet. Det er tydeligt, at BOMSA’s hotline virker.
Vil klimaforhandlingerne i Doha lykkes med en ny aftale om rige landes støtte til klimatilpasning i ulande? I Bangladesh venter man spændt på svar. Både i regeringsbyen Dakha og på de flade sandbanker i Bhramaputra floden.
Folkekirkens Nødhjælp deltager i høring om kastediskrimination den 29.10.12 kl. 16-18.30. Høringen finder sted på DIIS, Strandgade 56, 1401 KBH K og er arrangeret af DSN-DK. Høringen bliver bl.a. med deltagelse af udviklingsminister Christian Friis Bach, dalit-aktivister og repræsentanter for danske folkelige organisationer.
En oversvømmelse i det nordlige Bangladesh og nordøstlige Indien har kostet mindst 77 menneskeliv og sendt 900.000 på flugt. Folkekirkens Nødhjælp giver akut nødhjælp til flere end 5.600 berørte familier.
Det er muligt at skabe en bæredygtig udvikling med en "grøn og klimatilpasset” økonomi – en såkaldt ”low carbon-udvikling” - også i udviklingslande. Det fortæller en ny rapport, som ACT Alliance udgiver op til Rio+20.
Folkekirkens Nødhjælps dokumentarfilm ”Ringe i vandet” vandt søndag prisen som bedste film i konkurrencen ”Development and Climate Days Film Competition 2011”.
En lille træbåd og et fiskenet er Jharna Mistrys to største aktiver. Som indfødt i det sydlige Bangladesh mistede Jharna sit hjem, sit levebrød og sine værdier i den altødelæggende cyklon Aila i 2009. Med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælps partner, DSK, og støtte fra ECHO, kan familien igen klare sig selv og tjene til livets ophold.
Syv gange har 56-årige Barkat mistet sit hus, sine køer og sine grønsager. Nu sikrer få simple installationer hans ejendele næste gang, floden går over sine bredder.
De mangler mad, penge og jord at dyrke. De har hverken uddannelse, hospitaler eller steder at søge tilflugt, når naturkatastrofer rammer. Nu har de fået noget helt andet: Medbestemmelse og mulighed for at tale deres egen sag. Det batter på alle fronter.
Bangladesheren Laila Begum har i flere år arbejdet som gæstearbejder i Libanon. På godt og ondt. I dag er hun et aktivt medlem af foreningen BOMSA, der arbejder for bedre forhold for det stigende antal bangladeshere, der migrerer til andre lande for at tjene penge
For hver dag der går, bliver livet en lille smule lettere for Nour Jahan Begum fra Bangladesh. Nu har hendes mand en lille forretning med at sælge varer – og skal ikke længere køre rickshaw. Og Nour sparer op til fremtiden og drømmer om en rolle i lokalpolitik.
I Bangladesh sælger staten ikke landbrugsjord til udlandet. Men i verdens tættest befolkede land er det den ulige fordeling af jorden, der giver konflikter. Selvom de fattigste kan få skøde på et stykke jord, så skal de i mange tilfælde kæmpe med næb og klør for at beholde jorden
Reje-opdræt, salg af kyllinger og ekstra lejet land, så de kan dyrke mere ris og sælge det på markedet. Med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælps katastrofeprojekt er familien Sana ved at udvikle et helt lille forretnings-imperium.
Landsbyens beboere har valgt Malika til det ærefulde hverv at holde øje med floden og varsko alle mennesker i området, hvis vandstanden stiger. Tilliden fra naboerne har ændret den 40-årige kvinde.
Hendes møjsommelige opbyggede hytte er forsvundet i vandmasserne gang på gang i den fattige landsby i det nordlige Bangladesh, når klimaforandringer har fået regnen til at falde ekstra kraftigt. Men ved at hæve Malikas landsby op på en sokkel og derved forebygge den næste katastrofe, tør Malika nu tænke på dagen i morgen – og på hvordan hun skal kæmpe sig ud af fattigdom.
For nøjagtig et år siden ødelagde cyklonen Aila familien Sanas afgrøder og hjem og oversvømmede deres rismark. Nu tror de igen på fremtiden.
35-årige Nour er ikke længere bare mor til tre og uden indflydelse. Gennem en lokal gruppe hjælper hun nu de andre beboere i landsbyen med at lære, hvad de har ret til og kan kræve af regeringen
I Dhubli i det nordlige Bangladesh bor en pige med et mål. I over fem år har hun kæmpet for at få en uddannelse, så hun kan forsørge sig selv og ikke ender som barnebrud. Læs 16-årige Rahimas fortælling
Markerne i det sydlige Bangladesh er det rene mudder, afgrøderne døde, og børn og voksne har søgt tilflugt på områdets få højere liggende smalle striber af land. De lever i frygt for næste oversvømmelse.
Cyklonen Aila ødelagde sidste år familien Sanas hus og oversvømmede deres rismark. Nu er familiens indtægtsgrundlag svundet ind til køkkenhave, fiskeopdræt i en dam og salg af andeæg. Men det kan de ikke leve af.
En cyklon slog alting i stykker og efterlod familien Sana med stort set ingenting. 15 ænder var med til at ændre fremtiden.
Katastroferne i Indien, Filippinerne og Cambodja i disse uger har en særlig klima-vinkel. Der er hvert år katastrofer som de nuværende – og vi er lige i katastrofesæsonen.
At bo tæt på havet i det sydlige Bangladesh kan være forbundet med stor risiko. Det har befolkningen i det område syd for byen Barguna, som katastrofemedarbejder P. Kristian Pedersen besøgte i starten af juli, måttet sande to gange inden for det sidste halvandet år.
Omkring 2,3 millioner mennesker er blevet hjemløse, efter cyklonen Aila fejede henover Bangladesh og det østlige Indien mandag den 26. maj. Folkekirkens Nødhjælp støtter hjælpearbejdet med 175.000 kroner, som går til akut katastrofehjælp.
Efter stormen
Ødelæggelserne efter cyklonen Sidr er stadig tydelige i det sydlige Bangladesh. Læs nødhjælpskoordinator Erik Johnsons beretning fra Bangladesh.
Bevilling fra Europa-Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand
De overlevende fra cyklonen i Bangladesh har mistet alt, hvad de ejer. Over 200.000 husdyr er druknet. Ved at give en ged igennem Folkekirkens Nødhjælps julegavekatalog kan du være med til at give en håndsrækning til de hårdest ramte familier.
Hvorfor bliver der ved med at bo mennesker i områder, der år efter år rammes af oversvømmelser?
Nye heftige regnskyl har skabt endnu en bølge af oversvømmelser i Bangladesh og den nordøstlige indiske delstat Assam. Op imod 1.000 mennesker i Sydasien er døde i vandmasserne, siden monsunregnen satte ind i juni.
I det centrale Bangladesh har 50 familier, på flugt fra vandmasserne, fundet redning på en højtliggende landevej, der samtidig fungerer som dæmning.
Oversvømmelserne i Sydasien har ramt Bangladesh med voldsomt omfang, og der er brug for alt lige fra mad til såsæd og genopbygning, fortæller Folkekirkens Nødhjælps udsendte medarbejder fra Dhaka.
Der er brug for langsigtet genopbygningshjælp til de millioner af mennesker, der er ramt af oversvømmelser i Sydasien.
Situationen i Indien og Bangladesh er fortsat kritisk
Du kan hjælpe med at købe plastikpresseninger, tæpper og andre fornødenheder til de mange familier, som har mistet deres hjem i de massive oversvømmelser i Sydasien.
Folkekirkens Nødhjælp har sendt over en million kroner af sted til hjælpearbejdet, og mere hjælp er på vej til overlevende fra oversvømmelserne.
Igennem de sidste 25 år har Folkekirkens Nødhjælp hjulpet de fattigste i Bangladesh's landdistrikter.
Folkekirkens Nødhjælps vigtigste partner i Bangladesh er RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service). RDRS er en national NGO, men er oprindeligt startet af Det lutherske Verdensforbund og har opereret i de to nordligste distrikter Rangpur og Dinajpur siden uafhængigheden i 1971.
Det nuværende Bangladesh var først en del af en engelsk koloni, der også omfattede Indien og Pakistan. Siden blev området til Østpakistan, hvor Indien kilede sig ind mellem Øst- og Vestpakistan og adskilte de to landedele med mange hundrede kilometer.
Flere artikler