Støt

Sådan forebygger Folkekirkens Nødhjælp jordskælv

09.01.2015

"Naturkatastrofer som oversvømmelse og tørke kan vi til en vis grad forudsige og forebygge. Men hverken seismologiske undersøgelser eller risikovurderinger kan give sikre forudsigelser om tidspunktet for jordskælv. Derfor er den bedste forebyggelse at ruste folk bedst muligt til at hjælpe sig selv, når katastrofen rammer”, siger Mette Lund Sørensen, Folkekirkens Nødhjælps ekspert i fødevaresikkerhed.

Forebyggelse gennem uddannelse

Derfor underviser Folkekirkens Nødhjælp og lokale samarbejdspartnere systematisk landsbyfolk og hele lokalområder i, hvad man gør, når man får besked om, at en katastrofe kan være på vej.

Endnu vigtigere er undervisning i og gennemgang af, hvad man gør, når katastrofen rammer.

For det giver sikkerhed at vide og gennemgå igen og igen, hvad man gør i krisesituationer.

  • Hvad gør man, hvis man er inde, når jordskælvet rammer – og hvis man er ude?
  • Hvor skal alle mødes, når jordskælvet er slut?
  • Hvem gør hvad i redningsarbejdet?
  • Hvor er lageret med mad, medicin og vand, hvis forsyningsvejene afbrydes?

"I jordskælvsberedskabet skal man tage hensyn til, at mænd og kvinder er sårbare på forskellig måde. Nogle steder er mændene oftest i marken, mens kvinderne er er i hjemmet, når en katastrofe rammer. Derfor skal de lære forskellige måder at forholde sig på, og visse steder skal man på forhånd have aftalt at, kvinderne må forlade hjemmet og løbe hen til mødestedet, når katastrofen indtræffer. I tiden efter en katastrofe kan kvinder også være mere sårbare, og det skal der tages hensyn til i planlægningen", fortæller Mette Lund Sørensen.

Forebyggelse gennem viden

I San Fransisco, som ligger i et jordskælvsområde, forstærkes husene med stålkabler eller bygges på elastiske fundamenter, så de kan svaje under jordskælv uden at styrte sammen.

Det er der ikke råd til i fattige områder. Men hvis der er penge – og plads – til det, kan man forebygge med viden og enkle midler:

  • Man skal ikke bygge sit hus på skråninger eller ustabilt grundlag
  • Man kan bygge huset i sektioner
  • Man kan samle træ og mursten på en måde, så huset ikke styrter sammen
  • Med afstand mellem husene river ét hus ikke nødvendigvis nabohusene med sig i faldet.
Alle hjælper til når der skal forebygges jordskælv med Folkekirkens Nødhjælp
©FKN

Hjælp til genopbygning

Jordskælv kan forandre hele landskaber. Bjergsider kan skride ned, marker dækkes af sten og floder ændre deres løb. Eftervirkningerne kan ændre hele lokalsamfundets livsgrundlag.

"Nogle gange er den bedste nødhjælp at betale folk for rydde op og genetablere det, de kan. Og efter det første oprydningsarbejde er det livsvigtigt hurtigt at få folk i gang igen ved at hjælpe med genopbygning, såsæd, nye dyr og redskaber og undervisning i, hvordan man klarer sig under nye forhold", siger Mette Lund Sørensen.

Se også: Vi redder liv, når katastrofen rammer.