Støt

Cambodja: Ny lov vil lukke munden på regeringskritiske røster

13.07.2015

©LICADHO

På trods af internationalt pres og protester fra internationale og lokale NGO’er vedtog den cambodjanske regering mandag d. 13. juli 2015 en meget omdiskuteret lov om foreningers og NGO’ers arbejde, den såkaldte LANGO (Law on Associations and NGOs).

Den nye lov vil give regeringen kontrol over, hvordan græsrødder, foreninger, borgergrupper og NGO’er kan arbejde i landet. Hvis myndighederne ikke bryder sig om, hvad en organisation laver, kan de nu stoppe den.

Alle foreninger og organisationer er forpligtede til at forholde sig politisk neutrale - ellers opløses de.

Især organisationer, der arbejder med menneskerettigheder eller beskyttelse af Cambodjas hårdt pressede naturressourcer, risikerer nu at blive beskyldt for at drive landsskadelig virksomhed og derfor lukket.

Kæp i hjulet på Folkekirkens Nødhjælps arbejde

I Cambodja arbejder Folkekirkens Nødhjælp for at opbygge et stærkt civilsamfund, at fremme respekten for menneskerettigheder og god regeringsførelse med respekt for de civile, sociale og politiske rettigheder.

Det arbejde vil efter godkendelsen af den nye lov kunne stemples som landsskadeligt.

”Vores arbejdsmæssige råderum vil afhænge af, hvordan myndighederne vil håndhæve den nye lov. Vil det fx blive tolket som ’en trussel mod cambodjansk national kultur og tradition’ at arbejde for kvinders rettigheder, når kvinder pga. både kultur og tradition er undertrykte og diskriminerede i samfundet”, siger Betty Thøgersen, Folkekirkens Nødhjælps repræsentant i Cambodja.

I Cambodja demonstrerer folket mod den nye lov, som spænder ben for Folkekirkens Nødhjælp
©Thilde Marie Skaanning

Led i magt-konsolidering

Vedtagelsen af den nye lov ses som et resultat af, at det siddende regeringsparti, Cambodian Peoples’ Party, fik sig en voldsom forskrækkelse over nær at tabe valget i 2013.

Siden har regeringen arbejdet for at konsolidere sin magt, bl.a. på retsområdet, med en ændring af valgloven og forslag om en lov om fagforeningers virke, en lov mod cyber crime (= kontrol med de sociale medier) – og nu NGO-loven, der indskrænker folkelige organisationers arbejde og stemme dramatisk.

Gennemførelse trods voldsom kritik

Regeringen forsøgte sig med NGO-loven allerede i 2011 men tog den af bordet igen, bl.a. efter voldsomt internationalt pres.

Siden har både FN-organisationer, EU og mange landes regeringer opfordret regeringen til at genoverveje NGO-loven, som anses for ikke bare at være uberettiget, men også i strid med såvel internationale menneskerettigheder som landets egne grundlovssikrede friheder.

En lang række internationale NGO'er sendte først et protestbrev til præsidenten for Nationalforsamlingen og senere en brev direkte til Premierminister Hun Sen med en opfordring til at trække lovforslaget tilbage.

Flere hundrede lokale NGO’er og civilsamfundsgrupper har demonstreret, informeret, lobbyet, deltaget i Facebook-kampagner, skabt mediedækning og senest sendt sms’er til alle parlamentsmedlemmer med opfordring til at stemme nej til loven.

Men hverken internationale protester eller den folkelige modstand mod lovforslaget har åbenbart haft nogen afskrækkende virkning.

Kampen mod LANGO fortsætter

Før loven kan træde endeligt i kraft, skal den vedtages i senatet og underskrives af Kongen.

”Vi bliver ved med at arbejde for ændringer i loven, så den ikke vil true civilsamfundets råderum. Mange tror, at den kun vedrører menneskerettighedsorganisationer. Men loven kan få store konsekvenser for alle cambodjanere, der forsøger at organisere sig eller samles om en dagsorden, der ikke går regeringens ærinde”, siger Betty Thøgersen.

Betty Thøgersen understreger, at Folkekirkens Nødhjælp respekterer de eksisterende krav til registrering, rapportering og gennemsigtighed i arbejdet.

”Vores bekymring går på en øget bureaukratisering, statslig kontrol, censur og politisk motiveret bedømmelse af, hvad og hvem vi må arbejde med”, siger Betty Thøgersen.

Se også: Sociale medier udfordrer magtens mænd i Cambodja.