Katastrofe
Hjælp ofrene for krigen i Syrien

Hjælp Syriens flygtninge

Borgerkrigen i Syrien har sendt mange millioner syrere på flugt – i og uden for landet.

De har brug for hjælp til at overleve krigens rædsler.

Når katastrofen rammer

Kvalitetssikring

Folkekirkens Nødhjælps katastrofe-
arbejde bygger på SPHERE, de internationale NGO’ers minimum-
standard for katastrofearbejde.

Desuden er vi HAP-certificeret, hvilket betyder, at vi i vores arbejde skal leve op til de højeste standarder inden for ansvarlighed og kvalitets-
styring i forhold til de mennesker, vi vil hjælpe.

Folkekirkens Nødhjælp har mange års erfaringer med at hjælpe mennesker, som rammes af katastrofer, humanitære kriser og pludselig nød. Desuden støtter vi forebyggende katastrofearbejde – og genopbygning efter katastrofen.

Folkekirkens Nødhjælp er som del af ACT Alliance - et af verdens største internationale katastrofenetværk – med til at yde en hurtig og effektiv indsats i alle lande, hvor ACT Alliance har lokale samarbejdspartnere og netværk. Det har ACT Alliance i 140 lande verden over.

Vi hjælper i katastrofer, som opstår pludseligt som f.eks. jordskælv, cykloner og oversvømmelser. Vi arbejder med hjælp i de mere 'snigende' katastrofer som langvarig tørke og sult, og vi hjælper mennesker, der kastes ud i kriser og på flugt.

Før, under og efter katastrofen – vi er der

Når katastrofen rammer, har de berørte ret til hjælp så hurtigt som muligt. Afhængigt af den konkrete situation kan det være fødevarer, nødhjælpspakker eller kontante midler til indkøb lokalt – ’cash programming’. Det er en ny måde at nå hurtigere ud på samtidig med, at de katastroferamte selv kan bestemme, hvad de har mest brug. Der kan også være behov for beskyttelse af særligt udsatte grupper.

Folkekirkens Nødhjælp vurderer det konkrete behov for hjælp og koordinerer indsatsen i samarbejde med lokale myndigheder, FN og de øvrige humanitære organisationer, som er til stede.

De fattigste er generelt mest sårbare, når katastrofen indtræffer.  De bor ofte i områder, som er særligt udsatte for f.eks. oversvømmelser og tørke, og de har samtidigt mindst overskud til at stå imod med.

Derfor arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at styrke de fattiges modstandsdygtighed over for katastrofer og styrke lokale katastrofeberedskab i områder, der er særligt udsatte f.eks. i forhold til klimaforandringer.

Efter katastrofen eller krisen hjælper vi med genopbygning eller genbosætning. Vi støtter de berørte befolkninger med udgangspunkt i deres situation og behov, og vi arbejder sammen med lokale partnere og organisationer, der kender de lokale sociale, økonomiske og kulturelle forhold, og derfor ofte kan komme med alternative løsninger til, hvordan situationen skal tackles.

Vi hjælper også mennesker, der er ofre for komplekse kriser, hvor krig og konflikt indgår i en ond cirkel med fattigdom, klimaudsving og begrænset kapacitet hos nationale myndigheder.

210 kr
Katastrofepakke
Katastrofe- pakke
Kan betyde forskellen mellem liv og død
© Folkekirkens Nødhjælp
No flash image
 
© Mikkel Østergaard


LÆS OGSÅ

Folkekirkens Nødhjælp beklager, at en af organisationens ansatte har benyttet ordet "folkemord" i forbindelse med israelske angreb i Gaza. Folkekirkens Nødhjælp er en humanitær organisation, som ikke har mandat til at vurdere folkeretslige spørgsmål.
Stine Leth-Nissen bor i Østjerusalem og arbejder for Folkekirkens Nødhjælp. Her kan du læse om hendes personlige oplevelser de seneste dage i Jerusalem, som hun har beskrevet dem til Kristeligt Dagblad.
Befolkningen i Gaza er i stort omfang fanget i deres hjem, fortæller en af Folkekirkens Nødhjælps ansatte i Gaza, der selv er fanget indendøre med sin skræmte familie
Maria Ligisis er 65 år gammel. En passioneret dame, der midt i flodbølgen efter Haiyan reddede livet med hjælp fra en bambusbænk. Der var masser af tak og tårer, da Folkekirkens Nødhjælp var på besøg hos hende på Filippinerne.
Tusindvis af frivillige meldte sig på banen umiddelbart efter supertyfonen, Haiyans hærgen i november sidste år. Zenaida A. Calzada på 27 år er en af dem.
Der er forstemt og trøstesløst i Tacloban. Som i et kriminelt område i en dårlig amerikansk film, hvor selv solen ikke skinner så klart som andre steder i Filippinerne.
Folkekirkens Nødhjælp giver 250.000 kroner til at hjælpe irakiske flygtninge, der er blevet fordrevet fra deres hjem og byer.
Det er nu et halvt år siden, at landet blev ramt af tyfonen Haiyan og dens altødelæggende hærgen. Siden da har hverdagen ikke været den samme for tusindvis af familier. Folkekirkens Nødhjælp opfordrer til at årets pinsekollekt går til Filippinerne.
Onsdag 28. maj døde seks børn og deres mor af alvorlige brandskader. Teltet, de boede i, brændte i løbet af få minutter, og de havde ingen chance for at undvige flammerne. Sådan skriver det lokale filippinske medie The Rappler.
Vandmasserne har fordrevet knapt en million fra hus og hjem i Bosnien og Serbien. Behovet for mad og nødhjælp er presserende. Folkekirkens Nødhjælp støtter samarbejdspartnerne i landene med katastrofemidler.
For to uger siden besluttede Folkekirkens Nødhjælp at give en halv million til ofrene for mudderskredet i Badakhshan-provinsen. Første uddeling gav 5,957 mennesker en madras og en pude.
Folkekirkens Nødhjælp øremærker 500.000 kroner til ofrene i Badakhshan, Afghanistan. Pengene går til mad, lægehjælp og husly til de mange familier, der er ramt af ulykken.
Hvordan stabler man som gospel-musiker 125.000 kr. på benene til ofrene for tyfonen i Filippinerne? Hør svaret fra dirigenten Hans Christian Jochimsen
I dag er det et halvt år siden, at supertyfonen Haiyan rasede på Filippinerne. Genopbygningsarbejdet er nået langt, men kort før tyfonsæsonen begynder, står to millioner stadig uden tag over hovedet.
Enkel, men effektiv teknologi kan mindske omfanget af de katastrofale fremtidsudsigter, som FNs Klimapanel tegner i ny rapport. Folkekirkens Nødhjælp arbejder allerede i dag med flere af redskaberne i verdens brændpunkter.
Det er svært at spå om fremtiden, men Folkekirkens Nødhjælp har gjort forsøget. Onsdag d. 30. april inviterer Folkekirkens Nødhjælp og DIIS til nytænkning om bistanden på baggrund af Folkekirkens Nødhjælps fremtidsscenarie ’Scenario 2025 – Rivalry in a Multi-Power World’.
Hundreder millioner af mennesker vil blive drevet på flugt, hvis ikke verdenssamfundet reducerer CO2-udslippet markant, viser ny FN-rapport. I Folkekirkens Nødhjælp efterlyser man handling omgående.
Mens alverdens medier har koncentreret sig om Ukraine, Rusland og et forsvundet fly er tre dødbringende konflikter fortsat med at vokse i omfang. Alle tre steder har mennesker brug for livreddende hjælp.
De syriske flygtninge lever under kaotiske forhold. Hver kvadratmeter i flygtningelejrene er beboet, og arbejdsmarkedet i Libanon er under hårdt pres.
Generalsekretærerne fra Danmarks største nødhjælpsorganisationer markerer, at borgerkrigen i Syrien går ind i sit tredje år.
Mobile Cash er kontant katastrofehjælp, der udsendes via sms. Folkekirkens Nødhjælps første forsøg med kontant katastrofehjælp har været en stor succes.
Folkekirkens Nødhjælp bevilger yderligere 2,1 mio. til nødhjælps- og genopbygningsarbejdet efter tyfonen Haiyan.
Den netop indgåede våbenhvile i Sydsudan er godt nyt for de mange flygtninge og internt fordrevne, men det kræver, at parterne har kontrol over deres styrker.
Efter en periode at have kørt på lavt blus i forbindelse med de borgerkrigslignende tilstande i december er Folkekirkens Nødhjælps kontor i Juba i Sydsudan nu fuldt bemandet. Trods store forhindringer går arbejdet i gang igen
Folkekirkens Nødhjælps internationale chef har mødt syriske flygtninge i Libanon, som har oplevet, at hjælpen udefra svinder
En ny rapport om systematisk tortur og drab udført af syrisk politi og militær er grusom, siger generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp giver en halv million kroner til ofrene for konflikten i Den centralafrikanske Republik, som nu står overfor en større fødevarekrise.
Flere steder i dele af det centrale Afrika flygter civilbefolkningen fra uroligheder og kamphandlinger. Folkekirkens Nødhjælp har bevilliget tre millioner kroner til tre forskellige katastrofer
Indenfor de seneste tre dage er tusindvis af sydsudanesiske flygtninge strømmet over grænsen til Uganda. Alene ved grænseovergangen Adjumani er tallet på kort tid nået op på over 20.000. Det kræver en øjeblikkelig humanitær indsats
Folkekirkens Nødhjælp er klar til at hjælpe 30.000-40.000 sydsudanesere, der er på flugt fra de voldsomme kampe i landet.
I Cambodja kæmper tusindvis af mennesker stadig med eftervirkningerne af oktobers voldsomme oversvømmelser. I et landdistrikt i det nordvestlige Cambodja er den bedste nødhjælp kontanthjælp.
10.000 danskere har reageret på katastrofen i Filippinerne ved at donere penge til Folkekirkens Nødhjælps hjælpearbejde i østaten.
Den mad som når frem til de hårdt pressede ofre for tyfonen Haiyan, giver dem overskud til at fokusere på at skaffe tag over hovedet.
Efter tyfonen Haiyans hærgen viser det filippinske folk hjælpsomhed og indbyrdes solidaritet. Frivillige fra alle dele af landet giver en hånd med.
Folkekirkens Nødhjælps katastrofekoordinator, Ole Ramsing, har mødt tyfonofre i landsbyen Anonga Notre i den nordlige del af øen Cebú. Læs to af beretningerne.
Folkekirkens Nødhjælps udsendte katastrofekoordinator i Filippinerne fortæller om massive ødelæggelser - men også om stort menneskeligt håb, sammenhold og vilje til at genopbygge - midt i katastrofens kaos.
Hver dag kommer der nye oplysninger ud om omfanget af katastrofen på Filippinerne, efterhånden som myndigheder og nødhjælpsarbejdere når ud til flere ramte områder.
Det er afgørende at få nødhjælpen i Filippinerne ud så hurtigt som overhovedet muligt og at koordinere den, så den bliver så effektivt som muligt – for behovet er enormt.
Supertyfonen Haiyan har anrettet enorme ødelæggelser i den centrale del af Filippinerne, og netop nu strømmer mange hjælpeorganisationer til landet. Men det er vigtigt at have et godt netværk for at være effektiv.
Flere og flere virksomheder henvender sig til Folkekirkens Nødhjælp fordi de vil give en hånd til organisationens arbejde ude i verden.
Der er brug for mange hænder, når nødhjælpsrationerne skal pakkes og sendes ud til katastrofeofrene i Filippinerne. Tid er en vigtig faktor.
Netop nu er en katastrofekoordinator fra Folkekirkens Nødhjælp på vej til Filippinerne for at assistere med det enorme hjælpearbejde.
Efter at vinden har lagt sig og vandet trukket sig tilbage kan Filippinernes regering og nødhjælpsorganisationer få et overblik over ødelæggelserne. Katastrofen og behovet for hjælp er enormt.
Folkekirkens Nødhjælp har afsat 600.000 kr. til hjælpearbejdet i Filippinerne, hvor supertyfonen Haiyan har hærget i weekenden.
Cykloner og andre katastrofer udløser statslig kompensation i mange asiatiske lande – men der er stor forskel på, hvor meget hjælp man kan få.
Flere tyfoner har skabt massive oversvømmelser i Cambodja og ramt millioner af mennesker. Folkekirkens Nødhjælp hjælper de udsatte med rent vand, mad og penge.
Mange mennesker bor stadig i telte og kan ikke komme tilbage til deres landsbyer, fordi de stadig er oversvømmede efter cyklonen Phailin i Indien.
Sultsæsonen nærmer sig i Zimbabwe i det sydlige Afrika. I flere og flere familier er forrådet ved at slippe op – og der er over et halvt år til næste høst.
Flere og flere vælger at flygte fra både hjem, ejendele, job og netværk for at slippe væk fra blandt andet krig og naturkatastrofer. Den slags kræver en enorm styrke, og derfor er det vigtigt at hjælpe verdens flygtninge til at hjælpe sig selv.
Flere end hundrede mennesker er døde af oversvømmelser forsaget af ekstraordinært kraftige regnskyl i Cambodja
Flere artikler