Støt

Rystende ringe retstilstand i Mellemamerika

13.11.2014

©Mike Kollöffel

Det kan de tre danske topjurister, der var udsendt til Mellemamerika for IBIS og Folkekirkens Nødhjælp i oktober, bevidne.

De har netop afleveret deres rapport til Udenrigsministeriet og til den danske ambassadør i Bolivia.

Ringe retstilstand

I rapporten har de danske jurister fokus på de særlige problemstillinger, der plager retssystemet og en demokratisk retsstat i henholdsvis Guatemala og Honduras.

Ret til rettigheder i Mellemamerika

Download rapporten her

På de overordnede linjer giver rapporten indtryk af, at retstilstanden er rystende ringe.

Især når det drejer sig om de fattigste og mest marginaliserede grupper og deres rettigheder og adgang til et retfærdigt og neutralt retssystem.

Fællesnævneren - er forbrydelser uden straf

De grimme fællesnævnere for begge lande er, at der er udbredt impunitet – altså forbrydelser, der ikke retsforfølges og straffes, at menneskerettighedsforkæmpere kriminaliseres, at dele af retssystemet er korrupt samt at politisk magtmisbrug og intimidering af ansatte i retssystemet hører til dagligdagen.

Rejsen i Mellemamerika

Mere om turen her

Læs øjebliks-skildringer på Facebookgruppen Højtstående danske jurister til Mellemamerika

Civilsamfundets stemmer står stærkere

Men de positive fællesnævnere er, at både i Guatemala og i Honduras betyder den internationale støtte heriblandt også fra Danmark, at mange af de mest marginaliserede og fattigste befolkningsgrupper i dag står stærkere i forhold til at tale deres rettigheder og få deres retmæssige krav igennem.

Et langt og sejt træk, når rettigheder skal kæmpes igennem

At få sine rettigheder igennem kan i mange tilfælde tage rigtigt mange år. Det viser eksemplet i juristernes rapport fra Guatemala om Chixoy-vandkraftværket.

Her har 33 lokalsamfund kæmpet igennem årtier med støtte fra menneskerettighedsforkæmpere og det internationale samfund for at få retmæssig erstatning for tvangsforflyttelse i slutningen af 1970'erne og tab af livsgrundlag.

Først i 2010 underskrev den daværende præsidenten en aftale om erstatning, men de hundredvis af berørte familier har dog endnu ikke har set en krone endnu. 

Nyt løfte om udbetaling fra 2015

Imens de danske jurister var i Mellemamerika, underskrev Guatemalas præsident Oscar Molina en ny aftale om, at de berørte lokalsamfund vil få udbetalt erstatningen på 154 mio. dollars, der svarer til cirka 920 mio. danske kroner.

Erstatningen vil blive udbetalt over en 10-årig periode fra 2015 - har den nuværende præsident lovet.

Dansk støtte til menneskerettigheder i regionen

Danida støtter igennem det regionale program 'Pro Derechos' fremme af menneskerettigheder i Guatemala, Honduras og Nicaragua.

Dette program har også til formål at styrke civilsamfundsaktører i forsvar af deres rettigheder og til at fremme lige adgang for alle borgere til retssystemet.

Denne del af programmet står IBIS og Folkekirkens Nødhjælp for, ligesom de to organisationer har samarbejdet om at sende juristdelegationen til Guatemala og Honduras.