Myanmar
Burmesiske kvinder dyrker ris

Et samfund under opbygning

Folkekirkens Nødhjælp hjælper ofrene efter naturkatastrofer og støtter udvikling og uddannelse i Burma/Myanmar, der længe har været præget af interne konflikter.

Myanmar – mange fattige i et rigt land

Myanmar er blevet regeret af skiftende militærstyrer siden uafhængigheden i 1947. Men efter valget i 2010 er et spædt demokrati ved at vokse frem.

Årelang isolation, manglende investeringer fra udlandet og etniske konflikter betyder, at hver fjerde myanmarer er fanget i dyb fattigdom uden adgang til de mest basale sundheds- og uddannelsestilbud.

Millioner af myanmarer lever som internt fordrevne eller flygtninge uden for landet. U-eksploderede miner og ammunitionsrester hindrer udviklingen i store områder, især ved grænsen til Thailand.

Det gør vi i Myanmar

Folkekirkens Nødhjælp har samarbejdet med organisationer og kirker i Myanmar de seneste 25 år.

Arbejdet er koncentreret om:

Fremme af demokrati og styrkelse af civilsamfundet

Valgene i 2010 og 2012 gav NLD (National League for Democracy) med Aung San Suu Kyi i spidsen politisk indflydelse.

Det har betydet begyndende politiske reformer, en mere fri presse og større råderum for civilsamfundets arbejde og kritik af regerings- og statsadministrationen.

Langsigtet udvikling og bekæmpelse af sult

En jordreform fra 2012 skal give landsbybeboere flere rettigheder, bl.a. retten til at eje jord i fællesskaber.

Reformen er en forbedring sammenlignet med tidligere lovgivning, men der skal fortsat arbejdes for, at fattige bønders rettigheder beskyttes - og jordreformen er endnu ikke implementeret.

Katastrofeforebyggelse og undervisning i minefare

Myanmar er et af de lande i verden, hvor der sker flest sprængningsulykker på grund af efterladte landminer og u-eksploderet ammunition efter væbnede konflikter inde i landet.

Vi oplyser lokalsamfund om faren ved landminer og støtter uddannelse af frivillige fysioterapeuter/bandagister, som giver lemlæstede mineofre mulighed for at få en protese.

Myanmar er ofte plaget af oversvømmelser eller andre ødelæggelser, når monsunregnen og cyklonsæsonen sætter ind. Folkekirkens Nødhjælps lokale partnere arbejder med at organisere landsbybeboerne, så de selv kan være med til at forebygge katastrofer.

Støtte til flygtninge og internt fordrevne

Mindst 500.000 mennesker i det østlige Myanmar er flygtet fra deres hjem og lever som internt fordrevne, og mindst to millioner myanmarer er flygtet til bl.a. Thailand under de tidligere militærregimer.

Folkekirkens Nødhjælp støtter flygtninge i grænseområderne samt nødlidende i det sydøstlige Myanmar med basale nødvendigheder som telte, mad, hjælp til organisering, adgang til undervisning og sundhed.

Desuden støttes styrkelse af civilsamfundene lokalt. Indsatsen skal ruste de myanmarske lokalsamfund bedre til at tage imod de mange flygtninge, når de forhåbentlig engang får mulighed for at vende hjem.


LÆS OGSÅ

De små katastrofer i Myanmar kommer ikke på CNN. Men de har stadigvæk stor virkning lokalt, og slår benene væk under folk i de små landsbyer. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark gennem Folkekirkens Nødhjælp baptisternes katastrofe-forebyggelse i Chin staten i Myanmar.
Flere end 100.000 unge mænd fra Myanmar og Cambodja arbejder illegalt under slavelignende forhold på thailandske fiskerbåde. Folkekirkens Nødhjælps partner, Migrant Workers Rights Network, kæmper for at forbedre deres forhold.
Foreningen Roskilde Festival har doneret en halv million kroner til Folkekirkens Nødhjælps projekter i Myanmar.
Folkekirkens Nødhjælp har støttet ofre for landminer i Cambodja og Myanmar i årevis, og derfor er det kun naturligt også at støtte ofre for landminer i Thailand, der også er plaget af de forbudte våben.
Lige nu arbejder Myanmars regering på en ny NGO-lov, som gør det nemmere for frivillige foreninger at blive lovligt registreret og arbejde frit. Forvandlingen fra militærdiktatur til demokrati er i fuld gang.
Stadigt flere af Myanmars mineofre får et nyt ben på Folkekirkens Nødhjælps rullende proteseklinik. Hvis en fredsaftale mellem regeringen og oprørsgrupperne kommer på plads, er klinikken klar til at rykke ind i landets mest minerede områder.
Hvert år bliver området Karen i Myanmar oversvømmet, og derfor tager befolkningen deres forholdsregler. Men ingen havde forudset, hvor store mængder vand, der ville komme væltende i år.
Voldsomme regnskyl i Myanmar har drevet tusindvis på flugt fra vandmasserne. Folkekirkens Nødhjælp donerer 300.000 kroner til de kriseramte områder.
En lastbil blev sidste år ombygget til mobil proteseklinik, der med enkle, men effektive midler laver benproteser til mineofre og andre amputerede i Myanmar. Nu er den rullende proteseklinik i gang med at køre sin rute og for at kunne gøre arbejdet mere effektivt, er endnu et hold fysioterapeuter under uddannelse.
Størstedelen af de næsten 2 millioner myanmarer, der lever i Thailand, har boet og arbejdet der i årevis. Men kun de færreste har officiel arbejdstilladelse og risikerer at blive smidt ud når som helst.
Mor og datter, skuespillerne Kirsten og Mille Lehfeldt var ikke i tvivl, da de blev spurgt, om de sammen ville være ambassadører for Folkekirkens Nødhjælp.
Selvom cyklonen Mahasen ikke blev så slem som frygtet, viste situationen med al tydelighed, at regeringernes og ngo’ernes katastrofeforberedende arbejde virker.
"Den dag en fra kirken bliver medlem af parlamentet, kan vi ændre Myanmar." Så kontant lød budskabet fra Allan Saw U, baptist fra Myanmar, da han holdt workshop på Danske Kirkedage om kirkernes rolle i Myanmar.
Ved fredagens workshop i Bethelkirken i Aalborg i forbindelse med Danske Kirkedage 2013 fortalte journalist og forfatter Mette Holm levende og engageret om de seneste års udvikling i Burma/Myanmar.
Mange tusinde kirkefolk er samlede i Aalborg 9.-12. maj 2013. Folkekirkens Nødhjælp er selvfølgelig også med og er meget synlige.
Fem år efter den værste naturkatastrofe i Myanmars historie er civilsamfundet styrket og landet bedre rustet mod cykloner
Når Danske Kirkedage 2013 afholdes den 9.-12. maj i Aalborg, kan du møde Folkekirkens Nødhjælp flere forskellige steder.
Suspenderede sanktioner mod Myanmar kræver at EU og civilsamfundet holder øje med, at virksomhederne overholder etiske retningslinjer.
Katastrofale jordskred i Myanmars bjergeegne skal stoppes med ny træplantning og forbud mod afbrændinger
Kirsten og Mille Lehfeldt var rørte over at opleve et spirende håb om en bedre fremtid hos selv de allerfattigste i Myanmar, som de to skuespillere i sidste uge besøgte som ambassadører for Folkekirkens Nødhjælp. Her mødte de blandt andet en gruppe stærke kvinder, der sætter skub i en lysere fremtid.
Lang vej hjem
Mens medierne taler om et burmesisk forår med demokratiske reformer, forbereder burmesiske flygtninge sig på den store opgave det bliver at vende hjem, hvor krigens eksplosive efterladenskaber udgør en stor fare.
Mor og datter, Kirsten og Mille Lehfeldt, er lige nu i Myanmar som ambassadører for Folkekirkens Nødhjælp. Her har de blandt andet mødt en ben-amputeret tidligere soldat, hvis historie gjorde stort indtryk på de to kvinder.
Selvom regeringen i Myanmar viser tydelige tegn på opblødning, er det stadig for tidligt for de godt 130.000 flygtninge, der i årevis har levet i lejre i Thailand, at vende tilbage.
Folketingets udenrigsudvalg var begejstrede efter besøg hos et af Folkekirkens Nødhjælps kvindeprojekter i Myanmar.
Pressechef i Folkekirkens Nødhjælp Lisbeth Engbo fortæller om sin rejse til Burma/Myanmar.
Populære kurser lærer unge myanmarere at tage aktivt del i samfundet.
Et gedeeventyr
Der var engang en familie i en lille landsby i Burma/Myanmar, der levede af at dyrke deres jord. De var ikke rige, men de fik mad, havde tøj på kroppen, og de tre børn kom i skole.
Folkekirkens Nødhjælps klimarådgiver, Mattias Söderberg, er med til at sætte de fattige ulandes klimakonsekvenser på dagsordenen under COP18, de internationale klimaforhandlinger, som i år finder sted i ørkenriget Qatar. Følg med i klimatopmødet på nødhjælp.dk.
Hvis du mangler et ben i Myanmar, så mangler du også et job. Men nu skal et rullende proteseværksted sikre, at tusindvis af mineofre kan få nye ben. Derfor opfordrer Folkekirkens Nødhjælp danskerne til at give mineofre i Myanmar en benprotese i julegave.
Den tankevækkende fotoudstilling Lemlæstet på Københavns Rådhus fortæller om Burma/Myanmars oversete landminetragedie.
Pressecensuren er netop blevet lempet betydeligt i Burma/Myanmar. Det tvinger den ofte sammensmeltede politiske og økonomiske magt til at opføre sig ansvarligt over for befolkningen, fortæller Folkekirkens Nødhjælps repræsentant, Jonas Nøddekær.
Siden årsskiftet har Folkekirkens Nødhjælps minerydningseksperter undervist burmesiske myndigheder og organisationer i, hvordan man undgår ulykker. Interessen for kurserne er enorm.
To millioner mennesker fra Burma/Myanmar opholder sig i Thailand. Flygtet fra fattigdom og undertrykkelse. Penge fra Operations Dagsværk er med til at uddanne flygtede unge burmesere til håndværkere.
Aung San Suu Kyi og hendes parti vandt samtlige pladser ved suppleringsvalget. Dermed har de fattige fået en stemme i parlamentet.
De 15 kvinder i selvhjælpsgruppen Myin Moe Htat er sikre på, at det vil betyde et bedre liv for dem, hvis Aung San Suu Kyi bliver valgt d. 1. april ved suppleringsvalget i Burma/Myanmar. Jørgen Thomsen, Folkekirkens Nødhjælps regionale koordinator i Asien, har besøgt Burma.
Folkekirkens Nødhjælps regionale repræsentant i Thailand-Burma/Myanmar glæder sig over de forandringer og den åbenhed, der gør det lettere at støtte landets fattige befolkning.
I april går burmeserne til valg. Den nuværende militærstøttede regering kom til magten i marts 2011 og har siden åbnet for demokratiske processer og rakt ud mod oppositionen og Vesten.
Menneskerettigheder, udvikling og civilsamfundsorganisationernes rolle står på dagsordenen på en stor konference med flere hundrede repræsentanter fra NGO'er i EU og nogle af deres samarbejdspartnere. CONCORD, et netværk af udviklingsorganisationer i EU, som også Folkekirkens Nødhjælp er med i, står for konferencen.
En ny rapport med bidrag fra bl.a. Folkekirkens Nødhjælp viser, at i fem store katastrofer yder lokale kræfter mere beskyttelse og hjælp til de overlevende end udefrakommende kræfter. Rapporten påpeger, at hjælpeorganisationer og donorer skal blive meget bedre til at støtte den beskyttelse og hjælp, udsatte lokalsamfund selv yder.
Børge Munk Povlsen, sognepræst og provst i Fredericia, er 1 af de 100 præster, der har doneret et foredragshonorar til Folkekirkens Nødhjælps SLUT SULT-kampagne. Læs her hans refleksioner over verdens katastrofer.
Udviklingsminister Christian Friis Bach har netop besøgt Myanmar/Burma efter, at landet har gennemført reelle politiske reformer. Folkekirkens Nødhjælps regional repræsentant i Myanmar og Thailand, Jonas Vejsager Nøddekær, skriver om Myanmar anno 2012.
Det er kun tre år siden, at cyklonen Nargis dræbte op mod 200.000 mennesker i Myanmar og smadrede tusindvis af landsbyer. Folkekirkens Nødhjælp og Kristeligt Dagblad gik sammen om at hjælpe ofrene, skriver generalsekretæren for Folkekirkens Nødhjælp
Netop nu er årets Spejderhjælpsuge i fuld gang. Mellem den 17. og 25. september går spejdere over hele landet ud og arbejder. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde blandt karenere i Burma.
Tre år efter at super-cyklonen Nargis ramte Burma/Myanmar er landet – og Folkekirken Nødhjælps samarbejdspartnere - bedre rustet til nye katastrofer.
Næsten 23.000 gymnasieelever gav en dags arbejde til Operation Dagsværk den 3. november 2010. I går kom resultatet af deres anstrengelser.
For første gang siden super-cyklonen Nargis ramte det sydlige Burma/Myanmar for næsten tre år siden har bønderne i det værst-ramte område haft en god høst.
Håb om bedre tider er blevet til reel fremgang i de små landsbyer i Ayeyarwaddy deltaet i Burma/Myanmar, hvor alt blev skyllet bort og hundredetusinder dræbt af cyklonen Nargis i 2008.
Op mod 20.000 civile måtte flygte, da der efter valget i Burma/Myanmar i søndags udbrød voldsomme kampe mellem regeringshæren og oprørstropper.
Operation Dagsværk er bagværk og snotstafet. Og meget mere lærerigt end lakridser på Nørreport.
Et uddannelsesprojekt i grænseområdet mellem Burma/Myanmar og Thailand skal give tusinder af unge burmesere adgang til skolegang og uddannelse. Håbet er, at de unge på sigt kan bidrage til den demokratiske udvikling i Burma.
Flere artikler

260 kr
Ged
En ged giver både kød, mælk, skind og penge
Myanmar